Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl, tonni..) -hinnasto

Hintataulukon luominen

Tuotteelle luodaan Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl, tonni…) -hinnasto

Kilometriyläraja Lähtömaksu Nousumaksu
Jos kilometrit jäävät tämän alle niin määriteltyjä hintoja käytetään Paljonko lähtömaksu on per vietävä yksikkö (esim. tonnit tai kilot) Hinta per kilometri per yksikkö
Esim. 100 1.5 0.25

Ajatellaan, että ollaan viemässä

 • 4 tonnia hiekkaa
  = rahdituspainoksi tulee 4000 kg
 • ajetut kilometrit ovat 50
 1. Järjestelmä etsii yksikköhinnan hiekalle
 2. Sitten lasketaan kilometrihinta
  – Kilometrit 50
  – Lähtömaksu 1.5 per kilometri
  – Nousumaksu 0.25 per kilometri

Kilometrien kokonaishinnaksi saadaan

 • Lähtömaksu = 4 tn * 1.5 = 6 €
 • Nousumaksu = 4 tn * 50 * 0.25 = 50 €
 • Kokonaismaksu ajolle on = 56 €
  Kilometrihinnaksi saadaan 56 € / 50 km = 1.12 €/km

Huom: jos määritellään useampia kilometriylärajoja, vaikkapa niin, että ensimmäinen yläraja on 100 ja toinen 200, niin jos tilauksella on kilometrejä 150, käytetään koko matkalle hintoja, jotka on määritelty rivillä, jonka yläraja on 200.

Minimikuorma

Kyseiseen hintataulukkoon voi ottaa käyttöön myös minimikuorman määrittelyn. Kun taulukkoon laittaa tn-kohtaan esimerkiksi 45, niin alle laitetut hinnat ovat ne, mitä käytetään 45 tonniin asti niin, että käytetään tilauksella hinnan laskemisen määränä 45 tn. Eli jos tilauksella on määränä 27 tn, niin hinta otetaan kuitenkin 45 tn mukaan. Jos tilauksella on määränä 58 tn, niin käytetään taulukon hintoja ja tilauksen määrää 58 kertoimena.

Esimerkissä minimikuorma on annettu kahdelle eri hintaluokalle (nuppi ja kasetti) erikseen Kiviaineksen kuljetus -tuotteelle.

Huom: välit ovat aina järjestelmässä tällä tavalla:
0-5 = 0,000 - 4,9999
5-10 = 5,000 - 9,9999
10-27 = 10,000 - 26,9999
27-50 = 27,000 - 49,9999 jne.

Ohjeita

Hinnastojen ja sopimusten yleisohje
Tuotteiden hinnoittelu: hintataulukot ja kaavat
Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl, tonni…) -hinnasto
Alueet
Aluehinnoittelu ilman postinumeroita
Alue-kilo/tonni/kuutio/jne. -hinnasto
Kiinteä kilometrivälihinta
Hinnastot: alue-kaava -hinnoittelu
Kysymys: miten kilometritaulukkohintaisen tuotteen hinnoittelun saa toimimaan ilman erillistä ajomatkatuotetta?
Ostohinnastot ja -sopimukset
Ostohinnastojen ja -sopimusten kaavamäärittelyt
Tilityshinnoittelu: tilityskaavat: provisio ja ajonvälitysprosentti
Takuuhinnoittelu
Liikennöitsijältä veloitettavat maksut
Liikennöitsijän negatiivinen tilitys