Tuotteiden hinnoittelu: hintataulukot ja kaavat

Järjestelmässä voi hinnoitella tuotteita ja tuoteryhmiä á-hinnan lisäksi erilaisten taulukoiden ja kaavojen avulla.

Huom: Välit ovat aina järjestelmässä tällä tavalla:
0-5 = 0,000 - 4,9999
5-10 = 5,000 - 9,9999
10-27 = 10,000 - 26,9999
27-50 = 27,000 - 49,9999 jne.

Kun laskennassa käytetään kilometrejä, otetaan ne tilaukselta Kuljetus-kohdasta. Jos Fluid kerää automaattisesti kilometrit, tulevat ne tilauksella kyseiseen kohtaan sekä tilauksella tuotteelle, joka on määritelty automaattisesti kilometrejä kerääväksi tuotteeksi. Katso ohje: Fluidista automaattisesti kilometrejä ja tunteja keräävien tuotteiden asettaminen

Hintataulukot

Kilometrihinnat (yksikkö-km: m3, kpl, tonni…)

image


Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl tonni…)

image

Huom: jos määritellään useampia kilometriylärajoja, vaikkapa niin, että ensimmäinen yläraja on 100 ja toinen 200, niin jos tilauksella on kilometrejä 150, käytetään koko matkalle hintoja, jotka on määritelty rivillä, jonka yläraja on 200.

Mahdollisuus mm. minimikuormahinnoitteluun. Tarkempi ohje: Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl, tonni..) -hinnasto


Kilometrihinnat (km-yksikkö[tn, mWh])

image

Kyseiseen hintataulukkoon voi ottaa käyttöön myös minimikuorman määrittelyn. Kun taulukkoon laittaa tn-kohtaan esimerkiksi 45, niin alle laitetut hinnat ovat ne, mitä käytetään 45 tonniin asti niin, että käytetään tilauksella hinnan laskemisen määränä 45 tn. Eli jos tilauksella on määränä 27 tn, niin hinta otetaan kuitenkin 45 tn mukaan. Jos tilauksella on määränä 58 tn, niin käytetään taulukon hintoja ja tilauksen määrää 58 kertoimena.


Kilometrihinnat (vain km)

image


Kilometrihinnat (vakiomaksu-kilometriväli)

image

Tarkempi ohje: Kiinteä kilometrivälihinta


Yksikköhinnat (vakiomaksu-yksikköväli: m3, kpl, tonni…)

image
Huom: jos tuote on m3 tai tn, niin käytetään kuutioehtoa kääntämään tilauksella oleva tuotteen määrä kiloiksi ennen hinnan laskemista. Kuutioehto löytyy parametreista nimellä “Rahdituspaino per kuutio”, mutta sen voi yliajaa tuotteen tiedoissa lisäämällä haluttu luku “Kuutiokerroin”-kenttään.


Yksikköhinnat (alue-yksikköväli: m3, kpl, tonni…)

image
Alueeseen perustuvaa hinnoittelua varten pitää järjestelmään luoda alueita, joihin voi liittää postinumeroita (Hinnastot → Alueet-välilehti).
Huom: hinnoitellessa alue katsotaan toimitusosoitteesta.
Huom: jos tuote on m3 tai tn, niin käytetään kuutioehtoa kääntämään tilauksella oleva tuotteen määrä kiloiksi ennen hinnan laskemista. Kuutioehto löytyy parametreista nimellä “Rahdituspaino per kuutio”, mutta sen voi yliajaa tuotteen tiedoissa lisäämällä haluttu luku “Kuutiokerroin”-kenttään.
Tarkempi ohje: Alue-kilo/tonni/kuutio/jne. -hinnasto


Yksikköhinnat (tilauksen yksikköhintaväli: m3, kpl, tonni…)

image
Huom: laskennassa käytetään kuutioehtoa. Tuotteen on oltava kg, m3 tai tn jotta hinnoittelu toimii. Kuutioehtoa käytetään kääntämään tilauksella oleva tuotteen määrä kiloiksi ennen hinnan laskemista. Kuutioehto löytyy parametreista nimellä “Rahdituspaino per kuutio”, mutta sen voi yliajaa tuotteen tiedoissa lisäämällä haluttu luku “Kuutiokerroin”-kenttään.


Alue-kaava-hinnasto


Alueeseen perustuvaa hinnoittelua varten pitää järjestelmään luoda alueita, joihin voi liittää postinumeroita (Hinnastot → Alueet-välilehti).
Huom: hinnoitellessa alue katsotaan toimitusosoitteesta.
Tarkempi ohje: Hinnastot: alue-kaava -hinnoittelu


Alue-minimihinta-maksimihinta-yksikkö(m3, kpl, tonni…) -hinnasto


Alueeseen perustuvaa hinnoittelua varten pitää järjestelmään luoda alueita, joihin voi liittää postinumeroita (Hinnastot → Alueet-välilehti).
Huom: hinnoitellessa alue katsotaan toimitusosoitteesta.


Minimihinta-maksimihinta-yksikkö(m3, kpl, tonni…) -hinnasto


Kaavat

Järjestelmässä on mahdollista hinnoitella asioita myös kaavoilla. Tuotteiden ja tuoteryhmien osalta sitä voi tehdä paitsi tietyissä yllä esitellyissä taulukoissa, myös hinnasto- ja sopimusriveillä Yleishinnoittelu-alavälilehdellä. SUM € -, PCS- ja UPRICE € - jne.-otsikoiden alla oleviin kenttiin syötetyt luvut otetaan mukaan kaavan laskentaan ja vaikuttavat siten “Kaavan tulos” -kohdassa näkyvään summaan. Näillä voi siis testata kaavan toimintaa.

Kaavojen avulla voi määritellä vaikkapa sisäänluetun polttoainelaskutusaineiston polttoainetuotteille katteen tai kiviainestoimituksiin eri hintaluokille vajaankuormanlisät.

Ohjeita

Hinnastojen ja sopimusten yleisohje
Tuotteiden hinnoittelu: hintataulukot ja kaavat
Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl, tonni…) -hinnasto
Alueet
Aluehinnoittelu ilman postinumeroita
Alue-kilo/tonni/kuutio/jne. -hinnasto
Kiinteä kilometrivälihinta
Hinnastot: alue-kaava -hinnoittelu
Kysymys: miten kilometritaulukkohintaisen tuotteen hinnoittelun saa toimimaan ilman erillistä ajomatkatuotetta?
Ostohinnastot ja -sopimukset
Ostohinnastojen ja -sopimusten kaavamäärittelyt
Tilityshinnoittelu: tilityskaavat: provisio ja ajonvälitysprosentti
Takuuhinnoittelu
Liikennöitsijältä veloitettavat maksut
Liikennöitsijän negatiivinen tilitys