Tilityshinnoittelu: tilityskaavat: provisio ja ajonvälitysprosentti

Tilityskaavat

Ostohinnastoissa ja -sopimuksissa on Provisio- ja välityskaavat -osio, jossa voi kirjoittaa kaavat, joiden mukaan provisio ja/tai välityspalkkio lasketaan. Kun osion avaa, on ylimpänä kentät, joihin voi syöttää lukuja jotka reagoivat alempana olevien kenttien kanssa. Eli kun vaikka Välityspalkkio-kenttään laittaa kaavaksi SUM, niin se hakee ylemmän kentän (“Tilausrivin kokonaissumma”) arvon laskennan tulos -kohtaan. Tästä kuva alla. Samassa kuvassa on oikealla (“Provisiokaava”) hieman monimutkaisempi kaava, eli kaavat voivat olla lähes mitä tahansa. Kenttään voi laittaa suoraan myös summan, joka tilitetään.

Jos halutaan sitoa ajonvälitysprosentti vuositasolla tilitettävään summaan, käytetään SUBCONTRACTOR_YEARLY_INCOME -muuttujaa.

Esimerkki:

0–40 000 euroa tilitettävää laskutusta menee 5 %,
40 000,01–1 000 000 menee 3 % ja
1 000 000 euroa ylittävästä 1,5 % välityspalkkiota

if(SUBCONTRACTOR_YEARLY_INCOME<=40000;SUM*0.05;

if(SUBCONTRACTOR_YEARLY_INCOME<=1000000;SUM*0.03;SUM *0.015))

(huom: ilman välilyöntejä)

Kaavoja löytyy myös hinnasto- ja sopimusrivejä klikkaamalla, “Yleishinnoittelu”-välilehdeltä:

HUOM: Tilitykset näkyvät tilauksella “Veloitukset ja tilitykset” -napista aukeavassa popupissa kun tilaus on tilassa “Tarkastettu” tai “Hyväksytty”. Kannattaa merkitä tilaus tarkastetuksi, tarkistaa mainistusta napista mitä on nousemassa tilitykseen, laittaa tilaus takaisin toimitetuksi, tehdä mahdolliset korjaukset, laittaa tilaus uudestaan tarkastetuksi, tehdä tarkistus ja hyväksyä vasta kun tilitys näyttäisi olevan OK. Muistathan, että ajonvälitysprosentti lasketaan ja näytetään vasta esitilitysajossa eli hyväksynnän ja laskutuksen jälkeen.

HUOM: Kiviainestoimitus-tyyppisessä tilauksessa on muutama erityispiirre.

  • Rahti-kenttään voi myyntihinnastoissa ja -sopimuksilla laittaa hinnan, joka veloitetaan rahdista. Tämä hinta tulee kiviainestoimitukseen materiaalituoteriville omaan kenttäänsä (“Rahtihinta”). Jos ostohinnastossa tai -sopimuksella ei määritellä tilitettävää hintaa, tilitetään myyntisopimuksella oleva rahtihinta suoraan liikennöitsijälle.
  • Samalla idealla toimii Pyöräkuormaajan työ -kenttä. Tilauksella kyseinen kenttä on “Kuormaushinta”.
  • Kun tilauksella painaa “Veloitukset ja tilitykset” -nappia, on rahti Kiviaineksen kuljetus -nimisenä tuotteena.
  • Materiaalituotteita ei voi tilittää.

Ajonvälitysprosentti

Ajonvälitysprosentti lasketaan aina rivikohtaisesti lasketusta tilityssummasta. Se annetaan ostohinnastoissa joko liikennöitsijäryhmän (sopimusryhmä) autoille yhteisesti tai ostosopimuksilla liikennöitsijöiden autoille yhteisesti tai kullekin halutulle autolle omansa.

HUOM : jotta jostain tuotteesta voidaan tilittää jotain liikennöitsijälle, tulee tuotteen tiedoissa olla valinta ”Tilitä liikennöitsijälle” päällä. Jos kyseinen valinta ei ole päällä, ei tuotteesta mene myöskään ajonvälitysprosenttia.

Esimerkki:
Välitysprosentti 5 % tilitysrivin summasta.
Tuotteelle KM32 on määritelty tilityskaava: SUMx0.95.
Lasku muodostuu 10 t KM32 â 10€. Laskun loppusumma on 100 €
Tilityskaavan perusteella liikennöitsijälle tilitetään laskun loppusummasta (95 %) SUMx0.95 => 100 * 0.95 = 95 €

Välitysprosenttivähennys (välityspalkkio) kirjataan 95 € x 0.05 = 4,75 €
Laskun summa 100 € => asiakkaalta saatu summa
Tilityssumma 95 € (0.95x100) => tilitysmaksu
Välityspalkkio 4,75 € (0.05x95) => vähennys
Liikennöisijälle tilitetään 90,25 €

Välitysprosenttivähennys (välityspalkkio) kertoo sen, kuinka paljon tilityksen loppusummasta otetaan pois (välityskulu)

Provisio

Provisio lasketaan aina rivikohtaisesta loppusummasta ja sitä käytetään silloin, kun tilityshintaa ei löydy suoraan tuotteelle asetettuna. Provisio otetaan siis vain silloin, kun riville ei löydy tilityssummia.

Esimerkki:
Provisio on 5% (SUMx0.05), välitys 5% (SUMx0.05)
Tilitys tuotteelle
KM32 : SUMx0.95
KM 0-6: EI MÄÄRITELTY
Laskun rivisummat
10 t KM32 â 10 € = 100 €
10 t KM 0-6 â 5 € = 50 €
= 150€
Tilitys KM32 → SUMx0.95 => 100 x 0.95 = 95 € (kaavasta)
Välitysprosenttivähennys: 95x0.95 = 90,25 €
Tilitys KM 0-6
→ Ei löydy tilitystä, joten provisio otetaan laskun tuoterivin loppusummasta
50x0,05 = 2,5 €
Lopullinen tilitys on 90,25 € + 2,5 € = 92,75 €

Ohjeita

Hinnastojen ja sopimusten yleisohje
Tuotteiden hinnoittelu: hintataulukot ja kaavat
Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl, tonni…) -hinnasto
Alueet
Aluehinnoittelu ilman postinumeroita
Alue-kilo/tonni/kuutio/jne. -hinnasto
Kiinteä kilometrivälihinta
Hinnastot: alue-kaava -hinnoittelu
Kysymys: miten kilometritaulukkohintaisen tuotteen hinnoittelun saa toimimaan ilman erillistä ajomatkatuotetta?
Ostohinnastot ja -sopimukset
Ostohinnastojen ja -sopimusten kaavamäärittelyt
Tilityshinnoittelu: tilityskaavat: provisio ja ajonvälitysprosentti
Takuuhinnoittelu
Liikennöitsijältä veloitettavat maksut
Liikennöitsijän negatiivinen tilitys