Siirtoasiakirja - ympäristöministeriö

Mitä tarkalleen ottaen pitää lähettää 1.9.2022 alkaen?

SIIRTO-rekisteriin toimitettavat tiedot on lueteltu tarkasti Jäteasetuksessa 978/2021 (Finlex).

Jätelain 121 §:ssä tarkoitetussa siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:

 1. jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot;
 2. jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka;
 3. jätenimike sekä kuvaus jätelajista;
 4. jätteen määrä;
 5. jätteen tyyppi;
 6. toiminta, jossa jäte on syntynyt;
 7. mahdollisuuksien mukaan ajoneuvon rekisteritunnus;
 8. jätteen käsittelytapa toimituspaikassa;

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, siirtoasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot liitteen 5 mukaisesti merkittyinä ja eriteltyinä:

 1. vaarallisesta jätteestä jätteen koostumus, olomuoto ja vaaraominaisuudet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa;
 2. POP-jätteestä jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa;
 3. jäteöljystä jäteöljyn tyyppi
 4. saostus- ja umpisäiliölietteestä kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot, kiinteistön osoite, kiinteistö- tai rakennustunnus sekä tieto lietesäiliön tyypistä.
 • Huomaatte, että esim. pelkkä tuotenimi ei riitä, vaan jätelajista pitää antaa myös kuvaus. Logiplanissa on automatiikkaa, että toimistolla kuvaukseen kopioituu tuotteen nimi, mutta tekstiä voi muokata ja lisätä.
 • Jätteen alkuperä on aina pakollinen, samoin käsittelytapa, joka on joko hyödyntämistoimi tai loppukäsittelytoimi (jompikumpi annettava).
 • Lisäksi vaarallisesta jätteestä on monta pakollista tietoa ja POP-jätteestä ja jäteöljystä omat pakollisuutensa. Monet tiedoista ovat alasvetovalikoista valittavia, viranomaistahojen määräämiä listoja.
 • Lisäksi rajapinnassa LowCode / EWC-koodi on pakollinen, vaikka sitä ei ole mainittu ylläolevassa listassa. Monissa valinnoissa jos valitsee “Muu”, on pakko antaa kuvausteksti.

Fluid ja Zeus

Fluidin kautta tehdyistä siirtoasiakirjoista saa samalla vaivalla laskutettavia tilauksia kahdella tavalla: käyttäjän tiedoissa voi käyttäjälle laittaa päälle Jätekuljetustilauksen automattiluonnin, jolloin siirtoasiakirjan luominen generoi myös jätekuljetustilauksen, ja lisäksi Zeuksessa on siirtoasiakirjalla nappi, josta saa luotua tilauksen.

Fluidissa ei ole “Lähetä SIIRTO-rekisteriin” -tyylistä nappia, koska voimme laittaa automattilähetyksen päälle. Tällöin joka yö rajapintaa pitkin lähtevät kaikki validit siirtoasiakirjat ja epäonnistuneista tulee LogiPlaniin ilmoitus (yläpalkin huomio-ikonit). Lisäksi epäonnistuneiden kohdalla on listanäkymässä lähetyspäivämäärän kohdalla punainen palkki.

Siirtoasiakirjat voi lähettää Zeuksesta myös manuaalisesti: joko massana siirtoasiakirjojen listanäkymästä painamalla “Siirrä ‘virheettömät’ asiakirjat siirtorekisterin lähetysjonoon” -nappia tai avaamalla yksittäisen siirtoasiakirjan ja painamalla “Lähetä SIIRTO-rekisteriin” -nappia.

Muita huomioita

 • Siirtoasiakirjojen tiedot on lähetettävä SIIRTO-rekisteriin viivytyksettä siirron päätyttyä. Parin päivän viive on hyväksyttävää, jos se on olennaista tietojen täydentämisen kannalta tai lähetyksen helpottamiseksi.
 • Lähetettyjä tietoja voi päivittää kolmen kuukauden ajan siirron jälkeen.
 • Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja ja vietävä tiedot SIIRTO-rekisteriin. Jätettä tuottavan organisaation on kuitenkin mahdollista ostaa siirtoasiakirjapalvelunsa joko kuljetusyritykseltä tai siirtoasiakirjapalveluntarjoajalta. Lopulta jätteen haltija on kuitenkin vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja toimittamisesta rekisteriin.

Linkkejä

Siirtoasiakirjan lähettäminen Fluidiin: Siirtoasiakirjan lähettäminen Zeuksesta Fluidiin
Fluid: Siirtoasiakirja ajoneuvopäätteessä
Ulkoisen siirtoasiakirjalomakkeen käyttäminen: Ulkoinen siirtoasiakirja
Osallistujien lisääminen siirtoasiakirjan muokkaajiksi: Siirtoasiakirja: tunnisteet
Siirtoasiakirjat Asiakasportaalissa: Siirtoasiakirjojen selailu
Siirtoasiakirjat Liikennöitsijäportaalissa: Liikennöitsijäportaali - siirtoasiakirja
Kysymys: miten liikennöitsijä voi muokata tekemäänsä siirtoasiakirjaa?
Ympäristöministeriön SIIRTO-rajapinta: Ympäristöministeriö: SIIRTO-rajapinta
Ympäristöministeriön vaatimukset liittyen siirtoasiakirjaan: Siirtoasiakirja
Kysymys: lähteekö LogiPlanista automaattisesti tiedot SIIRTO-rekisteriin? Saako siirtoasiakirjat lähetettyä sähköpostiin?