Fluid: Yleisajo

Yleisajojen osiossa on “Kesken”-listalla tilauksia/keikkoja jos niitä on lähetetty Zeuksesta tai niitä on kesken:

Pääset ajamaan keikan painamalla sen auki.

Jos keikasta on tarkoitus laskuttaa ja/tai tilittää tuntien ja/tai kilometrien mukaan, valitse ylhäältä aktiivisiksi “Tuntityö” ja/tai “Ajomatka”.

Muokkaa tai lisää tietoja jos siihen on tarve. Huomaa, että huomautuksista toiset näkyvät laskulla asti, toiset eivät, joten ole tarkka siitä mitä käytät.

Tuotteelle voi antaa määrän painamalla tuotetta.

Kun painat “Aloita”-nappia ilmestyy tilaukselle näkyviin myös tunteja ja/tai kilometrejä kerryttävät automaattituotteet, jos valitsit niitä. Jos järjestelmässänne on useita tunti- tai kilometrituotteita, tulee niiden valinta “Lastattu”-napin painamisen jälkeen. “Tallenna”-nappi aktivoituu, kun valitset yhden tuotteen kummastakin kategoriasta.

Sitten pääset tähän näkymään:

Tunneille on oma laskuri (valkoisella, kilometreille tulossa), määrä ei siirry tuntituotteelle ennen kuin painat “Valmis”-nappia. Jos tunti- ja/tai kilometrituotteille tulee mielestäsi väärät määrät, voit muokata tuotteita tässä vaiheessa. Huomaa, että materiaalituotteilla tai käsin lisätyillä palvelutuotteilla tulee olla toteutunut määrä, jotta keikan voi kuitata valmiiksi:

Kun kaikki on OK, paina joko “Tarkastettu ja kopioi” -nappia (jos on tarkoitus ajaa samanlainen keikka heti uudestaan) tai “Tarkastettu”-nappia, jos ei ole tarvetta kopioida keikkaa uuden pohjaksi.

Aiemmin ajetun keikan kopioiminen

Voit kopioida vanhan keikan uuden pohjaksi painamalla kiviainestoimitusten listanäkymästä “Luo uusi” -nappia ja painamalla oikeasta yläkulmasta oranssia nappia: oikeanpuoleista jos haluat valita omista keikoistasi ja vasemmanpuoleista, jos haluat valita liikennöitsijäsi kaikkien autojen keikoista:

Oikeanpuoleisesta avautuva lista:

Vasemmanpuoleisesta avautuva lista. Yläosassa voit suodattaa listalle nousevia keikkoja. Paina haluamasi keikan kohdalta kopiointinappia.

Kummassakin tapauksessa keikan suorittaminen alkaa sillä, että valitaan taas halutaanko automaattituotteita päälle, muokataan tai täydennetään tarvittaessa tietoja ja sitten painetaan “Tallenna”-nappia. Tallentamisen jälkeen tulee taas valinta automattituotteista, jos niitä on järjestelmässä kumpaakin enemmän kuin yksi. Sitten keikka jatkuu taas punnituksesta/lastauksesta.

Uuden keikan luominen

Jos ei ole tarkoituskaan, että sinulle lähetetään Zeuksesta keikkoja, voit luoda keikan itse. Paina “Luo uusi” -nappia, jolloin aukeaa lomake:

Jos keikasta on tarkoitus laskuttaa ja/tai tilittää tuntien ja/tai kilometrien mukaan, valitse ylhäältä aktiivisiksi “Tuntityö” ja/tai “Ajomatka”. Vähintään on lisättävä asiakas, noutokohde ja tuote. Asiakas-, noutokohde-, toimituskohde-, työmaa- ja tuote-kentät toimivat haun perusteella, eli järjestelmä tarjoaa järjestelmässä olevia vaihtoehtoja:)

Toimitustiedot saa auki riviä painamalla (pieni alaspäin osoittava väkänen rivin oikeassa reunassa viittaa siihen, että lisää kenttiä saa halutessaan esiin). Voit valita työmaan tai toimituskohteen tai kirjoittaa osoitteen. Katuosoitekentät käyttävät Postin katuosoiterekisteriä. Vaihtoehdoista voi valita tai kirjoittaa ihan mitä tahansa.

Tuote lisätään painamalla “Lisää tuote” -nappia ja hakemalla tuotteen nimellä. Tuotteen lisäämisikkunassa voi antaa myös määrän suoraan tai lisätä sen myöhemmin.

Voit lisätä tilaukselle myös viitteen tai huomautuksia (toiset näkyvät laskulla asti, toiset eivät, joten ole tarkka siitä mitä käytät). Tallenna tilaus “Tallenna”-napista. Jos valitsit tilaukselle tuntien ja/tai kilometrien automaattisen laskennan ja jos järjestelmässänne on useita tunti- tai kilometrituotteita, tulee niiden valinta tässä yhteydessä. Jos valinta tulee, niin “Tallenna”-nappi aktivoituu, kun valitset yhden tuotteen kummastakin kategoriasta.

Tallennuksen yhteydessä tilaukselle ilmestyy näkyviin tunteja ja/tai kilometrejä kerryttävät automaattituotteet, jos valitsit niitä. Aja keikka kuten ylempänä ohjeistettu.

Lisää tietoa: