Polttoainevähennykset ja maksut

Polttoainevähennykset ja -laskutus

Vaikka tässä käydään läpi polttoaineveloitusta, voi tämän prosessin avulla LogiPlaniin tuoda myös muita asiakkailta veloitettavia kohteita. Veloitukset menevät asiakkaasta riippuen laskuksi tai tilitysvähennyksiksi.

Nämä tehdään vain kerran:

 • Asiakkaan taakse voi lisätä polttoainekortteja
  • Perusrekisteri → Asiakas → avaa yksittäinen asiakas → Kortit. Nämä voidaan tuoda myös migraationa.

 • Liikennöitsijän takana valitaan, ‘Laskutus’ tai ‘Vähennys (tilitys)’. (Tilitystiedot - Laskutusaineiston veloitus)

 • Sisäänluvussa käytetään perusrekisterissä olevia tuotteita.

  • HUOM! tuotekoodin tulee olla sama niin tuotteella kuin sisäänluettavassa aineistossa
  • Tuotteen tyyppi on materiaali ja alityyppi = polttoainemyynti.
 • Huom: tämän osion tekee ylläpitäjä, joka voi pyytää Leanvayn tukea hoitamaan asian.

  • Asetukset
   • Laskuaineiston sisäänlukukuvaukset
   • Luo uusi sisäänlukumalli.
    • Anna nimi ja kirjaa Kuvaus-kohtaan saraketiedot. Huom: saraketiedot voidaan tuoda Leanvayn toimesta, jolloin ylläpitäjälle jää vain mahdollisten muutosten tekeminen.

Nämä tehdään, kun tuodaan aineisto sisään:

 • Tilausten hallinta

  • Laskuaineiston sisäänluku -välilehti
  • “Uusi sisäänluku”
   • Valitse tai tiputa tiedosto (toistaiseksi oltava .csv-muodossa), katso, että alasvetovalikossa on oikea nimi (esim. Teboil, jos sellainen on luotu Asetuksissa (“Laskuaineiston sisäänlukukuvaukset”))
  • Lue tiedosto -nappi → rivit tulevat esiin, tarkista (Huom: eli nyt näkyvät ne rivit, jotka ovat tiedostossa, sellaisenaan)
  • “Hyväksy myyntirivit”
   • Nyt siirryt automaattisesti sisäänluettujen tiedostojen listaan ja kun avaat rivin, niin hinnan kohdalla näkyy se hinta, joka laskutetaan/tilitetään (hoverilla näkyy alkuperäinen, tiedostossa ollut hinta).
    • Jos jollekin tuotteelle on annettu muu a-hinta myyntihinnastossa, niin se muuttuu tähän näkymään ja samoin jos jollekin tuotteelle on annettu kate, lisätään alkuperäiseen hintaan ja tässä näytetään lopullinen hinta.
 • Jos haluat hinnoitella:

  • Myyntihinnasto: älä anna asiakasryhmää, anna muut perustiedot
  • Lisää hinnastorivi, jonka tyyppi on “Polttoaine”.
  • Klikkaa tallennuksen jälkeen riviä ja lisää tuotteet.
   • Eli täällä määritellään mitä veloitetaan sopimusryhmään kuuluvilta tuotteesta:
    • A-hinta = tämä hinta yliajaa sisäänluettavassa aineistossa olevan saman tuotteen hinnan
    • Kate = tämä lisää annetun katteen sisäänluettavan aineiston vastaavan tuotteen hintaan.

Polttoainevähennykset nousevat eräajojen mukaan laskutukseen ja tilitykseen.

Huom: katso myös tämä erillinen ohje: Polttoainelaskutuksen toiminnot (laskutus vs. vähennys)

Huom: tiedot luetaan sisään, mutta itse tiedostoa ei säilytetä LogiPlanissa. Tiedosto on siis hyvä pitää tallessa itse.