Sisäänlukumallit

Aloita asetuksien ”Laskuaineiston sisäänlukukuvaukset” -välilehdeltä. Klikkaa keltaisesta ”Uusi sisäänlukumalli” painikkeesta.

Sivulle aukeaa uusi pohja sisäänlukumallille.Täydennä perustietoihin sisäänlukukuvaukselle nimi, tiedostotyyppi, erotinmerkki ja merkistö. Järjestelmä tukee .csv-tiedostomuotoa sekä määrämittaista tiedostomuotoa (.dat).

Täydennä tiedot laskutusta varten. Laskun otsikko -kenttä korvaa laskulle tulevan ”Lasku”-tekstin. Jättämällä tämän kentän tyhjäksi laskulle tulostuu normaali ”Lasku”-teksti otsikoksi. Keltapohjaista ”Normaali lasku” -painiketta klikkaamalla muuttuu se vihreäksi ”Laskusta tilitysvähennys” -painikkeeksi. Tällöin koko laskusta muodostuu yksi tilitysvähennysrivi, kun se hyväksytään laskutuksessa. Jättämällä valinnan keltapohjaiseen “Normaali lasku”-tilaan, muodostuu tätä sisäänlukukuvausta käytettäessä normaali lasku. Ryhmittelytekijä-kentässä voi kirjoittaa minkä tahansa ryhmittelytekijän, jolla haluaa yhdistää useamman aineiston samalle laskulle, jolloin ryhmittelytekijä näkyy ehdotuksena kun mallin tyyppistä aineistoa luetaan sisään. Ryhmittelytekijän voi antaa myös aineistoa luettaessa sisään tai poistaa, jos sitä ei kyseisellä sisäänlukukerralla halua käyttää (Tilausten hallinta -osio, Laskuaineiston sisäänluku -välilehti).

”Selite”-kenttä on varattu vapaamuotoisille lisätiedoille tai tarkennuksille.

”Kuvaus”-laatikossa määritellään sisäänluettavan tiedostojen sijainnit tiedostossa ja muut tiedot. ”Lisää sarake” -painikkeesta lisätään listaukseen uusi rivi, joka vastaa yhtä saraketta sisäänluettavassa tiedostossa. Tiedoston sisäänluvussa LogiPlan hakee kaikki rivit niiltä sarakkeilta, jotka on tässä määritelty. Sarakenumero on sisäänluettavan tiedoston sarakenumero. Järjestelmäavain valitaan alasvetovalikosta ja siitä määritetään, mitä LogiPlanin käyttämää tietoa kukin sarake vastaa. Nimeä sarakkaeet ”Nimi”-kenttään. Kentän tyypillä valitaan missä muodossa sisäänluettavan tiedoston tiedot ovat kussakin sarakkeessa, vaihtoehtoina on teksti, numero, päivämäärä ja kellonaika. Formaatti on päivämäärää ja kellonaikaa varten, valitse vaihtoehdoista sisäänluettavan tiedoston ilmaisua vastaava.

Järjestelmäavain ”korttinumero” ohjaa tilitysvähennyksen oikealle kortille, eli kun asiakkaan tietojen kortti vastaa sisäänluettavasta tiedostosta löytyvää korttitietoa, tulee tiedoston sisäänluvun yhteydessä asiakastieto näkyviin. Korttitieto luetaan järjestelmään sisään tekstinä, joten on tärkeää, että korttinumero on täysin vastaava sisäänluettavassa tiedostossa ja LogiPlanissa, ei ylimääräisiä välilyöntejä. Kortteja hallinnoidaan perusrekisterissä asiakkaan / asiakas-liikennöitsijän omissa tiedoissa.

Tallenna yläreunan ”Tallenna”-painikkeesta. Uusi sisäänlukumalli on nyt lisätty ”Laskuaineiston sisäänlukukuvaukset” -välilehden hakunäkymän listaukseen.

Sisäänlukumallin luomisen ja tarvittaessa perustietojen (kortit, tuotteet, hinnat jne.) lisäämisen tai muokkaamisen jälkeen voi aineston lukea sisään, ohje: Laskuaineiston sisäänluku Sisään luetun aineiston voi laskuttaa erillään muusta laskutuksesta kun esilaskutuksessa valitsee Laskujen luontitapa -alasvetovalikosta “Laskut sisäänluetusta aineisosta”.

Polttoainekorttilaskutuksesta on oma ohjeensa: Polttoainekorttilaskutuksen toiminnot (laskutus vs. vähennys)