Marraskuu 2023

Muutosarkisto -*- Päivitysarkisto

26.11.2023

Zeus:

 • [Uusi] Lisätty Zeuksen Seuranta- osioon Fluidista tehtäville muille huomioille oma välilehti. Huom: laitettava näkyviin halutulle käyttöoikeusryhmälle (Asetukset-osio, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehti → näkyvyys Seuranta-kohdasta ja oikeus tehdä hakuja Muut oikeudet -kohdasta).  image

 • [Muutos] Lisätty dimensiosääntöihin mahdolliseksi valita tuoteryhmä. Asetukset-osio, Kustannuspaikat-välilehti, Dimensiosäännöt-nappi.

 • [Muutos] Laskujen muokkausikkunassa määrän arvo pyöristetään 4 desimaaliin.

 • [Uusi] Hinnastot: lisätty mahdolliseksi valita kumulatiivisuus “Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl, tonni…)” -taulukkoon. Logiikka toimii näin: 1) Haetaan kilometrien mukaan “isoin” rivi ja siltä lähtömaksu. 2) lasketaan kilometrihinta käymällä jokainen “porras” läpi. 3) Jaetaan laskettu yhteissumma kilometreillä ja näin saadaan kilometrin yksikköhinta. 4) Lasketaan nousumaksu + km-yksikköhinta yhteen ja kerrotaan määrällä.
  image

 • [Uusi] Lietekuljetus-välilehti, lietekuljetuksien suunnittelunäkymä. Huom: laitettava näkyviin halutulle käyttöoikeusryhmälle (Asetukset-osio, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehti).

 • [Uusi] Lietekuljetuksen tyhjennysosoitteiden hallinta. Perusrekisteri, Lietekuljetuksen nouto-osoitteet -välilehti. Huom: laitettava näkyviin halutulle käyttöoikeusryhmälle (Asetukset-osio, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehti).

 • [Uusi] Lietekuljetuksen alueryhmittelytekijä. Tällä hallinnoidaan sitä, että saadaan jaoteltua lietetyhjennykset haluttuihin alueisiin ja sidottua tiettyyn liikennöitsijään. Huom: laitettava näkyviin halutulle käyttöoikeusryhmälle (Asetukset-osio, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehti).

 • [Korjaus] Tilin muokkauksessa tilin tyyppi näkyi väärin.

Asiakasportaali:

 • [Korjaus] Tilauksen tarkistuksessa Merkitse tarkastetuksi -nappi jäi aktiiviseksi, jolloin pyynnön saattoi lähettää useasti.

Liikennöitsijäportaali:

 • [Uusi] Lietejako. Lietetyhjennysten jakaminen liikennöitsijän autoille. Huom: laitettava näkyviin halutulle käyttöoikeusryhmälle (Asetukset-osio, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehti).

Fluid:

 • [Uusi] Lietekuljetukset. Huom: laitettava näkyviin halutulle käyttöoikeusryhmälle (Asetukset-osio, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehti).

19.11.2023

Zeus:

 • [Uusi] Tilausten hallinta, Työmaatilaukset: lisätty varauksen lähettäminen autolle suoraan työmaatilaukselta.
  image

 • [Uusi] Lisätty laskutuslisän hallinta Projekti-osioon omalle välilehdelleen. Huom: osio ja välilehdet eivät ole automaattisesti näkyvissä, vaan ne on laitettava käyttöoikeuksien hallinnasta (Asetukset-osio) näkyviin sekä Projekti-osio että halutut välilehdet (Laskutuslisä-välilehti löytyy Muut-otsikon alta). Lisäksi tulee laittaa Zeuksen rajapintaoikeudet -listalta päälle oikeudet arkistoida tai muokata laskutuslisää niille, joille se halutaan mahdollistaa. Laskutuslisän perusidea: jos asiakas ja yritys ovat tyhjiä, niin laskutuslisä on voimassa kaikille. Jos määrittelee asiakkaan, on laskutuslisä asiakaskohtainen ja jos yrityksen määrittelee, on laskutuslisä yrityskohtainen. Lisäksi asiakkaan tiedoissa on oltava Laskutuslisä-valinta aktiivisena eli vihreänä. Jos laskutuslisälle halutaan tiliohjaus, on tilin tyyppi oltava “Muu myyntitili”.


 • [Uusi] Hinnastot: lisätty “Kilometrihinnat (km-yksikkö[tonni, MWh, m3])” -taulukkoon mahdolliseksi valita, onko laskenta kumulatiivinen vai ei.

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: hyväksyttyjen työvuorojen päiväkohtaiset tunnit -raportti. Raportit → Työntekijöiden palkkajaksot Heliumista.

 • [Muutos] Työntekijöiden hallinta, työvuorosuunnittelu: lisätty painikkeet taulun yläpuolelle.

 • [Korjaus] Kartta, auton tilausten lista (autoa kartalta klikkaamalla): rajoitetaan ikkunan korkeus 400 pikseliin.

 • [Korjaus] Asiakkaan laskutusjakson pudotusvalinnat: järjestelmä ei näyttänyt tehtyjä valintoja (valinnat taustalla olivat oikein ja siten laskutus toimi oikein).

Fluid 148:

 • [Uusi] Käytettävyysparannuksia: kotisivu. Näkymästä on siirretty alapalkkiin työvuoron käynnistäminen ja lopettaminen, tehty uloskirjautumisesta pelkkä nappi sekä tuotu nappi, jolla saa sivupalkin esiin (sivupalkin saa piiloon painamalla jotain kohtaa sen ulkopuolelta). Sivupalkissa on nyt salasanan vaihtaminen sekä auton vaihtaminen, myöhemmin sinne tulee lisää toiminnallisuuksia. Sivupalkin saa esiin ja piiloon myös pyyhkäisemällä.
  Peek 2023-11-13 13-27

 • [Uusi] Salasanan vaihtaminen.
  Peek 2023-11-13 17-49

 • [Muutos] Työmaatilaus: siirretty tilausten luontinappulat alapalkkiin.
  Peek 2023-11-13 18-58

 • [Muutos] Paikkatiedon uudelleenkäynnistys 2 minuutin jälkeen jos yhtään paikkatieto-tietoa ei saada.

 • [Muutos] Nestekuljetukset: käytettävyysparannuksia.

 • [Korjaus] Kemikaali/polttoneste/kaasu: kun tilauksen suoritusta oltiin aloittamassa niin Fluid näytti virheellisesti, että tilaus on “ajossa”, vaikka olisi pitänyt olla “aloita ajo”.

 • [Korjaus] Tietyissä tilanteissa Fluidin tilaukset siirtyivät takaisin “vastaanotettu”-tilaan, kun Fluidin tilaustietoja päivitettiin yhteyskatkon jälkeen. Ongelma ilmeni, jos ajoneuvo oli offline-tilassa ja kuljettaja ajoi sekä kopioi tällöin keikkoja. Fluidin offline-viestit eivät ehtineet synkronisoitua Zeukseen ja Zeuksessa tila oli “vastaanotettu” ja Fluidissa “toimitettu”. Nyt Fluid käyttää ensisijaisesti Fluid-tilauksen “tilaustilaa”.

12.11.2023

Zeus:

 • [Uusi] Hinnastoihin ja sopimuksiin lisätty mahdollisuus käyttää minimikuormaa kahdessa taulukkohinnoittelussa: “Kilometrihinnat (km-yksikkö[tonni, MWh, m3])” ja “Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl, tonni…)” Kun taulukkoon laittaa tn-kohtaan esimerkiksi 45, niin alle laitetut hinnat ovat ne, mitä käytetään 45 tonniin asti niin, että käytetään tilauksella määränä 45 tn. Eli jos tilauksella on määränä 27 tn, niin hinta otetaan kuitenkin 45 tn mukaan. Jos tilauksella on määränä 58 tn, niin käytetään taulukon hintoja ja tilauksen määrää 58 kertoimena. Ohje: Tuotteiden hinnoittelu: hintataulukot ja kaavat sekä: Kilometrihinta (km-yksikkö-nousu: m3, kpl, tonni..) -hinnasto

 • [Uusi] Alueisiin lisätty mahdolliseksi käyttää postinumeron ns.wildcardia, esimerkiksi 007**, joka tarkoittaa, että kaikki postinumerot välillä 00700-00799 kuuluvat kyseiseen alueeseen. Aluetta voi käyttää hinnasto- ja sopimusriveillä Mistä- ja Mihin-kentissä sekä taulukkohinnoitteluissa, joissa on mahdollista määritellä hintoja alueen perusteella. Ohje: Aluehinnoittelu postinumeroiden mukaan ja ilman postinumeroita

 • [Uusi] Tilaustenhallinnan listanäkymään lisätty Sopimusryhmä-sarake.

 • [Korjaus] Kuljetussuunnittelu: sivu ei aina ladannut autoja, koska Zeus yritti hakea käyttäjän edellisen istunnon tietoja ja ne eivät olleet vielä saatavilla. Korjaus asettaa aina nykypäivän, jos käyttäjän aikaisempia tietoja ei pystytä hakemaan. Ongelman pystyi toistamaan s.e Zeuksen kirjautumissivulla painoi CTRL+F5, kirjautui sisään ja meni kuljetussuunnitteluun. Esiintyneen ongelman takia sivu jäi “ladataan”-tilaan. Syy oli kuljetussuunnittelun yläreunassa oleva aikaväli/päivämäärä. Nämä olivat tyhjiä.
  VIRHE:
  virhe_ennen_korjausta
  KORJATTU:
  korjauksen_jalkeen

 • [Uusi] Tilauksen muokkaukseen lisätty “Luo punnitustapahtumat” -nappi. Kyseisen napin avulla järjestelmä luo tilauksella olevan kiviainestuotteen määrää sekä ajoneuvon tiedoissa olevaa tyhjäpainoa käyttäen punnitustapahtuman, joka näkyy “Punnitushistoria”-nappia painamalla. Tällä tavalla saadaan myös punnitustositteelle tiedot.

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: työjakson lukinta lukitsee myös palkka-aineistorivit.

 • [Muutos] Työntekijöiden hallinta: työvuorotapahtuman saa poistaa aina.

Fluid 147:

 • [Uusi] Polttoneste-, kemikaali- ja kaasukuljetukset: korjattu “Ajossa”-työtapahtuman aikaleimoja.

 • [Muutos] Kemikaali- ja kaasukuljetuksiin käyttöliittymämuutoksia (nappulat samalla tavalla kuin polttonestekuljetuksessa).

 • [Uusi] Työmaatilaukset: rajoitetaan työmaatilauksen nouto- ja toimituskohteet Zeuksessa kyseiselle työmaatilaukselle määriteltyihin. Jos jompikumpi on annettu niin tällöin rajoitetaan molempia hakuja. Jos rajoituksia ei ole asetettu niin haku tapahtuu kaikista kohteista.
  Peek 2023-11-02 13-32

 • [Muutos] Työmaatilaukset: muutettu nappien tekstien sekä viestit toimistolta -tekstien fonttikokoja.

 • [Muutos] Ohjelmistomuutoksia, jotka helpottavat Fluidin päIvittämistä uusimpaan Flutter-kehykseen, jonka avulla Fluid on rakennettu.

4.11.2023

Zeus:

 • [Muutos] Tilausten hallinta, Työmaatilaus: varauksen voi yrittää aina “tarkastaa”. Järjestelmä antaa ilmoituksen, jos tilauksen tarkastus epäonnistuu. Tarkastus toimii sekä tilauskohtaisesti että varauskohtaisesti. Varauskohtainen tarkastaminen mahdollistaa sen, että voi katsoa varauksen tilaukset avaamatta niitä, vaan voi silmäillä tilausten rivien tiedot ja sitten tarkastaa ja/tai hyväksyä varauksen jos mitään muokattavaa ei ole.
  Peek 2023-11-02 15-19

 • [Uusi] Asetukset, Käyttöoikeuksien hallinta: mahdollisuus piilottaa työmaatilauksilla olevia eri tilaustyyppiosioita. Tällä tavalla saa käyttöoikeusryhmälle näkyviin esimerkiksi vain Asfalttiajon tai Haketuksen tai vaikka vain Kiviaineksen ja Jätekuljetuksen. Oletuksena ovat kaikilla käyttöoikeusryhmillä päällä.

 • [Korjaus] Viestit-osio, keskusteluryhmät: uusien oikeuksien myötä keskusteluiden lähettäminen oli epäkunnossa. Huom: Viestit-osion saa näkyviin käyttöoikeusryhmien kautta. Vastaava Fluid-toiminnallisuus kuljettajilla on Keskusteluryhmät. Järjestelmässä voi lähettää myös notifikaatiomaisia pikaviestejä, jotka puolestaan lähetetään Kuljetussuunnittelusta klikkaamalla auton tietojen päällä hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla viestin lähettäminen. Vastaava Fluid-toiminnallisuus kuljettajilla on Viestit toimistolta -lista.
  Peek 2023-11-02 15-33

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta, Työhallinnan asetukset: asetuksen avulla hallinnoidaan Fluidissa näytettävää “Ajoaikaa jäljellä” -tekstiä, jonka avulla kuski saa tiedon, kuinka paljon hän voi vielä ajaa ennen kuin on levättävä.

 • [Uusi] Järjestelmäasetukset, Tilitykset: tilitysraportin sorttauksen voi laittaa ajoneuvon numeron mukaan.

 • [Muutos] Kertaluotto lasketaan verollisesta summasta.

 • [Muutos] Tilityksen mukana mahdollista lähettää tilitysraportti Netvisoriin. Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Tilitys-alaosio.

Fluid 146:

 • [Korjaus] Järjestelmä heitti ulos ensikirjautumisesta ~ 8 tunnin jälkeen. Huom: Kesken tilauksen uloslentäminen saattaa johtua siitä, että token on vanhentunut tai järjestelmä ei saa sitä uusittua. Token liittyy puhtaasti tietoturvaan, sillä tunnistetaan käyttäjä, estetään esim. jonkin botin viikon kestävät pommitukset palvelimelle. Token on voimassa 8 tuntia. Se tarkistetaan tunnin välein ja jos se saadaan varmistettua, on se voimassa tarkistushetkestä taas 8 tuntia. Jos tokenia ei saada tarkistettua, tapahtuu uloskirjautuminen. Tokenin tarkistus ei onnistu esim. jos ei ole nettiyhteyttä. Fluid toimii kyllä offlinessa, mutta kirjautumiseen toki tarvitsee nettiyhteyden, jotta saa päivitettyä tiedot toimistolta ja jotta tiedot päivittyvät Fluidista toimistolle, pitää laitteen saada nettiyhteys.

1.11.2023

Zeus:

 • [Uusi] Dimensioiden (kustannuspaikka, toiminto…) käyttöjärjestys lisätty asetuksiin (Asetukset, Kustannuspaikat-välilehti). Tällä tavalla voitte itse määritellä järjestyksen, jolla dimensiot valitaan tilaukselle. Ohje: Dimensioiden käyttöjärjestyksen määritteleminen tilauksille Huom: jos järjestystä ei aseteta, toimii järjestelmä kuten ennenkin: Dimensiot
  image

 • [Uusi] Käyttöoikeusryhmiin käyttäjän muokkaussivun muokkausoikeusasetuksia. Huom: nämä pitää laittaa päälle niille käyttöoikeusryhmille, joilla on lupa muokata kyseisiä asioita. Tällä tavalla esim. SAML / OICD + MFA:n hallinta saadaan pois käyttäjältä itseltään.

 • [Muutos] Fluid-toiminnallisuudet (eli ajotyypit ja muut) siirretty käyttöoikeuksien taakse. Huom: käytävä manuaalisesti laittamassa näkyvyydet kuntoon, jos ei etukäteen toimitettu ryhmien nimiä ja mitä heillä pitää näkyä.

 • [Muutos] Karttaan useita muutoksia. Päivämäärä on aikaväli. Painikkeet siirretty yläosaan. Jos annetaan loppu- ja alkupäivä niin näytetään vain sen päivän ajoneuvot. Muutettu ikoni ja näytetään auton suunta. Auton tilauksen tila näytetään nyt rinkulana auton ympärillä. Tutustu käyttöohjeeseen: Kartta (OSM)

 • [Uusi] Kartta. Ajoneuvoa klikkaamalla saa aktiivisen ajoneuvon kuluvan päivän tilaukset. Sivu voi olla hidas, jos näytettäviä ajoneuvoja ja tilauksia on paljon.

 • [Uusi] Lisätty tiliohjauksiin mahdolliseksi valita asiakas. Vielä puuttuu varsinainen tekninen toteutus.

 • [Muutos] Raportit: tuotu raporttiajohistoriaa raporttiajoihin. Tällä hetkellä näyttää “raakaparametrit”. Jossain vaiheessa siistitään luettavaksi. Klikkaa riviä niin näet muutoksen suodatuksessa.
  Peek 2023-10-27 10-11 (1)

 • [Uusi] BC:n myynti- ja ostolaskurajapinnat lisätty.

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: työvuorosuunnittelun tiedot näytetään työvuoroseurannassa.
  Peek 2023-10-21 14-19 (1)

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: työjakson hyväksyntä: voi valita, näytetäänkö tilaukset taulukossa vai “normaalisti”.

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: toteutuneet työvuorot lisätty selailupainikkeet työntekijän tapahtumiin.
  Peek 2023-10-20 18-18 (1)

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: työvuorotapahtumien suunnittelutyyppi: erikoistyövuoroille mahdollista laittaa automaattinen puolipäivä-/ruokaraha.

 • [Muutos] Työntekijöiden hallinta: työvuoroseuranta huomioi kaikki suunnitellut työvuorot. Aikaisemmin jätti näyttämättä työntekijän muut työvuorosuunnitelmat, kun työntekijälle löytyi yksikin aktiivinen työvuoro.

 • [Muutos] Työntekijöiden hallinta: aktiiviset työvuorotapahtumat. Korosta rivit, joilla ei ole työvuorotapahtumia.

 • [Korjaus] Työmaatilauksella ei pystynyt lisäämään autoa varaukselle, jos varaukselle oli laitettu hintaluokka.

 • [Korjaus] Työntekijöiden hallinta: työvuoroseuranta: esimieshaku ei enää aiheuta “Lomakkeella tallentamattomia muutoksia” - viestiä.

 • [Korjaus] Tehty kellonaikakorjauksia työvuorotapahtumien tallennuksen yhteyteen, jotta työvuorotapahtumat olisivat “ilman tyhjiä aikavälejä”. Vain työvuoroille, jotka eivät saa mennä päällekkäin ja joilla on aktiivisena toiminto “Uuden työtapahtuman alkuajan siirtäminen edellisen työtapahtuman loppuun, jos tapahtumien erotus on…”

Fluid 145:

 • [Uusi] Yleisajo: näytetään ajan ja kilometrien kertyminen reaaliaikaisten laskurien avulla.

 • [Muutos] Polttoaineajotyyppiin useita muutoksia.
  Peek 2023-10-26 14-26

 • [Uusi] Työvuorotyyppien arkistointi. Aikaisemmin järjestelmä jätti huomioimatta Fluidiin kerran siirretyt työvuorotapahtumat, vaikka ne olisi poistettu Zeuksessa. Muutoksen myötä poistetut työvuorotyypit arkistoidaan Fluidissa.