Varastot

Varastojen hallinnan aloitussivulla näytetään listana järjestelmään luodut varastot. Näytettäviä varastoja voi suodattaa yläreunan pudotusvalikoista esim. paikkakunnan mukaan.

Jos halutaan seurata varastotilannetta, tarvitaan lähtevän materiaalin (käytännössä kiviainestilausten) seurantaan varasto, joka toimii ottoalueena ja vastaanotettavaa jätettä (käytännössä jätekuljetustilauksia) varten vastaanottopaikka. Nyttemmin järjestelmässä voi myös laittaa Asetukset-osiossa (Järjestelmäasetukset-välilehti, Yleisasetukset) tilauksille päälle suunnan valinnan, jolloin “Lähtevä” poistaa tilauksella olevalta noutokohteelta tilauksella olevaa materiaalia ja “Saapuva” lisää sitä toimituskohteelle. Kyseinen valinta vaikuttaa toki myös raportteihin, osalla voi lisäksi valita rajaustekijöissä haluaako vain jommankumman suunnan tilanteesta raportin.

Varastojen hallinnassa siis luodaan kuopat/montut (ottoalueet) ja vastaanottopaikat. Tämän pääsee tekemään käyttöliittymän keltaisesta napista. Pakolliset tiedot: nimi, tyyppi, koodi, katuosoite. Omistus voi olla oma, vieras tai vuokrattu.

Listanäkymästä saa avattua yksittäisen varaston klikkaamalla sen nimeä. Varaston sisällä tuoteylläpito-osuudessa lisätään varastolta tilauksille valittavissa olevat materiaalituotteet. Varaston sisällä ovat myös mm. varastotapahtumat, varaston pyöräkuormaajat ja maanomistajatilitystiedot.

Varastojen listanäkymästä Tuote-sarakkeesta pääsee muokkaamaan varastosaldoa ja omakustannushintaa. Katso erillinen ohje: Varastosaldot ja niiden muokkaus

Tuotantoerät-linkin kautta lisätään ja hallitaan kuopan tuotantoeriä. Katso erillinen ohje: Varastojen tuotantoerät.

Tuotteita voi merkitä passiivisiksi (jolloin poistuvat “Varastolta saatavat tuotteet” -listalta) ja varastojen listanäkymässä voi suodattaa esiin aktiiviset, passiiviset tai kummatkin.

Raporttien osalta jos halutaan eritellä vaikkapa substanssit ja jalostetut, löytyy varastoraporttien käynnistysparametreista “Varastotuoterajoitus”, jonka avulla voi valita näytetäänkö raportilla kaikki tuotteet, varastosta saatavat tuotteet (=jalostetut) vai varastossa olevat, ei saatavilla olevat tuotteet (=substanssit).

Huom: tuotteet ja varastot (ottoalueet/vastaanottopaikat) pitää olla luotu ennen käyttöönottoa, ja jos haluaa käyttää pyöräkuormaajaa varastolla, pitää sekin olla luotu ensin.

Huom: varastojen sisälle pitää valita pyöräkuormaajat, jotta sellaisen voi valita tilauksen yhteydessä. Pyöräkuormaaja luodaan Perusrekisterissä (Ajoneuvot → Uusi ajoneuvo → tyypiksi pyöräkuormaaja).

Maanomistajatilitys

Maanomistaja on LogiPlanissa liikennöitsijä (tai asiakas-liikennöitsijä), jotta tälle pystyy tilittämään. Ehtoina maanomistajatilitykselle on että omistus on “Vieras” tai “Vuokrattu” ja omistajana on liikennöitsijätyyppinen taho. Kun tilitystapa on “Myynti”, tilitetään myynnistä. Kun tilitystapa on “Murskaus”, tilitetään murskatun määrän mukaan (lopputuotteen määrä).

Maanomistajatilitys vaatii myös tilityssopimuksen, joka tehdään varaston sisälle suoraan.

Tilitystapa = Myynti → Tilitystaso on oltava Myyty tuote
Tilitystapa = Murskaus → Tilitystaso on oltava Raaka-aine
Tilitystapa = Myynti ja murskaus → voi tehdä kaksi erillistä tilityssopimusta, joissa toisessa tilitystaso on “Myyty tuote” ja toisessa “Raaka-aine”.

Myyntiin perustuva tilitys näkyy Tarkastettu-tilassa (ja siitä eteenpäin) olevalla tilauksella, kun painaa “Veloitukset ja tilitykset” -nappia. Murskaukseen perustuva tilitys näkyy vasta kun ajetaan tilitysajo.

Pyöräkuormaajatilitys

Se taho, jolle tilitetään pyöräkuormaajan työstä, tulee automaattisesti varastolle lisätyn pyöräkuormaajan tiedoista, eli pyöräkuormaajatilitys menee pyöräkuormaajan omistavalle liikennöitsijälle. Tämänkin tahon on siis oltava liikennöitsijä (tai asiakas-liikennöitsijä).

Pyöräkuormaajatilitys näkyy Tarkastettu-tilassa (ja siitä eteenpäin) olevalla tilauksella, kun painaa “Veloitukset ja tilitykset” -nappia.

Pyöräkuormaajan työn hinta annetaan hinnastoissa ja sopimuksilla joko käyttäen “Kuormaushinta”-kenttää tai lisäämällä Pyöräkuormaajan työ -tuote palvelutuotteisiin ja hinnoittelemalla se. Jos myyntihinnastojen tai -sopimusten puolella annettava laskutushinta on sama kuin tilityshinta (ja sama hinta tilitetään kaikille), ei ostohinnastoa tai -sopimusta tarvita. Pyöräkuormaajan työ -tuotteen tulee olla tilitettävä, jotta tilitys onnistuu.

Ohjeita: