Varastojen tuotantoerät

Tuotantoerissä kirjataan järjestelmään murskauksia. Käytännössä tuotantoerää varten luodaan ensin Perusrekisterissä oma tuote: tuotteen nimeen lisätään eränumero. Tällöin tuotantoerää on mahdollista seurata raporteilla jne., olettaen toki, että tilauksilla käytetään aina oikeaa tuotetta.

Syöttäessäsi uutta tuotantoerää anna ensin raaka-aine ja sen määrä. Raaka-aine on yleisimmin kalliota tai louhetta. Se voi olla myös vastaanotettua materiaalia, jota jalostetaan myytäväksi raaka-aineeksi. Syötä raaka-aine vain ensimmäiselle riville. Anna seuraavaksi lopputuote ja sitä murskattu tonnimäärä. Lisää rivejä tarpeen mukaan niin monta kuin tässä murskauksessa tuotetaan eri laatuja.

Jokaiselle tuotetulle lajikkeelle voit antaa CE-standardin ja CE-koodin. Käytössä olevat CE-standardit pitää käydä ensin lisäämässä Asetukset-osiossa, Parametrit-välilehdellä parametrityypillä CE-standardi, jolloin standardit ovat tulevat valittaviksi tuotantoerässä olevalle listalle. CE-koodi on yrityksenne oma koodi. Lisäksi voi antaa DOP-koodin sekä CE-sertifikaatin sivuja (CE-tuotetiedot ja CE-keskiarvokäyrä). Sivut luodaan Perusrekisterissä (Tekstipohjat-välilehti, Uusi tekstipohja → tyypiksi CE…) ja niiden sisältö voi olla mitä tahansa. Kullekin tuotteelle tulee siis luoda omat sivunsa. CE-sertifikaatin saa ulos PDF-tiedostona muokattavana olevan tuotantoerän rivillä roskakorin vasemmalla puolella olevasta napista.

Tuotantoerissä voit antaa lopputuotteelle Kiviaineskustannukset (€/tn), Murskauskustannukset (€/tn) ja Muut kustannukset (€/tn), jotka yhdessä muodostavat omakustannushinnan, jota järjestelmä hyödyntää esimerkiksi raporteissa ja tarjouksia tehtäessä, sekä käyttää katteen laskennassa hinnastoihin, sopimuksiin ja tilauksille.

Tallenna tuotantoerä painamalla vihreää “Tallenna tuotantoerä” -nappia. Erässä lisätyt massat päivittyvät välittömästi varastojen listanäkymään.

Jo syötettyjä tuotantoeriä pääset muokkaamaan samalta näytöltä, missä teit uudet tuotantoerät. Kaikki varaston tuotantoerät näkyvät listattuna erien lisäys näytöllä. Erän tarkemmat tiedot saat näkyviin klikkaamalla riviä. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna.

Omakustannushinta

Varastossa oleville tuotteille lasketaan uusi omakustannushinta aina murskauksen yhteydessä. Laskennassa huomioidaan varastossa ollut vanha tonnimäärä ja sen omakustannushinta. Uusi hinta lasketaan vanhan ja uuden määrien hintojen suhteessa. Tuotteella voi olla aina vain yksi omakustannushinta käytössä.

Esimerkki:
Aiempi tuotantoerä on ollut 1000 tn ja sillä ollut OKH 1 €/tn. Tehdään uusi tuotantoerä, joka on 1000 tn ja sille laitetaan kustannuksia niin, että OKH on 1,50 €/tn. OKH on 1000 € + 1500 € / 20 tn = 1,25 €/tn.

Jos hinnan muokkaa tai antaa suoraan listanäkymästä, käytetään hintaa sellaisenaan.

Huom: omakustannushintaa käytetään vain omille ja vuokratuille varastoille, eli vain näiden varastojen hinnasto- ja sopimusriveille sekä tilauksille nousee omakustannushinta.

Vieras-tyyppisten varastojen omakustannushinta lasketaan maanomistajatilityksistä.

Ohjeita: