Tammikuu 2024

Muutosarkisto -*- Aiemmat päivitykset

28.1.2024

Zeus:

 • [Muutos] Haetaan Jätehuollon tilauksille toimipiste ensisijaisesti ajoneuvon takaa, jos sieltä ei löydy, niin haetaan käyttäjän tiedoista. Jos ei kummastakaan löydy, otetaan tilaukselle oletustoimipiste.

 • [Uusi] Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Yleisasetukset-alaosio: lisätty tilausten massamuokkaustilan enimmäisrivimäärän raja-arvon asettamisen mahdollisuus.

 • [Muutos] Varastot, tuotantoerien omakustannushinta: jos alkuarvo on vähemmän kuin nolla, niin käytetään tuotantoerän kustannusta omakustannushintana.

 • [Korjaus] Osoitevalinta jätti katuosoitteen numerot asettamatta.

Fluid 155:

 • [Korjaus] Pyöräkuormaajan noutokuopan valinta vaikutti työaikalaskentaan.
 • [Korjaus] Pikatyömaan tilasiirtymäkorjauksia.
 • [Korjaus] Siltavaa´an punnituksen korjaus (Nuppi, Perä).
 • [Muutos] Siirtoasiakirjan sähköpostiosoittessa olevat välilyönnit estivät sen tallennuksen. Esim. " info@leanvay.fi"
 • [Muutos] Työvuorot: nappuloiden painamiseen tarkistuksia. Jokaisen painalluksen jälkeen on 2 sekunnin “painalluksia estävä” viive.

21.1.2024

Zeus:

 • [Uusi] Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Ajoneuvoasetukset-alaosio: automaattinen työvuorotapahtuman käynnistäminen kirjautumisen yhteydessä. Mahdollisuus aloittaa jokin työvuorotapahtuma, kun käyttäjä aloittaa työvuoron.

 • [Uusi] Tilausten hallinta, Työmaatilaukset-välilehti, työmaatilaus: mahdollisuus vaikuttaa Fluidin tuntikeräykseen eli joko kerätä työmaatilauksen käynnissäoloaika yksittäiseen maansiirtotilaukseen (generoituu kun työmaatilaus laitetaan Fluidissa tauolle) tai ettei tunteja kerätä automaattisesti ollenkaan.

 • [Uusi] Ulkoinen rajapinta: lisätty työnumeron tila.

 • [Uusi] Asetukset, Järjestelmäasetukset-välilehti, Ajoneuvoasetukset-alaosio: mahdollisuus laittaa päälle automaattinen työvuorotapahtuma (“Ajossa”), kun auto on liikkeellä/pysähtyy. Tämä tarkoittaa, että kun valinta on päällä, Fluid käynnistää ja pysäyttää ajon automaattisesti. Valinnan yläpuolella voi antaa arvoja laskentaan liittyen. Toimii tällä hetkellä vain Nestekuljetukset-ajotyypissä. Vaatii Fluidista version 154 toimiakseen.

 • [Uusi] Asetukset, Järjestelmäasetukset-välilehti, Ajoneuvoasetukset-alaosio: mahdollisuus siirtyä Fluidin etusivulta automaattisesti ns. oletussivulle, alasvetovalikosta valitaan mille sivulle siirrytään. Vaatii Fluidista version 154 toimiakseen.

 • [Muutos] Asetukset-osio, Käyttäjät-välilehti: mahdollisuus hakea toimipisteellä.
  image

 • Uusi] Asetukset-osio, Omat luokitukset -välilehti: mahdollisuus antaa ikoni ja värit ajoneuvotyypeille.

 • [Uusi] Tolppajono, Kahvilanäkymä-välilehti: mahdollisuus näyttää kaikkia autot. Voidaan valita joko sivutus tai kaikki sivut.
  Peek 2024-01-19 12-50

 • [Korjaus] Siirtoasiakirja (Zeus+Fluid). Jos Zeuksen siirtoasiakirjatilaus oli esim. “Laskutettu”-tilassa ja Fluidista tuli päivitys siirtoasiakirjaan laskutuspäivän jälkeen, niin tilauksen tila siirtyi taaksepäin. Tämä on nyt estetty.

 • [Korjaus] Tilausten hallinta -osio, Punnituspyynnöt-välilehti: korjattu pyöräkuormaajalla haku.

 • [Korjaus] Perusrekisteri-osio, Jätehuollon nouto-osoitteet -välilehti: sivun latautumisen nopeutus.

Fluid 154:

 • [Uusi] Pyöräkuormaaja: kuormaus-/lastauspyynnön vastaus työmaatilaukselle. Eli pyynnön voi lähettää työmaatilauksen kiviainestoimitukselta kuten yksittäiseltä kiviainestoimitukselta ja vastaus tulee samalla tavalla.
  Peek 2024-01-19 16-14

 • [Uusi] Tuntiajo: lisätty aiemman tilauksen kopiointi myös Luo uusi -toimintoon (oikean yläkulman oranssi nappi, kuten muissa tilaustyypeissä).

 • [Muutos] Päiväajo: siirretty ajotyyppivalinnat alareunaan.

 • [Korjaus] Työmaatilaus/Päiväajo: tilauksen kopioinnissa ja tyyppivaihdossa (luotu kiviainestilaus muutettiin maansiirroksi) tilauksen “tyyppi” jätettiin asettamatta. Tämä aiheutti Fluid<> Zeus synkronoinnissa erilaisia virhetilanteita.

14.1.2024

Zeus:

 • [Uusi] Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Ajoneuvoasetukset-alaosio: mahdollista valita mikä on oletusliitetyyppi Fluidissa.

 • [Uusi] Kuljetussuunnittelu: viimeinen toimituspäivä -indikaatio avoimiin. Indikaattori tulee esiin, kun kuluva päivä on tilauksen toimituspäivä.
  image

 • [Muutos] Viikkonumero lisätty kaikkiin kalentereihin.
  image

 • [Uusi] Asetukset, Käyttöoikeuksien hallinta: mahdollisuus piilottaa vaaralliseen aineen määritykset tuotteen muokkaussivulta.

 • [Uusi] Tilausten hallinta. Tilauksen tallentaminen toimitetuksi asettaa aina toteutuneen toimituspäivän, jos sitä ei ole asetettu.

 • [Muutos] Raportit, Asiakasmyyntiraportti: haku huomioi toteutuneen toimituspäivän. Esimerkki: toimitusaikaväli voi olla 1.1. - 8.1. ja toteutunut toimituspäivä 4.1.

 • [Muutos] Raporteille tilaukset ensisijaisesti toteutuneen toimituspäivän mukaan. Jos sitä ei ole, niin toimituspäivän mukaan.

 • [Uusi] Perusrekisteri, Yritykset. Yrityksen tietoihin laskulle ja tilitykseen tulevien lähettäjien tietojen lisäämismahdollisuus. Huom: kaikilla yrityksillä on oletuksena “Postiosoite”, joka nousee myös laskun alatunnisteeseen. Jos lisätään “Laskutusosoite”, niin järjestelmän laittaa sen laskun alatunnisteeseen.

 • [Muutos] Tolppajono. Jos Asetukset-osiossa, Järjestelmäasetukset-välilehdellä, Ajoneuvoasetukset-alaosiossa on valittuna (keltaisena) “Poista ajoneuvo tolppajonosta tilauksen suorituksen yhteydessä”, niin ajoneuvo poistetaan jonosta kun tilauksen tilat ovat välillä ALOITETTU - PURETTU. Aikaisemmin poisto huomioi vain ALOITETTU-tilan, jota ei esimerkiksi kiviainestoimituksessa ole.

 • [Uusi] Asetukset, Omat luokitukset -välilehti: tilaustyypin asetuksiin lisätty työmaatilauksen työmaan asettaminen nouto- ja/tai toimituskohteelle.

 • [Korjaus] Perusrekisteri, asiakas: korjattu valinta siitä, ladataanko asiakas Fluidiin. Valinta ei pysynyt tallennettaessa.

 • [Muutos] Talenom: tilikorttien käsittelyn automatisointi pidemmälle.

Fluid 152:

 • [Uusi] Kiviainestoimitus: lastaus-/kuormauspyyntö: vastaus lähettäjälle. Toimii vain, kun kiviainestilaus on auki.
  Peek 2024-01-05 15-20

 • [Muutos] Tilausyhteenveto, printtaustoiminto: muokattu näkymää. Katso printtausohje: Printtaaminen Fluidissa

 • [Muutos] Työmaatilaus: kun työmaatilaus laitetaan tauolle niin näytetään tuntituotteet, joille tunteja voidaan kerätä (tuotteet, joille Zeuksessa on laitettu Tuotteen lisätunniste -kohtaan “Ajoneuvo: tuntiveloitus” -valinta).
  Peek 2024-01-09 11-12

5.1.2024

Zeus:

 • [Uusi] Pikanäppäimet paremmin esille. CTRL+K = sivujen ja valikoiden haku, CTRL+I = sisältöhaku (esim. tilausnumero), CTRL+ALT+SHIFT+K = sivujen ja valikoiden haku, jossa mukana myös oikopolkujen lista.
  image

 • [Uusi] Hinnastot. Mahdollista kopioida myyntihinnastoista ja -sopimuksilta rivejä olemassa olevaan ostohinnastoon.

 • [Uusi] Hinnastot. Mahdollista kopioida myyntihinnasto ostohinnastoksi. Ostohinnasto pitää olla tallennettu, jotta hinnastorivit voi kopioida.

 • [Uusi] Tilausten hallinta, tilauksen muokkaus: tilauksen autolle lähettämisestä myös SMS-viesti kuljettajalle, joka on viimeksi kirjautunut tilauksella olevalle autolle. Käyttäjällä oltava päällä SMS-viestin lähetys (Asetukset, Käyttäjät) ja toimiakseen vaatii, että on käytössä SMS-rajapinta. Lähtevän viestin sisältöä voi hallinnoida Perusrekisterissä, Viestipohjat-välilehdellä: “Ilmoitus autolle lähetetystä tilauksesta (SMS)” Ohje: Viestipohjat
  image

 • [Uusi] Tilausten hallinta, tilauksen muokkaus: tilauksen autolle lähettämisestä myös SMS-viesti liikennöitsijälle. Huom: nappi tulee laittaa näkyviin halutulle käyttöoikeusryhmälle (Asetukset-osio, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehti: “Tilauksen ylläpito - näytä SMS-viestipainike (Lähetä tilauksesta SMS-viesti liikennöitsijälle)”) ja toimiakseen vaatii, että on käytössä SMS-rajapinta. Lähtevän viestin sisältöä voi hallinnoida Perusrekisterissä, Viestipohjat-välilehdellä: “Ilmoitus autolle lähetetystä tilauksesta (SMS)” Ohje: Viestipohjat

 • [Muutos] Tilausten hallinta, tilauksen muokkaus: lisätty Fluid-tapahtumat -osioon sarakkeita: mihin tuotteeseen tapahtuma kuuluu, rivin luonut ajoneuvo ja varaston nimi (jakelut).

 • [Uusi] Perusrekisteri, Vaa´at-välilehti. Kun vaa´an tyypin laittaa pyöräkuormaajaksi ja valitsee, että lähetys on sallittu, voivat kuljetusauton kuljettajat lähettää kuormaus-/lastauspyyntöjä kyseiselle pyöräkuormaajalle Fluidista. Punnituspyynnöt ja niiden tiedot kertyvät Tilausten hallinta -osion Punnituspyynnöt-välilehdelle (laitettava näkyviin halutulle käyttöoikeusryhmälle Asetukset-osiossa).

 • [Uusi] Perusrekisteri, asiakkaat: mahdollista valita joku asiakkaista oletusasiakkaaksi kun Fluidissa tehdään tilauksia, joille halutaan oletusasiakas (esimerkiksi pyöräkuormaajan automaattiset tilaukset), tyypillinen tapaus on ns. sisäinen asiakas. Huom: uuden valinnan yläpuolella oleva lataa asiakas -toiminnallisuus on kytköksissä uuteen valintaan, eli ovat kummatkin joko keltaisina tai vihreinä.
  image

 • [Uusi] Perusrekisteri, asiakkaat: uusittu viestien lähetyskokonaisuutta, lisätty mahdolliseksi lähettää liikennöitsijälle automaattisesti viesti aina kun tilaus lähetetään hänen autolleen. Sähköpostin rinnalle tuotu SMS-viestin lähettäminen. Huom: vaatii, että on käytössä SMS-rajapinta.

 • [Muutos] Perusrekisteri: välilehden nimi muutettu sähköpostipohjista viestipohjiksi.

 • [Muutos] Perusrekisteri, Viestipohjat-välilehti: näytetään koodin alla ns. tulkinta (HTML-sivu). Ohje: Viestipohjat

 • [Uusi] Seuranta-osioita, lisätty mahdollisuus käskyttää Fluid päivittämään itsensä.
  Peek 2024-01-05 11-58

 • [Uusi] Seuranta-osio, lisätty Zeuksen viestien lähetys- ja vastaanottohistoria -välilehti. Laitettava halutulle käyttöoikeusryhmälle näkyviin (Asetukset-osio, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehti: Muut-osion alta “Viestien vastaanotto- ja lähetyshistoria” ja rajapintaoikeuksista “Zeus ulkoiset järjestelmäviestit - historia (SMS, email…)”)

 • [Uusi] Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Ajoneuvoasetukset-alaosio: mahdollista vaikuttaa auton muuttujiin kun päätellään onko auto paikallaan vai liikkuuko se. Vaatii Fluidista version 151 toimiakseen.

 • [Uusi] Siirtoasiakirja: kun luodaan tilaus, asetetaan käyttäjän toimipiste tilauksen toimipisteeksi.

 • [Uusi] Siirtoasiakirja: kun luodaan tilaus, tuodaan koordinaatit osoitteilta (nouto- ja toimituskohde).

 • [Muutos] Siirtoasiakirja & Jätekuljetus: Jätekuljetukselta määrä siirtoasiakirjalle automaattisesti.

 • [Korjaus] Perusrekisteri, Kohteet-välilehti: kenttien tyhjennys aiheutti tallennusvirheen. Eli esimerkiksi jos etsi kohteelle kustannuskohteen, tyhjensi kentän ja yritti tallentaa, niin tuli virheilmoitus.

Fluid 151:

 • [Uusi] Pyöräkuormaaja-kokonaisuus: lisätty kuormauspyynnön lähettämismahdollisuus tilauksilta, joissa punnitusmahdollisuus. Painetaan Punnitse-nappia, valitaan pyöräkuormaaja (jos oletuksena tilaukselta tuleva ei ole oikea) ja lähetetään pyyntö (“Lähetä tilaus”). Vaatii sen, että järjestelmässä on pyöräkuormaaja, jolle on sallittu lähettää pyyntöjä (Perusrekisteri, Vaa´at-välilehti).

 • [Uusi] Pyöräkuormaaja-kokonaisuus: lisätty noutotilaukset.

 • [Muutos] Tilausyhteenveto: lisää kenttiä, mm. huomautukset.

 • [Uusi] Tilausyhteenveto: mahdollisuus tulostaa kuitteja. Printtausnappi (purppuran värinen) näkyy aikavälihaun yhteydessä (kovin pienellä näytöllä voi joutua kääntämään laitteen vaakatasoon). Printtausnapin painalluksen jälkeen tulee valinta kuittimalleista. Huom: vaatii Bluetooth-printterin.

 • [Uusi] Tilausyhteenveto: haku asiakas- tai työmaanimellä (suurennuslasi oikeassa yläkulmassa). Tällä tavalla voi rajoittaa paitsi listalla näkyvien tilausten määrää, myös printattavien tilausten määrää.

 • [Muutos] Tilausyhteenveto: mahdollisuus ryhmitellä asiakkaan tai tilaustyypin mukaan.
  Peek 2023-12-28 13-12

 • [Uusi] Kivainestoimitukseen lisätty matka- ja aikalaskurit. Huom: koska kiviainestoimituksella on vain kaksi vaihetta ja etenkin koska on mahdollista toimittaa ja kopioida tilaus samalla, ei voida näyttää automaattisille tuotteille kertyneitä tunteja tai kilometrejä. Laskureiden avulla kuljettaja kuitenkin näkee, mitä automaattisesti olisi kertymässä ja voi halutessaan muokata tuotteita ennen kuin kuittaa tilauksen toimitetuksi. Tällöin Fluidin automaattisesti keräämät määrät eivät tule tuotteille ollenkaan. Yritetään myöhemmin löytää toinen ratkaisu, jos niin toivotaan.

 • [Muutos] Kiviainestilauksen toimitus: asetetaan kellonajat toimituksen yhteydessä, jottei noutoaika voi jäädä myöhemmäksi kuin toimitusaika.
  image

 • [Korjaus] Yleisajo: muutos tarkastustilaan, jonka toiminnallisuus muuttui, kun yleisajolle sallittiin muokkauksia, mm. liitteen lisääminen, Toimitettu-tilassa.