Viestipohjat

Zeuksessa on mahdollista muokata automaattisten sähköpostiviestien sisältöjä. Perusrekisterissä omana välilehtenään oleva Sähköpostipohjat-välilehti näkyy käyttäjälle vain, jos hänen käyttöoikeusryhmälleen on laitettu kyseinen rajapintaoikeus päälle. Tämä puolestaan tehdään asetuksissa, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehdellä, avaamalla haluttu käyttöoikeusryhmä ja laittamalla Zeuksen rajapintaoikeudet -kohdasta valituksi “Sähköpostipohjien hallinta”.

Sähköpostityyppien listalta klikkaamalla pääsee muokkaamaan.

Sähköpostipohjat ovat HTML-sivuja, joissa voi tehdä ulkoasumäärittelyjä. Näiden lisäksi pohjissa voi käyttää erilaisia muuttujia, jotka korvataan oikeilla tiedoilla lähetyksen yhteydessä. Pohjissa voi myös olla toimintoja, joilla ohjataan sähköpostipohjan rakentamista. Muuttujat ja toiminnot esiintyvät pohjissa ‘$/#/dateTool.format’ -tyylisinä teksteinä, eikä niitä saa poistaa, mutta niiden paikkaa voi vaihtaa.

Työntekijän työvuorosuunnitelman sähköpostipohja

$startDate - $endDate = alkupäivä - loppupäivä
#foreach( $workshiftPlanning in $workshiftPlannings ) #end = otetaan mukaan työvuorosuunnitelmat työvuorosuunnitelmista
$dateTool.format(‘dd.MM.yyyy’, ${workshiftPlanning.workDate},$locale), $dateTool.format(‘EEEE’, ${workshiftPlanning.workDate}, $locale) = työpäivän päivämäärä
${workshiftPlanning.description} = työpäivän kuvaus/työvuoron tyyppi

Työvuorosuunnitelmat löytyvät Työntekijöiden hallinta -osiosta, Työvuorosuunnittelu-välilehdeltä. Myös sähköpostiin lähettäminen tapahtuu sieltä.

Työmaamestarin raportin sähköpostipohja

$startDate - $endDate = alkupäivä - loppupäivä
#foreach( $worksite in $worksites.keySet() ) = otetaan mukaan työmaat
$worksite.workSiteName = työmaan nimi
#foreach( $order in $worksites.get($worksite) ) #foreach( $singleOrderProduct in $order.orderProducts ) #end #end = otetaan mukaan kaikki työmaatilauksen tilaukset
$order.orderNumber = tilausnumero
#if(“$!order.ordererReference” != “”)$order.ordererReference#end = littera
#if(“$!order.realizedLoadingEndDate” != “”)$dateTool.format(‘dd.MM.yyyy HH:mm’, $order.realizedLoadingEndDate)#end = kuormausaika
#if(“$!order.realizedUnloadingEndDate” != “”)$dateTool.format(‘dd.MM.yyyy HH:mm’, $order.realizedUnloadingEndDate)#end = purkuaika
#if(“$!order.vehicle.regNumber” != “”)$order.vehicle.regNumber#end = auto
#if(“$!order.vehicle.subContractor.name” != “”)$order.vehicle.subContractor.name#end = liikennöitsijä
$singleOrderProduct.product.productName = tuote
#if( “$!singleOrderProduct.realizedQuantity” != ‘’)$singleOrderProduct.realizedQuantity#{else}$singleOrderProduct.quantity#end = toimitettu määrä

Laskun sähköpostipohja

$invoiceNumber = laskun numero
$dueDate = eräpäivänä
$signature = allekirjoitus

Allekirjoituksen hallinnointi tapahtuu …

Siirtoasiakirjan sähköpostipohja

Jätteen tuottaja eli tilaaja eli asiakas:
$!wasteDocument.ordererName $!wasteDocument.ordererExtraName = nimi
$!wasteDocument.ordererBusinessId = Y-tunnus
$!wasteDocument.ordererPhone = puhelinnumero
$!wasteDocument.ordererAddress.street, $!wasteDocument.ordererAddress.postalCode $!wasteDocument.ordererAddress.postOffice = laskutusosoite
$!wasteDocument.ordererEmail = sähköpostiosoite

Jätteen noutopaikka:
$!wasteDocument.pickupContactName = nimi
$!wasteDocument.pickupContactPhone = puhelinnumero
$!wasteDocument.pickupContactEmail = sähköpostiosoite
$!wasteDocument.pickupAddress.street, $!wasteDocument.pickupAddress.postalCode $!wasteDocument.pickupAddress.postOffice = nouto-osoite
$!wasteDocument.pickupWorksite = työmaa

Kuljetusyritys:
$!wasteDocument.transportCompanyName $!wasteDocument.transportCompanyExtraName = Nimi
$!wasteDocument.transportCompanyBusinessId = Y-Tunnus
$!wasteDocument.transportCompanyPhone = Puhelin
$!wasteDocument.driverName $!wasteDocument.driverCompany = Kuljettaja
$!wasteDocument.vehicleRegNumber = Rekisterinumero
$!wasteDocument.transportCompanyEmail = Sähköposti
$!wasteDocument.transportType = Kuljetustapa

Käsittelylaitos:
$!wasteDocument.receiverName $!wasteDocument.receiverExtraName = Nimi
$!wasteDocument.receiverBusinessId = Y-Tunnus
$!wasteDocument.receiverContactPhone = Puhelin
$!wasteDocument.receiverAddress.street, $!wasteDocument.receiverAddress.postalCode $!wasteDocument.receiverAddress.postOffice = Osoite
$!wasteDocument.receiverContactEmail = Sähköposti

Kuorman sisältö:
#foreach( $!product in $!wasteDocument.products ) = haetaan jokaiselle tuotteelle tiedot

$!product.productName = tuote
$!product.codeOfOriginName = alkuperä
$!product.recoveryCode $!product.disposalCode = jälkitoimet
$!product.recoveryCodeName $!product.disposalCodeName = jälkitoimen koodi
$!product.quantity = määrä
$!product.productType = tyyppi
$!product.wasteTypeCodeName = EWC-koodi

Tilauspäivitys ilman toimitustietoja -sähköpostipohja

$orderNumber = tilausnumero
$orderStatus = tilauksen tila
$company.name = lähettäjä
#foreach( $singleOrderProduct in $products) = haetaan jokaiselle tuotteelle tiedot
$singleOrderProduct.product.productName = tuotteen nimi
$singleOrderProduct.quantity = tuotteen määrä
$singleOrderProduct.quantityType = tuotteen yksikkö
$company.phone = yhteyshenkilön puhelinnumero
$company.email = yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tilauspäivitys toimitustietojan kanssa -sähköpostipohja

$orderNumber = tilausnumero
$orderStatus = tilauksen tila
$company.name = lähettäjä
#foreach( $singleOrderProduct in $products) = haetaan jokaiselle tuotteelle tiedot
$singleOrderProduct.product.productName = tuotteen nimi
$singleOrderProduct.quantity = tuotteen määrä
$singleOrderProduct.quantityType = tuotteen yksikkö
$orderDeliveryDate = arvioitu saapumispäivä
$orderDeliveryTime = arvioitu saapumiskellonaika
$company.phone = yhteyshenkilön puhelinnumero
$company.email = yhteyshenkilön sähköpostiosoite

SMS-viestin muuttujat

$orderNumber
$contactInformation
$vehicle
$pickup
$product
$unloadingDateTime
$deliveryAddress

Siirtoasiakirjatunnisteaktivoinnin sähköpostipohja

$key, “key” = tunnus, joka on tarkoitus aktivoida

Kyseinen sähköposti lähtee käyttäjän sähköpostiin, kun hän luo avoimella siirtoasiakirjalomakkeella itse tunnisteen ja kun Yleisasetuksissa (Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti) on valittu vaihtoehto, että käyttäjän on aktivoitava tunnus ennen käyttöä.

Siirtoasiakirjatunnisteen ja salansanan lähettämisen sähköpostipohja

Kyseinen tuodaan myöhemmin sähköpostipohjiin.

Tilitysraportin sähköpostipohja

Kyseinen tuodaan myöhemmin sähköpostipohjiin.

Yleisiä ohjeita saa esiin painamalla näppäimistöltä Alt + 0 (nolla).