Työmaamestarin raportti / Työmaaraportti

Asiakkaan tietoihin lisätylle työmaalle on mahdollista lisätä työmaamestari (useampiakin). Kun tälle työmaamestarille lisää sähköpostiosoitteen ja pyytää LogiPlan-tuesta sähköpostiraportin lähettämisen päälle, saa työmaamestarille lähtemään sähköpostiin joka yö raportin edellisen päivän töistä. Raportilla näkyvät siis vain kuluneen päivän toimitetut tilaukset.

Sähköpostipohja löytyy:

Pohjassa voi käyttää seuraavia “muuttujia”.

Muutuja Kuvaus
secondaryQuantity Toissijainen määrä
secondaryQuantityType Toissijaisen määrän tyyppi
scaleReceiptNumber = “” Vaakalapun numero
agreedPrice = false Sovittu hinta
singleOrderProductType Rivin tyyppi: materiaali/palvelu
trackingNumber seurantanumero
singleOrderProductOrigin Rivin alkuperä
loadedQuantity Lastattu määrä
unloadedQuantity Toimitettu määrä
quantityType Rivin tyyppi: km, tunti…
quantity Tilattu määrä
realizedQuantity Toimitettu määrä
unitPrice Yksikköhinta
discountUnitAmount Alennus
freightWeight Rahdituspaino
realizedFreightWeight Toteutunut rahdituspaino
comment = “” Rivin huomiot

Esimerkiksi tuotehuomion lisääminen tapahtuisi seuraavalla tavalla:

OTSIKKO
Ennen tr-kohtaa kirjoitettaisiin
<td class="mediumHeadRow"> Rivihuomio</td>

TIETO (huomautus)
Ennen tr-kohtaa kirjoitettaisiin
<td class="mediumHeadRow"> $singleOrderProduct.comment</td>

Päästöarvon lisääminen tehdään lisäämällä “#end”-tagien väliin ennen taulukon loppumista (</table) rivi, jossa kutsutaan tilausnumeroa ja sen päästöjä:

    <tr>
     <td colspan="15">
      Tilauksen '$order.orderNumber' päästöt $order.getCO2() CO&#8322;
     </td>
    </tr>

Esimerkkipohja

<html>
 <head>
    <style>
    h2 {
     color: maroon;
    }

    h3 {
     color: dimgrey;
     margin-bottom: 5px;
    }

    .empty {
     width: 1%;
    }

    .narrowHeadRow {
     width: 8%;
     font-weight: bold;
    }

    .narrow {
     width: 8%;
     vertical-align: top;
    }

    .MediumHeadRow {
     width: 13%;
     font-weight: bold;
    }

    .Medium {
     width: 13%;
     vertical-align: top;
    }

    .wideHeadRow {
     width: 18%;
     font-weight: bold;
    }

    .wide {
     width: 18%;
     vertical-align: top;
    }

    .xWideHeadRow {
     width: 36%;
      font-weight: bold;
    }

    .xWide {
     width: 36%;
    }

   </style>
 </head>
 <body>
  <h2>Ty&ouml;maatilaukset ajalta $startDate - $endDate</h2>
  #foreach( $worksite in $worksites.keySet() )
  <h3>Ty&ouml;maa: $worksite.workSiteName </h3>
  <br/>
  <table>
   <tr>
    <td class="narrowHeadRow">Tilausnumero</td>
    <td class="empty"></td>
    <td class="mediumHeadRow">Littera</td>
    <td class="empty"></td>
    <td class="mediumHeadRow">Kuormausaika</td>
    <td class="empty"></td>
    <td class="mediumHeadRow">Purkuaika</td>
    <td class="empty"></td>
    <td class="narrowHeadRow">Auto</td>
    <td class="empty"></td>
    <td class="wideHeadRow">Autoilija</td>
    <td class="empty"></td>
    <td class="mediumHeadRow">Tuote</td>
    <td class="empty"></td>
    <td class="mediumHeadRow">Toimitettu m&auml;&auml;r&auml;</td>
   </tr>
   #foreach( $order in $worksites.get($worksite) )
    #foreach( $singleOrderProduct in $order.orderProducts )
    <tr>
     <td class="narrow">$order.orderNumber</td>
     <td class="empty"></td>
     <td class="medium">#if("$!order.ordererReference" != "")$order.ordererReference#end</td>
     <td class="empty"></td>
     <td class="medium">#if("$!order.realizedLoadingEndDate" != "")$dateTool.format('dd.MM.yyyy HH:mm', $order.realizedLoadingEndDate)#end</td>
     <td class="empty"></td>
     <td class="medium">#if("$!order.realizedUnloadingEndDate" != "")$dateTool.format('dd.MM.yyyy HH:mm', $order.realizedUnloadingEndDate)#end</td>
     <td class="empty"></td>
     <td class="narrow">#if("$!order.vehicle.regNumber" != "")$order.vehicle.regNumber#end</td>
     <td class="empty"></td>
     <td class="wide">#if("$!order.vehicle.subContractor.name" != "")$order.vehicle.subContractor.name#end</td>
     <td class="empty"></td>
     <td class="medium">$singleOrderProduct.product.productName</td>
     <td class="empty"></td>
     <td class="medium">#if( "$!singleOrderProduct.realizedQuantity" != '')$singleOrderProduct.realizedQuantity#{else}$singleOrderProduct.quantity#end</td>
    </tr>
    #end
    <tr>
     <td colspan="15">
      Tilauksen '$order.orderNumber' päästöt $order.getCO2() CO&#8322;
     </td>
    </tr>
    #end
  </table>
  #end

 </body>

</html>

LogiPlan-tuki:
logiplan-tuki@leanvay.com
040 220 7069