Pyöräkuormaajavaakojen hallinta

LogiPlanissa on mahdollista operoida pyöräkuormaajavaakojen kanssa Tamtronin rajapinnan kautta tai Fluidista Fluidiin. Myös Vaakatekin rajapinta on toteutettu niin, että sitä voi testata, ottakaa yhteyttä LogiPlan-tukeen jos haluatte lisätietoa.

Kummassakin tapauksessa tulee pyöräkuormaajat ensin luoda järjestelmään, se tapahtuu Perusrekisteri-osion Ajoneuvot-välilehdellä. Ajoneuvon tyypin tulee olla “Pyöräkuormaaja”, muiden tietojen osalta lähinnä on merkitystä kaluston sijainnilla kartalla, jos halutaan, että pyöräkuormaaja näkyy Fluidissa kartalla “Kohteet ja pyöräkuormaajat osiossa”.

Seuraavaksi niin ikään kummassakin tapauksessa on pyöräkuormaaja lisättävä vaakoihin. Vaakojen hallinta on Perusrekisteri-osion Vaa´at-välilehdellä. Vaakaa lisättäessä oleellista on vaakatyypin valinta: “Tamtron WNexus” viittaa Tamtronin pyöräkuormaajavaakaan ja “Pyöräkuormaaja” Fluid-pohjaiseen pyöräkuormaajavaakaan. Nimi ja tunniste voivat olla mitä vaan, tyypin lisäksi on valittava pyöräkuormaaja sekä laitettava “Lähetys sallittu”. Vaakatuloksen (sekä automaattinen että käsin syötetty) osalta voi valita onko se kuormapaino vai kokonaispaino.

Tamtron

Tamtronin rajapintaa varten tarvitsette WNexus-pilvipalvelun ja mahdollisesti muita palveluita Tamtronilta, jotta voitte toimittaa LogiPlanin tukeen rajapintaa varten tarvittavat tunnukset ja muut tiedot. Pyöräkuormaajien Tamtron-laitteistosta tulee säätää mm. muistioita, tarkemman, ajankohtaisen ohjeistuksen saatte Tamtronilta. Rajapinnan käyttöä varten teidän tulee siis olla yhteydessä sekä Tamtroniin että LogiPlan-tukeen.

Kun rajapinta on avattu, voi kuljetuskaluston kuljettaja lähettää Fluidista kuormaus-/lastaus-/punnituspyyntöjä pyöräkuormaajan Tamtron-laitteistoon. Pyynnön lähettäminen tapahtuu ajotyypeistä, joissa on Punnitus-nappi. Napin painamisen jälkeen tulee ensin valinta siitä, minkä tuotteen haluaa punnita, jos tilauksella on useita tuotteita. Sen jälkeen aukeaa varsinainen punnitusikkuna, jossa ylhäällä olevasta alasvetovalikosta valitaan pyöräkuormaaja, jolle pyyntö halutaan lähettää (jos tieto ei ole ollut tilauksella tai jos pyyntö halutaan lähettää eri pyöräkuormaajalle) ja painetaan alhaalta Lähetä punnituspyyntö -nappia. Pyöräkuormaajan kuljettaja operoi Tamtronin vaakapäätteen kanssa ja lähettää punnitustuloksen kuljetuskaluston kuljettajan Fluidiin.

Fluid - Fluid

Kuormaus-/lastaus-/punnituspyyntöjä voi lähettää myös Fluidista Fluidiin, eli pyöräkuormaajassa voi olla käytössä Fluid. Pyynnön lähettäminen tapahtuu ajotyypeistä, joissa on Punnitus-nappi. Napin painamisen jälkeen tulee ensin valinta siitä, minkä tuotteen haluaa punnita, jos tilauksella on useita tuotteita. Sen jälkeen aukeaa varsinainen punnitusikkuna, jossa ylhäällä olevasta alasvetovalikosta valitaan pyöräkuormaaja, jolle pyyntö halutaan lähettää (jos tieto ei ole ollut tilauksella tai jos pyyntö halutaan lähettää eri pyöräkuormaajalle) ja painetaan alhaalta Lähetä punnituspyyntö -nappia. Pyöräkuormaajan kuljettaja operoi pyöräkuormaajan punnituslaitteiston kanssa ja syöttää punnitustuloksen oman Fluidinsa kautta kuljetuskaluston kuljettajan Fluidiin.

Pyöräkuormaajalle on Fluidissa oma kokonaisuutensa, joka kerää kullekin työvuoron aikana käytetylle montulle/kuopalle työaikaa, kuormaus-/lastaus-/punnituspyyntöjä sekä muita töitä. Työajan voi laittaa Fluidissa myös tauolle. Pyynnöt tulevat kaiken muun päälle, mutta ne voi myös ohittaa, joka laittaa ne pyyntöjonoon. Pyyntöjen suorittamisen lisäksi voi tehdä erilaisia tuntitöitä sekä hoitaa noutotilauksia. Kun työvuoron päättää, luodaan automaattisesti tilaus (per monttu/kuoppa), jossa on kokonaistunnit sekä erikseen tunnit tuotteittain muille töille.

Pyöräkuormaajatilityksistä lyhyesti tämän sivun alaosassa: Varastot
Pyöräkuormaajakokonaisuus Fluidissa: Fluid: Pyöräkuormaaja