Fluid: Pyöräkuormaaja

Fluidissa on oma kokonaisuutensa pyöräkuormaajalla tehtäville töille. Kyseiseen kokonaisuuteen mennessä pitää ensimmäiseksi valita monttu/kuoppa, jossa työskentelee. Monttua/kuoppaa voi vaihtaa pyyhkäisemällä näytön vasemmasta reunasta oikealle tai painamalla alhaalta työkaluikonia. Samasta valikosta näkee työvuoron keston sekä koosteen monttu-/kuoppakohtaisesti mm. lastauksista ja tauoista. Valikosta voi laittaa myös työvuoron päälle ja pois päältä. Työvuoro on laitettava päälle ja pois, jotta työvuoron tunnit saa kerrytettyä tuotteelle (“Pyöräkuormaajan tuntityö (automaattinen, taustalaskentaa varten)” -lisätunnisteella merkitty tuote). Työvuoron ajalta generoituu tilaus, jolle tulee paitsi työvuoron kesto, myös muut työvuoron aikana tehdyt tuntityöt tuotteittain. Työvuoro tulee myös päättää pyöräkuormaaja-osiossa. Jos siirtyy pois pyöräkuormaaja-osiosta päättämättä työvuoroa, jää Fluidissa tuntien keräys päälle taustalle. Uloskirjautuminen muualla Fluidissa tai laitteen sammuttaminen ei päätä pyöräkuormaajan työvuoroa.

Kuormauspyynnöt

Pyöräkuormaajavaa´oille voi lähettää kuormauspyyntöjä joko Fluidista Fluidiin tai Fluidista suoraan pyöräkuormaajavaa´alle. Ensinmainittu vaatii vain Fluidit kummallekin osapuolelle, jälkimmäinen rajapinnan (ota yhteys tukeen).

Kuormauspyyntöjä voi lähettää Fluidista ajotyypeistä, joissa on “Punnitse”-nappi. Pyöräkuormaaja tulee oletuksena tilaukselta pyynnön vastaanottajaksi, mutta sen voi vaihtaa ennen kuin pyynnön lähettää. Kuormauspyyntö saapuu Fluidin pyöräkuormaajakokonaisuuteen popupiin, josta kuormauksen voi suorittaa tai laittaa sen kuormauspyyntöjonoon. Mainitussa jonossa näkyvät kyseiselle kuormaajalle lähetetyt pyynnöt, montusta/kuopasta huolimatta. Toisten monttujen/kuoppien pyyntöjä voi poistaa, mutta ne voi kuormata/lastata vain kun on kyseisellä montulla/kuopalla Fluidissa.

Kuormauspyynnön aloittaminen tarkistaa onko rajapintaa pyöräkuormaajavaakaan, mutta kuormatun/lastatun määrän voi syöttää myös käsin. Lopuksi kuormaus kuitataan ja tieto lähtee kuormauspyynnön lähettäneeseen Fluidiin. Kyseisessä Fluidissa on kuormauksen ajan popup, joka kertoo kuormauksen olevan kesken.

Noutotilaukset

Pyöräkuormaajakokonaisuudessa voi syöttää järjestelmään myös noutoasiakkaiden tilauksia ja kuormata/lastata kuten pyynnöt.

Muut työt

“Pyöräkuormaajan tuntityö (Käyttäjälle näytettävä, Fluidin pyöräkuormaajan tuntityövalinta)” -lisätunnisteella merkityt tuotteet näkyvät kun Fluidissa haluaa tehdä pyöräkuormaajalla muita töitä (tähti-ikoni). Työ aloitetaan ja lopetetaan, järjestelmä kerää tuotteelle kyseisen välin ajan.

Zeuksessa tehtävät asetukset:

  • Tuote, jolle kerätään pyöräkuormaajan työvuoron aikana kertynyt aika: Tuotteen lisätunniste -kohtaan valinta “Pyöräkuormaajan tuntityö (automaattinen, taustalaskentaa varten)”.
  • Tuotteet, joille voi kerätä aikaa Muut työt (tähti) -valinnalla: Tuotteen lisätunniste -kohtaan valinta “Pyöräkuormaajan tuntityö (Käyttäjälle näytettävä, Fluidin pyöräkuormaajan tuntityövalinta)”.
  • Tilitykset hinnoitellaan joko käyttämällä yleistä “Pyöräkuormaajan työ” -kenttää tai lisäämällä palvelutuotteisiin “Pyöräkuormaajan työ” -tuote ja hinnoittelemalla se, jos tarvitaan esimerkiksi hintaluokkakohtaista hinnoittelua. Pyöräkuormaajatilityksistä lyhyesti tämän sivun alaosassa: Varastot
  • Katso tarkkaan Pyöräkuormaajavaakojen hallinta -ohje