Jakelu, sisäänluku tiedostosta ja jakelun suunnittelu

Sisäänlukukuvauksen tekeminen

Tekstitiedostosta aineistoa sisäänluettaessa ensin tarvitaan aineistolle sisäänlukukuvaus, jossa määritellään missä kohtaa tiedostoa järjestelmäavaimet ovat sisäänluettavassa aineistossa.

Sisäänlukukuvauksen luomiseksi valitse vasemman reunan navigaatiosta Asetukset ja sieltä ”Sisäänlukukuvaukset” -välilehti.

Klikkaa keltaista ”+Uusi sisäänlukumalli” -painiketta.

Uuden sisäänlukukuvauksen näkymä avautuu.


Perustietoihin täydennetään nimi, tyyppi, tiedostomuoto, erotinmerkki ja merkistö. Tyyppi -kenttään on valittavissa Jakelun sisäänlukukuvaus tai Laskuaineiston sisäänlukukuvaus. Valitse Jakelun sisäänlukukuvaus.
image
Jos sisäänluettavan aineiston kanssa tulee ääkkösten kanssa ongelmia, tarkista merkistön vastaavuus. Usein excelistä siirtäessa merkistö on Latin 1. Jos sisäänluettava aineisto on excel-tiedostona, kannattaa se muuttaa tekstitiedostoksi ja vasta sitten lukea sisään järjestelmään. Tällöin vältytään mm. siltä, että numerosarjojen ensimmäiset nollat ei katoa (esim. postinumerot, puhelinnumerot).
image
Jakelu -laatikkoon täydennetään Oletus tilaaja - ja Oletus noutokohde -kentät. Näillä kentillä määritellään sisäänluettavasta aineistosta tehtävien tilausten tilaaja (asiakas) sekä tilausten noutokohde. Huomaa, että asiakkaan tietoihin täytyy olla lisättynä tuote: jakelu. Siirry Perusrekisterin Asiakkaat ja liikennöitsijät - välilehdelle, avaa asiakkaan tietosivu. Sivulla on laatikko Tuotteet. Lisää rivi, jossa tuote on jakelu, ja sen tyyppinä on jakelu.


Kuvaus -laatikossa määritellään rivi kerrallaan mitä järjestelmäavainta sisäänluettavan aineiston sarakkeet vastaavat. Alhaalla löytyy kenttä ”Esimerkkirivi sisäänluvun testaamista varten”, johon voi liittää yhden rivin sisäänluettavasta aineistosta ja testata miten se luetaan järjestelmään sisään. Liitä testirivi kenttään ja oikeaan reunaan tulee näkyviin tiedot tarkastettavaksi.


Kun kuvaus on valmis, voi aineiston lukea sisään. Avaa vasemman reunan navigaatiosta Tilausten hallinta ja sieltä ”Jakelu” -välilehti. Paina ”Jakelun sisäänluku” -painiketta.

Paina keltaista ”+Uusi sisäänluku” -painiketta.

Aukeaa näkymä, josta sisäänluettava tiedosto ladataan järjestelmään. Klikkaa ”+Valitse” -painiketta, valitse ladattava tiedosto ja paina ”Lue tiedosto” -painiketta.


Luennan jälkeen aineisto tulee näkyviin. Tässä näkymässä ylimääräisiä rivejä voi poistaa kunkin rivin perässä olevasta roskakori-ikonista.

Aineiston sisäänluvun jälkeen tallenna. Nyt sisäänluettu aineisto löytyy edeltävältä sivulta Jakelun sisäänluvun näkymästä (Tilausten hallinta – Jakelu – Jakelun sisäänluku).

Seuraava askel on Jakelun suunnittelu. Tarkista, että sisäänluettu tiedosto näkyy listauksessa ja klikkaa Jakelun suunnittelu -painiketta.

Kirjoittamalla tiedostonimeä Jakelun sisäänluku -kenttään käynnistyy haku sisäänluetuista tiedostoista. Valitse pudotusvalikosta oikea ja klikkaa ”Tuo jakelun rivit”.

Lisää jakelulle ajoneuvo ”Ajoneuvo” -kentästä. Kentän haku käynnistyy kirjoittamalla esim. rekisterinumeroa, valitse pudotusvalikosta haluamasi ajoneuvo ja paina ”Tuo ajoneuvo”. Voit tuoda jakelulle useita ajoneuvoja.

Ajoneuvot -laatikossa näytetään jakelulle tuodut ajoneuvot, ajoneuvon voi poistaa jakelusta ajoneuvon perästä olevasta ruksista. Huom. ajoneuvon voi poistaa vain silloin, kun sille ei ole siirretty jakelun rivejä.

Aineiston ja ajoneuvojen tuonnin jälkeen jakelun voi suunnitella. Suunnitteluun voi käyttää automaattisen suunnittelun työkalua (purppura painike), jolla jakelun rivit jaetaan tasajaolla jakeluun tuoduille ajoneuvoille.

Rivit voi myös jakaa autoille yksi kerrallaan. Klikkaa rivin oikeassa reunassa olevaa nuolipainiketta ja valitse auto.


Jos haluat vaihtaa valittua autoa, onnistuu se rivin nuolipainikkeesta.

Autolle lisättyjen rivien järjestyksen muuttaminen onnistuu vasemman reunan nuolipainikkeilla. Klikkaa haluamasi rivi aktiiviseksi ja siirrä nuolipainikkeilla ylemmäs tai alemmas. Tuplanuolilla rivi siirtyy ylimmäiseksi tai alimmaiseksi.


Kun järjestely on valmis, Jakelut -listaus on tyhjä ja kaikki rivit siirretty autoille, paina ”Luo jakelut” -painiketta.

Nyt jakelu on nähtävissä kuljetussuunnittelussa valitun auton kohdalla. Klikkaa autoa ja lähetä ajoneuvolle.

Jakelu on nyt lähetetty ajoneuvon Fluidiin.
Jokaisesta jakelun rivistä on luotu oma tilauksensa ja ne on nähtävissä tilausnäkymässä. Huomaa, että tässä asiakas on sisäänlukukuvauksessa määritelty “Oletus tilaaja”.

Jakelutilaukset on myös mahdollista niputtaa ajoneuvoille (sisäänluvussa resursoimisen ja Kuljetussuunnittelussa lähettämisen sijaan), sen voi tehdä kahdella tavalla:
Zeuksessa: Keikkojen jako eli niputus Zeuksessa
Liikennöitsijäportaalissa: Keikkojen jako eli niputus Liikennöitsijäportaalissa