Työmaatilaukset

Työmaatilaus

Työmaatilaus koostuu Yleiset tiedot -osiosta, materiaaleista, sallituista kohteista, varauksista ja niiden sisällä olevista varsinaisista tilauksista/keikoista.

Uusi työmaatilaus luodaan niin, että ensin annetaan yleiset tiedot. Tässä osiossa voi antaa varausten eli tarvittavien ajoneuvojen alustavan lukumäärän, mutta se voi olla myös nolla. Varauksia voi lisätä ja poistaa myöhemmin.

Kun Yleiset tiedot -osio tallennetaan, tulevat sen alle esiin loput osiot: Materiaalit, Sallitut kohteet ja Varaukset.

Materiaalit-osiossa voidaan hallinnoida työmaan materiaaleja. Osio toimii myös Fluidin Pikatyömaan osalta rajaustekijänä, eli Pikatyömaalla on valittavana vain tässä osiossa esitetyt materiaalit. Tavallisen työmaatilauksen tuotteiden näkyvyyttä Fluidissa voi rajata Zeuksessa työmaatilauksen toimipistevalinnan kautta: jos toimipisteelle on sidottu kuoppa niin tuotteet rajataan siltä saatavien tuotteiden mukaan. Materiaaliriviä pääsee muokkaamaan hoverina (kun kursorin vie kohteen päälle) esiin tulevasta nappirivistä: muokkaustilan lisäksi materiaalin voi merkitä lopetetuksi. Muokkaustilan kautta voi tehdä myös lisätilauksia eli lisätä tilatun materiaalin määrää.

image

Sallitut kohteet -osiossa voidaan rajata sitä, mitä kohteita Fluid-käyttäjä voi valita Pikatyömaalla.

Varaukset-osiossa hallinnoidaan työmaalla tarvittavia ajoneuvoja ja niiden lukumäärää. Varausten avulla ikään kuin “varataan autoja” työmaalle. Jos varaus on ilman autoa niin tällöin on tiedossa, että tietyllä hetkellä työmaalla alkaa jollekin autolle työt. Varauksia voi lisätä “Lisää varaus” -napista. Varaukselle voi antaa keston eli voimassaoloajan, oletuksena sille tulee työmaan voimassaoloaika. Varauksia voi muokata sinipohjaisesta muokkausnapista, joka tulee esiin kun kursorin vie varausrivin päälle.


image

“Lisää vakioautovaraukset” -toiminnolla voi tuoda kerralla työmaatilaukselle valitun työmaaporukan tietoihin lisätyt ajoneuvot. Työmaaporukoita ja niiden ajoneuvoja hallinnoidaan Perusrekisterissä, Työmaaporukat-välilehdellä.

Kun valitsee Varaukset-osiosta rivin, eli ajoneuvon, aukeaa taulukon alle osio, jossa voi valitulle ajoneuvolle luoda maa- ja kiviainestoimituksia, maansiirtoja ja tuntitöitä, jätekuljetuksia sekä asfalttiajoja. Näitä luodaan osioiden sisällä olevista Lisää-napeista. Täytä tarvittavat tiedot ja paina tallenna. Keikkoja voi tallentaa myös menneisyyteen, jolloin Tallenna-napista valitaan väkästä klikkaamalla “Tallenna toimitettuna”.

Tavallisen tallennuksen jälkeen keikat pitää käydä Kuljetussuunnittelussa lähettämässä autolle (ajosuunnitelman (tilauksen ympärillä oleva kehikko) palkin päällä hiiren oikea nappi → Lähetä ajoneuvolle tai massana niin, että valitsee vasemmalta autot ja sitten painaa niiden yläpuolelle ilmestyvää “Lähetä valittujen autojen tilaukset” -nappia).

Punainen kolmio, jossa on huutomerkki, kertoo sen, että varauksella on tilauksia, jotka on tarkistettava. Ilman toimenpiteitä niiden hyväksyntä ja laskuttaminen ei onnistu.

Kun varauksen kaikki keikat ovat valmiita (Varaukset-taulukossa tila = valmis), voi varauksen hyväksyä laskutukseen viemällä kursorin varausrivin päälle ja klikkaamalla vihreällä pohjalla olevaa väkästä:

  • Huom: etenkin laskutuksen ja tilityksen näkökulmasta varauksen kestolla on merkitystä. Jos laskutus tapahtuu esimerkiksi kahden viikon sykleissä, ei varauksenkaan kannata olla sitä pidempi. Jotkut käyttävät jopa päiväkohtaisia varauksia. Varauksen tilaukset hyväksytään alla esitetyn mukaisesti, jolloin varaus myös piilottuu varausten listalta helpottaen käynnissä olevien varausten seurantaa ja nopeuttaen järjestelmän käyttöä.

Varaukset-listassa ei oletusarvoisesti näytetä hyväksyttyjä varauksia, vaan ne saa esiin valitsemalla Tila-sarakkeessa “Näytä hyväksytyt”.

Pikatyömaan Fluid-ohje: Pikatyömaan suorittaminen

Asetukset: Varauksesta automaattisesti uusi tilaus

Työmaatilaukselle on mahdollista määrittää asetus, jolla käyttäjän lisäämästä uudesta varauksesta tehdään automaattisesti myös uusi tilaus. Tätä hallinnoidaan asetusten ”Järjestelmäasetukset”-välilehdellä. Klikkaa Tilausten hallinta-laatikosta ”Työmaatilaukset”.

Työmaatilausten asetusten muokkaussivu aukeaa. Kirjoita ”Varauksen oletustilaustyyppi”-kenttään tilaustyypin nimi, jolle haluat tämän ominaisuuden käyttöön. Tilaustyypin nimen on oltava määritelty asetuksissa ”Omat luokitukset”-välilehdellä.

Tallenna muutokset ”Tallenna”-painikkeesta. Nyt työmaatilauksella valitussa tilaustyypissä käyttäjän luodessa uuden varauksen, järjestelmä luo myös uuden tilauksen.

Työmaalle liittyminen Fluidista