Pikatyömaan suorittaminen

Pikatyömaa on yksinkertaistettu työmaa-ajo, jossa Zeuksessa (toimistolla) tehdään työmaa, määritellään ajettavat tuotteet, nouto- ja toimituspaikat sekä käytettävät autot. Kun työmaatilaus on valmis niin se lähtetään autolle. Auto voi suorittaa työmaatilauksia joko pikatyömaa-ajona tai ns. normaalityömaa-ajon kautta.

Kun pikatyömaa näkymä avataan niin ensimmäisenä kuljettaja näkee kaikki hänelle lähetetyt työmaatilaukset. Aloittamaton pikatyömaa on tilassa Ei käynnissä. Kun tekstiä painetaan niin työmaa käynnistyy, jonka jälkeen kuljettaja voi avata ns. ajonäkymän.

Pikatyömaalla on kolme tilaa

 • Ei käynnissä-tila tarkoittaa sitä, että pikatyömaa on aloittamatta.
 • Käynnissä puolestaan tarkoittaa sitä, että työmaa laskee tunteja ja kuljettaja voi suorittaa joko työmaalle vientejä tai työmaalta vientejä. Zeuksen tilaustyyppeinä nämä ovat kivainestilauksia ja maansiirtoa/jätekuljetusta.
  image

Vain käynnissä tilassa olevia pikatyömaita voidaan ajaa ja ajoikkuna saadaan näkyviin painamalla laatikkoa.

 • Tauolla tila puolestaan kertoo sen, että kuljettaja on tältä erää lopettanut ajon. Hän voi kuitenkin jatkaa työmaan suorittamista seuraavana päivänä. Pikatyömaa menee automaattisesti tauolle, kun kuljettaja painaa työmaanappulaa silloin kuin siinä lukee Käynnissä.
  image

Kun kuljettaja laittaa työmaan tauolle niin hänelle näytetään ikkuna, jossa pyydetään tarkastamaan tunnit ja antamaan ajon päätteeksi viesti toimistolle. Viestin on vapaaehtoinen. Työmaatilaus laitetaan tauolle painamalla Valmis

Ajoikkuna

Sisältö

 • Oikea yläreuna
  ** Kopio-painike, josta voidaan kopioida aikaisempi ajo
  ** Valokuva-painike muun muassa punnituskuitteja varten.
 • Keskellä
  ** Työmaalle → ajetaan jotain työmaalle
  ** Työmaalta → viedään jotain työmaalta.
 • Mistä ja Mihin vaihtavat paikkaa sen mukaan kumpaan suuntaan ollaan ajamassa. Pudotusvalikossa näytettäviä arvoja muokataan Zeuksen työmaanäkymässä, jossa voidaan määritellä mistä ja mihin kuljettaja saa kyseisellä työmaalla tuotteita viedä.

Pikatyömaalla on sellainen rajoite, että ajoa ei voi aloittaa ennen kuin kuljetettavalle tuotteelle on annettu määrä.