Syyskuu 2023

Muutosarkisto -*- Päivitykset

30.9.2023

Zeus:

 • [Muutos / Uusi] Dimensiot. Järjestelmään on lisätty erilaisia dimensiovaihtoehtoja (Perusrekisteri: Kustannuspaikat) sekä dimensiokenttiä (mm. tuotteelle on lisätty Toiminto-kenttä). Tilaukselle dimensiot tulevat erilaisten hierarkioiden perusteella, mutta tilauksella voi yliajaa minkä tahansa dimension. Tilaukselle automaattisesti tulleet dimensiot näkyvät “Veloitukset ja tilitykset” -napista aukeavassa modaalissa. Tarkempi ohje.

 • [Muutos] Asetukset: Käyttöoikeusryhmät ja Käyttäjät: käyttäjän takana olleet roolit on siirretty käyttöoikeusryhmien sisään. Kuvasta kohta 1.

 • [Muutos] Asetukset: Käyttöoikeusryhmät: käyttöoikeusryhmiin on lisätty hallintavalikko mihin LogiPlan-tuotteisiin ko. ryhmällä on pääsy.

 • [Muutos] Asetukset: Käyttöoikeusryhmät: käyttöoikeusryhmissä voi nyt myös määritellä, mitä ko. ryhmään kuuluva pystyy tekemään tietyissä osioissa (esim. oikeus muokata varastosaldoa).
  Kuvasta kohta 2.

 • [Uusi] Kartta: lisätty koordinaatillisten jätehuollon tyhjennysosoitteiden näyttäminen kartalla. Haku on rajattu, rajoitus 20 000 nouto-osoitetta.
  Peek 2023-09-13 13-16

 • [Uusi] Lisätty kartalle mahdollisuus rajata näytettävien jätehuollon tyhjennystapahtumien päivämääräväliä. Anna ensin päivämääräväli ja paina sitten jätehuollon ikonia päivämäärävälin valinnan oikealta puolelta.
  image

 • [Uusi] Tilausten hallinta, tilauksen muokkaus: lisätty tuotehakuun tuoteryhmätieto.
  image

 • [Uusi] Varastot: lisätty varastohaun muistaminen.
  Peek 2023-09-27 10-01

 • [Uusi] Hinnastot: hinnastorivillä on aina nimi. Aeimmin nimeksi on tullut luontihetken aikaleima, jos nimeä ei ole annettu käyttäjän toimesta. Nyt järjestelmäasetuksilla on mahdollista valita, että luontiajan sijaan voidaan valita “toimipiste: mistä → mihin (luontiaika)”-tyylinen hinnastonimi. Ominaisuus on laitettava päälle järjestelmäasetuksissa (Asetukset → Järjestelmäasetukset → Yleisasetukset).Peek 2023-09-27 13-21

 • [Uusi] Hinnastot: lisätty mahdollisuus hakea rivinimellä.

 • [Muutos] Tilausten hallinta: Tilaukset: tilaukselta on poistettu nouto-osoitteen pakollisuus.

 • [Muutos] Laskutus: Hyväksytyt laskut ja Hyväksytyt tilitykset: poistettu muokkausnäkymistä rivien kopiointi- ja poistonapit.

 • [Muutos] Laskutus: Hyväksytyt tilitykset: näkymästä suodatettu tilitysvähennykset ns. tyhjästä hausta.

 • [Muutos] Asetukset: Käyttäjät: käyttäjähakuun on lisätty sisäänkirjautumispäivään aikavälihaku.

 • [Korjaus] Hinnastot: asetettu kaikkialle pakolliseksi valita tuote tai tuoteryhmä, jolle hinnat annetaan.

 • [Korjaus] Perusrekisteri: Ajoneuvot: korjattu yhteenkiinnitetyn ajoneuvon ja perävaunun näyttäminen toistensa tiedoissa.
  Peek 2023-09-13 15-13

 • [Korjaus] Muutettu postinumerohaku näyttämään postitoimipaikka eikä kunnan nimeä (esimerkiksi asiakasta perustettaessa).

 • [Korjaus] Hinnastot, Myyntitarjoukset: korjattu tarjousrivihaut, jotka eivät aikaisemmin toimineet.

Liikennöitsijäportaali:

 • [Muutos/Korjaus] Liikennöitsijä voi tallentaa autotietoja, jos hänelle on tarvittavat käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet asetetaan käyttöoikeusryhmien kautta Zeuksessa (Asetukset → Käyttöikeusryhmät).

Fluid 142:

 • [Muutos] Ajoneuvovalinta muutettu listaksi.

 • [Korjaus] Siirtoasiakirjan ulkoasua muokattu.

 • [Uusi] Oikeaan yläreunaan lisätty ikoni, jota painamalla voi tarkistaa tuleeko oma sijainti kartalle ja näkee kuinka monta satelliittia on tarjoamassa paikkatietoa.
  image

 • [Muutos] Ajoneuvo lähettää palvelimelle paikkatietoa kerran 20 sekunnissa aikaisemman “20 näytettä tai 2 minuuttia”-sijaan. Lähetys sisältää kaikki oikeelliset GPS-pisteet (maksimissaan 20 eli näytteitä otetaan kerran sekunissa).

 • [Muutos] Tilauksen lopetuksen yhteydessä sen kilometerit lasketaan koordinaateista aikaisemmin matkamittarin sijaan. Eli haetaan tapahtuman ja lopputapahtuman väliset paikkatietopisteet ja lasketaan jokaisen pisteen välillä kuljettu matka.

17.9.2023

Zeus:

 • [Muutos] Tilausten hallinta, Tilaukset-lista: omien sarakeasetusten palauttaminen (korjausyritys 1). Välillä tehdyt sarakeasetukset katosivat ja näkymä palautui alkutilaan tai leveydet katosivat.
 • [Muutos] Tilausten hallinta, Tilaukset-lista: hakujen “kilpa-ajo” (korjausyritys 1).
 1. Tehdään ‘Haku 1’: tämä hakee 5000 riviä ja kestää 30 sekuntia.
 2. Koska edellinen haku kestää liian kauan niin käyttäjä tekee toisen haun ‘Haku 2’, jossa käytetään suodattimia => tämä laukaisee ns. kilpa-ajon eli kaksi hakua on samaan aikaan ajossa.
 3. ‘Haku 2’ palauttaa 30 riviä puolessa sekunnissa ja sen tulos näytetään => ‘Haku 1’ on vielä käynnissä ja kun se valmistuu niin sivu näyttää sen tuloksen eli 5000 riviä.
  => Haluttu tila on, että ‘Haku 2’ tulos jää voimaan ja ‘Haku 1’ unohdetaan.
 • [Uusi] Näytetään hintaluokka tarjousriveillä.

 • [Uusi] Lisätty Laskutusosoioon, Hyväksytyt tilitykset (Uusi) -välilehdelle Tilitysraportti-painike.

 • [Uusi] Hintaluokkavalinnan lisääminen hinnastojen ja sopimusten Yleishinnoitteluosioon (kaavojen käyttöosio) sekä käyttöliittymän yhtenäistäminen.

 • [Uusi] ORDERTN ja ORDERKG eli tilauksen paino -muuttujien lisääminen hinnastoihin ja sopimuksiin. Paino katsotaan tilaukselta Toteutunut rahdituspaino -kohdasta. Esimerkkejä kuvassa yllä.

 • [Uusi] OKH-muuttujan lisääminen hinnastoihin ja sopimuksiin. Tilaukselle hinta otetaan noutopäivän mukaan. Esimerkkejä kuvassa yllä.

 • [Muutos] Raporttirajapinta: tilitysriveille toimituspäivärajaus kuten tilauksissa.

 • [Uusi] Raporttirajapinta: myyntilaskun laskuriveille mahdollisuus rajoittaa haettavia rivejä päivämäärävälillä.

 • [Uusi] Raporttirajapinta: ostolaskun laskuriveille mahdollisuus rajoittaa haettavia rivejä päivämäärävälillä.

 • [Muutos] Osinkoraportille lisätty yrityksen tiedot ja liikennöitsijän osoite. Osinkotilityksestä ohje löytyy täältä.

 • [Muutos] BC-LogiPlan: Dimensiorajapinnan muutokset, suodatus: logiplanDimensionValue, dimensionValueType

 • [Muutos] BC-LogiPlan: lisätty asiakkaan verkkolaskuoperaattoritiedot.

 • [Muutos] BC-LogiPlan: asiakkaan asiakasluokan päivitys.

 • [Korjaus] Esilaskun poisto poisti myös tilauksen liitteet.

Fluid 141:

 • [Korjaus] Asfalttiajon Siirto / Tuntityö: jos tilaukselta poistui, muuttui ajovalinta ajomatkasta tuntityöksi.
 • [Muutos] Urakka-ajo tilauksen luonnissa “määrä”-kenttään valitun tuotteen määräntyyppi näkyviin.
 • [Muutos] Suurennettu Asfalttiajon Toimittamatta-kohdan fonttia.

10.9.2023

Zeus:

 • [Uusi] Varastojen hallinta: lisätty mahdollisuus laittaa hälytyssähköpostiosoitteita ja tuotteen hälytysrajoja varaston tuotteille. (Huom: sähköpostilähetys on vielä toteuttamatta)

 • [Uusi] Varastojen hallinta: listasivun napeista voi muokata varastoa. Vihreästä varastosaldon, keltaisesta omakustannushinnan muokkaus ja punaisesta tuotteen poisto.

 • [Uusi] Varastojen hallinta: varastosaldoa ja omakustannushintaa muokattaessa voi antaa päivämäärän.
  Peek 2023-09-06 13-55

 • [Uusi] Lisätty Järjestelmäasetuksiin valinta (Asetukset - Järjestelmäasetukset - Yleisasetukset), jonka avulla voidaan luoda “varastolta saatavia tuotteita” tuotantoerän luonnin yhteydessä.

 • [Korjaus] Varastojen listanäkymä ei huomioinut poistettuja tuotteita.

 • [Uusi] Tolppajonoon lisätty autoikoni niiden ajoneuvojen kohdalle, jonka kuljettaja käyttää Fluidia.

 • [Uusi] Tolppajono: näytetään toimistonäkymässä mistä tolppajonoon on liitytty, sekä käyttäjä, joka liitti auton tolppajonoon. Kahvilanäkymässä näytetään autoikoni, jos liittyminen on tapahtunut Fluidista.
  Peek 2023-09-06 18-05

 • [Muutos] Tilausten hallinta, Tilaukset-listan haun nopeuttamista lisää.

 • [Muutos] Hyväksytyt tilitykset (uusi) -näkymä: järjestetään tilityksen päivämäärän mukaan uusimmasta vanhimpaan.

 • [Korjaus] Postinumerolla haku ei toiminut.

 • [Korjaus] Kiviainestoimitus-tyyppisen tilauksen tallennuksessa tapahtui niin, että käyttöliittymä vaihtoi tallennuksen yhteydessä noutokohteeksi oletuskohteen, vaikka kohde oli muutettu toiseksi.
  Peek 2023-09-01 17-27

 • [Korjaus] Kartta: ajoneuvohaku ei toiminut isoilla kirjaimilla.
  Peek 2023-09-01 14-28

 • [Uusi] Työhallinnan asetukset: mahdollista valita aktiivisen työvuorotyypin väritys.

3.9.2023

Zeus:

 • [Uusi] Vaaktek-vaakaintegraatio: XML-tiedostonkäsittely, tietorakenteen ja luetun tiedon tallennus tietorakenteisiin sekä testejä.

 • [Muutos] Tilausten hallinta: tuotu yleishaku paremmin esille.

 • [Uusi] Tilausnäkymän hakua nopeutettu.

 • [Korjaus] Tilauksen listanäkymän “toimituspäivä”-sarakkeen 6 kuukauden päivämääräraja ei toiminut.

 • [Uusi] Lisätty oikeaan yläkulmaan valistunut arvaus käyttäjän aikavyöhykkeestä.

 • [Uusi] Lisätty ajoneuvoille sijaintitieto. Perusrekisteri → Ajoneuvot → avaa ajoneuvo. Ajoneuvon sijaintitietoja tarvitaan mm. pyöräkuormaajien näyttämiseksi Fluidissa.

 • [Muutos/uusi] Varastojen listasivua päivitetty ja lisätty uusi kenttä, joka kertoo onko tuote saatavilla varastolta. Varaston saa auki klikkaamalla vaaleansinistä aluetta. Tuotteen saldon ja omakustannushinnan muokkaukseen pääsee klikkaamalla listalta suoraan tuotetta. Hälytysrajojen hallinta on tulossa myöhemmin.

 • [Uusi] Lisätty Hyväksytyt tilitykset (uusi) -välilehti. Kyseinen pitää laittaa käyttöoikeusryhmälle näkyviin, jos sen haluaa ottaa käyttöön (Asetukset → Käyttöoikeusryhmät → avaa ryhmä, jolle oikeus halutaan antaa → hae oikeus ja lisää se valituksi, tallenna, kirjaudu ulos ja takaisin sisään.

 • [Muutos] Siirtoasiakirjarekisteri: jos siirtoasiakirjalomakkeella on jossain postinumerokentässä ulkomainen postinumero, lähtee rajapinnan mukana “foreignAddress”-merkintä. Lomakkeen voi tallentaa, vaikka se ilmoittaa virheestä postinumerokentässä.

 • [Uusi] Lisätty osoitteiden paikkatietohaun palveluntarjoajan valinta asetuksiin. Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Yleisasetukset-alaosio.

 • [Uusi] Mahdollista asettaa tilaukselle oletusaikatyyppi. Tyypillisin valinta on “Päivämäärä”. Valinta vaikuttaa siihen, miten järjestelmä huomioi esimerkiksi tilauksella käytetyt kellonajat. Ohje tulossa. Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Yleisasetukset-alaosio.

 • [Uusi] Lisätty uusi tilauksen aikatyyppi: aloitusaika. Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Yleisasetukset-alaosio.

 • [Uusi] Lisätty uusi korttityyppi: St1 polttoainekortti. Asiakkaalle/liikennöitsijälle voi lisätä Perusrekisterissä kortin, johon liittyen voi tehdä polttoainelaskutusta tai -vähennyksiä. Korttityyppejä on täten nyt neljä: Teboil, Neste, Yrityskortti ja St1.

 • [Uusi] Lisätty mahdolliseksi osingon maksu tilityksen yhteydessä. Ohje tulossa.

 • [Muutos] Työaikoihin päivityksiä: ulkoasumuutoksia ja päiväkohtainen laskenta + työvuoroerottelu.

 • [Muutos] Työaikojen hyväksyntä: otetaan huomioon myös työaikatapahtumat, jotka päättyvät tai alkavat annetulla työjaksolla.

Fluid 140:

 • [Muutos] Kehitystyökalua päivitetty. Muutama komponentti vaihdettu toiseen, esimerkiksi uloskirjautumispainike, josta aiemmin käytössä ollut versio poistui käytöstä.

 • [Uusi] Jakeluun lisätty mahdollisuus kirjoittaa allekirjoitus (ensimmäinen versio).

 • [Uusi] Kohteiden näyttäminen kartalla, ensimmäinen versio. Kun kartan avaa, zoomautuu kartta sen mukaan, että kaikki kohteet näkyisivät, joten jos jokin kohde on vahingossa vaikkapa Saksassa, voi kartta siksi olla zoomautunut oudon kauas. Huom: jotta ominaisuutta voi käyttää, tulee käyttäjälle lisätä “Kohteet ja pyöräkuormaajat” -Fluid-ominaisuus käyttäjän tiedoissa, Asetukset-osiossa.

 • [Uusi] Lisätty pyöräkuormaajan näyttäminen kartalla. Jotta pyöräkuormaaja näkyy kartalla, tulee sille olla tallennettu sijainti.

 • [Korjaus] Hintaluokkien päivittäminen epäonnistui tietyissä tilanteissa (sisäänkirjautumisen yhteydessä).

 • [Muutos] Muutettu käyttöehtojen hyväksyntää (tulevat ensimmäisen Fluidiin kirjautumisen yhteydessä).