Osingonmaksu liikennöitsijöille osakerekisterin perusteella

Liikennöitsijän osakerekisteriä ylläpidetään perusrekisterin “Osakerekisteri” -välilehdellä.

Ennen osingonmaksun aloittamista tarkista osakerekisterin valinnat:

Ennakonpidätys osingosta -valinta määrittelee sen, pidätetäänkö ennakonpidätys osingosta vai ei.
Osinko -valinta määrittelee maksetaanko liikennöitsijälle osinkoja vai ei.

Seuraava tarkistettava asia on tieto liikennöitsijän pankkitilistä. Perusrekisterissä asiakastiedoissa on välilehti “Pankkitilit”

Pankkitiliä lisättäessä tilin tyypille on kaksi vaihtoehtoa, normaali ja osingon maksutili.


Jos osingot halutaan maksaa eri tilille kuin muut tilitykset, lisää pankkitili ja valitse tyypiksi osingon maksutili. Jos tietoihin on lisätty pankkitili tilin tyypillä normaali, käytetään tätä tilitietoa myös osingon maksuun, jos erillistä osingon maksutiliä ei ole lisätty.

Osingonmaksulle ja osingonmaksun ennakonpidätykselle tarvitaan myös omat tuotteet. Valitse tuotteen lisätunnisteeksi “Osingon maksu”

Tuotteen lisäämisen jälkeen määritellään osingonmaksulle tili kirjanpitoa varten (Asetukset - Tilit). Nimeä tili ja valitse perustietoihin tilin tyypiksi “Tilitys”. Valitse myös oikea ALV-koodi.

Lisää osingonmaksulle luotu tuote tilille “Muut tiedot” -laatikon “Tuote” -kenttään.

Luo myös oma tili osingon ennakonpidätykselle. Valitse tälle tilille tilin tyypiksi “Vähennys” ja lisää tälle tilille tuotteeksi osingon ennakonpidätystä varten luotu tuote.

Tarkista, että molemmilla tileillä on valinta “Automaattisessa valinnassa” (painike vihreänä).

Osingonmaksun hinta per osake määritellään parametreissä (Asetukset - parametrit).
Luo uusi parametri, jolle valitaan tyypiksi “Osingon hinta”.

Osingonmaksu tehdään esitilitysajolla. Käynnistysparametreissä valitaan Ajon tyypiksi “Osingot”, sekä määritellään “Alkaen päivämäärä” ja “Saakka päivämäärällä” haluttu jakso osingonmaksulle. Jos “Liikennöitsijä” -kenttä jätetään tyhjäksi, ajo hakee kaikki liikennöitsijät. Ajon voi tehdä myös erikseen yhdelle, jolloin tähän kenttään lisätään liikennöitsijä, jolle osingonmaksu tehdään. Huom! Jos ajat ensin yhdelle liikennöitsijälle osinko-ajon ja sen jälkeen teet ajon tämä kenttä tyhjänä, ei järjestelmä erottele, onko ajoa tehty aiemmin vai ei, liikennöitsijät tulevat ajoon mukaan jokaisella kerralla.

Ajon valmistuttua osingonmaksusta tulee esitilityslasku sivun alalaidan listaukseen ja sen pdf-tiedoston voi avata tarkasteltavaksi. Tässä vaiheessa ennen osingonmaksun hyväksymistä, osinkojen esitilityksiä voi poistaa ja ajaa uudelleen niin monta kertaa kuin on tarve. Vasta hyväksynnästä ne siirtyvät eteenpäin.

Osingonmaksun tarkistuslista
Tarkista ennen osingonmaksun ajoa, että…

  • osakerekisterin tiedot ovat ajantasalla osingonmaksun ja ennakonpidätysten suhteen

  • liikennöitsijöiden pankkitilien tiedot ovat oikein osingonmaksua varten

  • osingonmaksulle ja osingonmaksun ennakonpidätyksille on lisätty omat tuotteet

  • osingonmaksulle ja osingonmaksun ennakonpidätyksille on määritelty tilit ja ALV- koodit kirjanpitoa varten

  • parametreistä löytyy oikea hinta per osake