Maaliskuu 2024

Muutosarkisto -*- Aiemmat päivitykset

25.3.2024

Zeus:

 • [Uusi] Perusrekisteri, asiakkaan tiedot: asiakkaan oletustuotteisiin lisätty tyyppivalinta (tilattu määrä, toimitettu määrä, tilattu- ja toimitettu määrä) sille, mihin oletusmäärän halutaan menevän tilauksella.

 • [Uusi] Mahdollisuus lähettää siirtoasiakirjan allekirjoituspyyntö SMS-viestinä. Katso ohje: Siirtoasiakirjan allekirjoittaminen SMS-viestillä


  image

 • [Muutos] Hinnastot, myyntisopimukset: mahdollisuus avata uusi välilehti asiakkaan työmaihin.

 • [Uusi] Hinnastot, ostohinnasto/-sopimus: mahdollisuus antaa asiakas.

 • [Uusi] Hinnastot, rahtihinta ja kuormaushinta: tuotu valikko, josta voi valita rahdin ja kuormauksen hinnoittelupolun. Lisäksi nyt myös 0 on oikeellinen hinta, aikaisemmin kelpasi vain hinta, joka oli > 0 .

 • [Uusi] Hinnastot: lisätty hinnastoille ja sopimuksille muokkausaikaleimat.

 • [Muutos] Hinnastot / Tilitys: huomioidaan ostosopimuksen alku- ja päättymisaika.

 • [Uusi] Tilausten hallinta, tilaus: yksinkertainen materiaalituoterivien yhdistäminen yhdeksi riviksi. Yhdistämisessä pitää olla tarkkana.
  Peek 2024-03-19 11-44

 • [Uusi] Tilausten hallinta, tilaus: laitettu näkyviin lisätietoja hinnoitteluketjusta (versio 0.1 - alustava. Jalostuu tulevaisuudessa).

 • [Muutos] Tilausten hallinta, tilauksen ALV-koodit. Muutettu pudotusvalikon rakennetta.
  image

 • [Uusi] Perusrekisteri, Kohteet: mahdollisuus hallinnoida kohteiden näkyvyyttä Zeuksessa, Fluidissa ja Liikennöitsijäportaalissa. Huom. kohteet poistuvat Fluidista vasta ajan myötä eli uusien latausten yhteydessä, eivät välittömästi.

 • [Muutos] Perusrekisteri, Osakerekisteri: Osakkaat-Excel-tiedostoon lisätty osakkaan Y-tunnus ja osakemäärä.

 • [Uusi] Perusrekisteri, asiakkaat/yksityisasiakkaat: mahdollisuus jättää laskun Y-tunnuskohta tyhjäksi. Huom: vaatii ominaisuuden aktivoinnin tuesta. EMPTY_BUYER_PARTY_IDENTIFIER_FOR_CUSTOMER_IF_BUSINESS_ID_MISSING

 • [Uusi] Ensimmäinen versio päävalikon tallentamisesta (muistaa sijainnin).
  Peek 2024-03-20 14-10

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: mahdollisuus hallinnoida automaattista ajoon siirtymistä eri työvuorotyypeistä. Vaatii Fluidista vähintään version 162 toimiakseen.

Fluid 163:

 • [Muutos] Kameranäkymä uusittu.

 • [Uusi] Punnitusnäkymään lisätty pyöräkuormaajien etäisyys ajoneuvon positiosta. Pyöräkuormaajatietoja päivitetään sisäänkirjautumisen yhteydessä.

 • [Uusi] Työvuorokirjaukset: automaattinen ajoon siirtyminen työvuorotyyppien asetusten (Zeus) perusteella.

17.3.2024

Zeus:

 • [Muutos] Raportit: Kuormat asiakkaittain. Lisätty hakutekijäksi työmaa ja raportille useita sarakkeita, mm. Noutopäivä- ja Noutoaika-sarakkeet sekä lastaukseen liittyviä sarakkeita.
  image

 • [Uusi] Varastot: muutoksia varastolistauksen tuotelistaan. Mahdollisuus passivoida/aktivoida tuotteita. Tätä käyttämällä saa varaston listalta piiloon tuotteita tuoterivivalinnan avulla.
  Peek 2024-03-14 13-30

 • [Uusi] Kuormauksesta (Kiviainestoimitus-tilaustyyppi, “Kuormaushinta” / “Pyöräkuormaajan työ” -tuote) maksettavan tilityshinnan määräytymisessä mahdollista käyttää pyöräkuormaajan taakse määritelty hintaluokkaa. Asetusta hallinnoidaan Asetukset-osiossa, Järjestelmäasetukset-välilehti, Tilitys-alaosio. Valinnan ollessa päällä, voidaan sen avulla taklata tilanteita, jossa Kiviainestoimituksen kuormauksesta osalle tilitetään tonnien mukaan ja osalle ei. Pyöräkuormaajille tulee tehdä siis hintaluokka vähintäänkin niille, joille halutaan tilittää tonneista. Tälle hintaluokalle tulee määritellä ostohinnastoon / -sopimukselle tonnihinta ja lisäksi laittaa joko ilman hintaluokkaa “Pyöräkuormaajan työ” -tuotteelle 0,0001€ tai käyttää hintaluokkaa, jolle ei haluta tilittää tonneista.

 • [Uusi] Tilausten hallinta, tilausten listanäkymä: lisätty “Ulkoinen viite/työnumero” -sarake, tieto tulee työmaan tiedoista.
  image

 • [Uusi] Kartta: lisätty liikennöitsijä ajoneuvon yhteyteen.

 • [Uusi] Tilauksen SMS-viesti kuljettajalle. Mahdollisuus lisätä viestipohjaan “Viestit kuljettajalle” -kentän sisältö käyttämällä $messageToDriver-muuttujaa. Perusrekisteri, Viestipohjat-välilehti.

 • [Uusi] Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Tilitys-alaosio: lisätty valinta siitä, ryhmitelläänkö ajovälityspalkkio oletusverokoodin vai tilityksen verokoodin mukaan. Jos valintaa ei laita päälle, menee ajonvälitys aina oletusprosentille. Jos valinnan laittaa päälle, niin järjestelmä ottaa huomioon tilitysten eri verokoodit (eli jos tilauksella on normaalin sijaan esimerkiksi käänteisen ALV:n tilitys).
  image

 • [Uusi] Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Tilitys-alaosio: mahdollisuus käyttää tilauksen sopimusryhmätietoa ajonvälityspalkkion hakemiseen. Aikaisemmin sopimusryhmä on haettu aina ajoneuvolta (eli liikennöitsijän tiedoista) ajonvälitysprosentin osalta. Tilauksen sopimusryhmän käyttäminen myös ajonvälitysprosentin osalta mahdollistaa eri ajonvälitysprosentit eri tilanteita varten, joita ohjaillaan sopimusryhmillä.
  image

 • [Muutos] Asetukset, Järjestelmäasetukset-välilehti, Tilitys-alaosio: poistettiin “Tilitysraportin sorttaus ajoneuvon numeron mukaan” ja vaihdettiin tilalle “Tilitysraportin sorttaus ajoneuvon maksun mukaan”. Maksun mukaan sorttaaminen tarkoittaa sitä, että nollahintaiset menevät raportille alimmaksi. Vaihtoehtona on normaali sorttaus, joka tarkoittaa sitä, että sorttaus haetaan liikennöitsijän tiedoista. Lisäksi kyseinen liikennöitsijän tiedoissa oleva “Tilitysraporttirivien järjestys” toimii nyt myös jsreportissa (käyttämämme raporttipalvelin).
  image

 • [Muutos] Perusrekisteri, asiakkaan tiedot: asiakkaan oletustuotteen määrä lisätään tilaukselle “Toteutunut määrä” -kenttään, aiemmin kyseinen määrä lisättiin “Tilattu määrä” -kenttään.

 • [Korjaus] Tolppajonoon esto tietokannan puollelle, että auto ei voi liittyä samanaikaisesti useamman kerran samaan jonoon.

Fluid 161

 • [Muutos] Pyöräkuormaaja-osiossa näytetään vain “Pyöräkuormaajan tuntityöt” -alityyppiä olevat tuotteet. HUOM: tämän suhteen on vielä työ kesken, joten Pyöräkuormaaja-osiota käyttävien kannattaa odottaa seuraava versio Fluidista.

 • [Uusi] Lisätty varmistuskysymys tolppajonosta poistumiseen.

 • [Uusi] Siirtoasiakirja. Mahdollisuus hakea noutosoite automaattisesti. Käytetään Androidin Google Playtä osoitteen hakemiseksi. Hakemiselle on rajoitteita, joten välttämättä se ei aina toimi.
  Peek 2024-03-13 14-51

 • [Uusi] Lisätty automaattinen osoitteennouto myös muihin ajoihin.

 • [Muutos] Yleisajo, muokattu kenttien otsikoita: asiakkaan viite (Zeuksessa “Littera”). Työnumero/Kuormakirjanumero menee Zeuksessa Kuormakirjanumero-kenttään.

 • [Korjaus] Työmaatilauksen sisällä jätetilausten luonti ei onnistunut.

5.3.2024

Zeus:

 • [Uusi] Asetukset, Käyttäjät: vastaanottopaikoille voidaan luoda käyttäjä, jonka siirtoasiakirjoja näytetään Asiakasportaalissa (Ion). Allekirjoitusoikeuksia hallinnoidaan käyttöoikeusryhmien kautta. HUOM: koskee vain siirtoasiakirjoja, joten älä laita muita osioita näkyviin. Katso ohjeesta miten kyseisenlainen tunnus ja siihen liittyvä käyttöoikeusryhmä luodaan: Asiakasportaali: vastaanottopaikan käyttöoikeusryhmän ja käyttäjän luominen

 • [Muutos] Asetukset, Käyttöoikeuksien hallinta: muokattu näkymää käyttömukavammaksi. Vasemmalta klikkaamalla saadaan klikattuun osioon liittyvät valinnat esiin.

 • [Muutos] Asetukset, Käyttäjät: kahden yllä olevan muutoksen takia käyttäjän tiedoissa oleva “asiakastili”-valinta on siirretty vasemmasta sarakkeesta oikeaan, käyttöoikeuksien hallinnan alapuolelle lisättyyn “Asiakasportaalin asetukset” -osioon.

 • [Uusi] Asetukset, Omat luokitukset: mahdollista lisätä tilaustyypille ehto, jonka perusteella järjestelmä valitsee tilauksen yhteydessä lähtevän SMS-viestin tekstin. Huom: vaatii sen, että kyseinen ehto lisätään “Ilmoitus autolle lähetetystä tilauksesta(SMS)” -viestipohjaan (Perusrekisteri, Viestipohjat-välilehti). Katso ohje ja esimerkki linkin kohdasta “7. SMS-viestin muuttujat”: Viestipohjat

 • [Uusi] Laskutus, Hyväksytyt tilitykset: lisätty “Ulkoisen järjestelmän lähetyksen tila” -sarake sekä samainen tieto tilityslaskulle. Jos tila kertoo, että jossain on virhe (esimerkiksi “Laskun lähetys epäonnistui. Tarkista lähetysvirheet”), näkyvät virheilmoitukset järjestelmän yläpalkin kolmiossa (muuttuu punaiseksi kun syntyy virheitä ja näyttää niiden lukumäärän) sekä Asetukset-osiossa, “LogiPlan-palveluiden väliset järjestelmäviestit” -välilehdellä jos joku on jo kuitannut virheilmoitukset kolmiosta pois.

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: työvuorolaskentaan muutoksia, kun kyseessä on työjakson yli menevä työvuoro, jossa on ulkomaanajoa.

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: kahden työvuoron yhdistäminen.
  Peek 2024-03-04 15-43

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: mahdollisuus korjata työvuorotapahtumien aloitusaikoja.
  Peek 2024-03-04 15-37

 • [Korjaus] Tilausten hallinta, Työmaatilaukset: työmaatilauksen varauksen “Hyväksy tilaukset” -napin painaminen siirsi laskutetut tilaukset takaisin hyväksytyiksi.

Asiakasportaali: