Kysymys: miten automaksun ja ajonvälityspalkkion saa menemään eri tileille?

Jos tilirakenteessa (Asetukset-osio, Tilit-välilehti) on aiemmin ollut yksi tili, jonka tyyppi on “Provisio”, ovat tilityksistä tehdyt provisiotyyppiset vähennykset menneet kaikki tälle tilille. Koska automaksu on järjestelmässä aina tuote, on provisiotyyppistä tiliä siis voinut esim. tuote- tai tuoteryhmäsidonnalla käyttää myös automaksujen vähentämiseen tilityksestä.

Ajonvälityspalkkio puolestaan ei varsinaisesti ole tuote tai tuoteryhmä, vaan se menee aina kaikista niistä tilille valitun ALV-koodin tuotteista, joilla on “Tilitä liikennöitsijälle” -valinta päällä. Taustalla se on sidottu Komissio-tuotteeseen.

Jos tulee tarve eriyttää automaksut ja ajonvälityspalkkiot eri tileille, on lisättävä erottelutekijä, jotta järjestelmä osaa ohjata vähennykset oikein. Luonnollinen erottelutekijä on se, että ajonvälitysprosentin tilin tyyppi on oltava “Provisio”, kun taas automaksuille riittää tyypiksi “Vähennys”.

Jotta automaksu toimii, tulee tosiaan olla tuote tai useampia, joita käytetään automaksuissa. Automaksutuote lisätään maksutilaukseen (Tilausten hallinta -osio, Maksutilaukset-välilehti) ja sama tuote (tai tuoteryhmä, jos automaksutuotteita on enemmän kuin yksi, eli tällöin automaksutuotteiden on oltava samassa tuoteryhmässä) sidotaan automaksutiliin. Automaksun toimiminen halutulla tavalla vaatii myös, että liikennöitsijän tiedoissa tehdään valinta “Automaksun veloitustapa” -kohdassa siitä, käytetäänkö esim. tilitysvähennystä vai laskutusta.

Jos on muita tilitysvähennyksiä, esimerkiksi eri ALV-koodeille omansa tai jos vaikka halutaan joidenkin tiettyjen tuotteiden vähennykset omille tileilleen, tulee luonnollisesti myös niillä olla omat tilinsä järjestelmässä. Tileistä tarkemmin täällä: Tilit

Automaksuista, ajonvälitysprosenteista ja muista vähennyksistä lisää täällä: Liikennöitsijältä veloitettavat maksut