Joulukuu 2023

Muutosarkisto -*- Päivitysarkisto

17.12.2023

Zeus:

 • [Uusi] Siirtoasiakirjaan lisätty “Lähetä autolle” -toiminnallisuus. Huom: siirtoasiakirja pitää ensin täyttää ja tallentaa, sitten painaa “Luo asiakirjasta tilaus” -nappia. Vasta näiden toimenpiteiden jälkeen tulee näkyviin “Lähetä autolle” -nappi. Huom: muista käyttää Ajankohta-kenttää kun määrittelet päivän, jolloin siirtoasiakirja on tarkoitus suorittaa. Järjestelmä asettaa tallennettaessa siihen kuluvan päivän, jos siihen ei ole laitettu mitään.

 • [Muutos] Kiviainestoimituksissa käytettävä automaatttinen pyöräkuormaajatyö noudattaa tuotteelle määriteltyä tilitysohjausta (“älä tilitä / tilitä liikennöitsijälle”) Aiemmin kyseinen tuote ei noudattanut tätä valintaa. “Pyöräkuormaajan työ” -tuote on sidottu kiviainestoimitusten “Kuormaushinta”-kenttään sekä hinnastojen ja sopimusten “Pyöräkuormaajan työ” -kenttään. Tuotteen lisätunnisteena on oltava “Pyöräkuormaajatyö”, jotta se toimii mainitun automatiikan mukaisesti. Huom: automatiikka toimii ainoastaan kiviainestoimituksissa.

 • [Uusi] Hinnastot, myyntitarjoukset: mahdollisuus piilottaa tuotteita tarjoukselta. Tällä tavalla voi lisätä riville vaikkapa rahtihinnan (Kiviaineksen kuljetus -tuote) eri hintaluokille, mutta piilottaa ne tarjoukselta ja laittaa vain yleiseen Rahtihinta-kenttään hinnan ja lisätä esimerkiksi nuppilisän määrän kertovan tuotteen.

 • [Uusi] Kuljetussuunnitteluun käyttöliittymämuutoksia, lisätty yleishakuun mahdollisuus hakea myös toimipisteen perusteella. Huom: toimipiste voi olla mm. tilauksella ja autolla, joten haku voi näyttää antavan ristiriitaisia tuloksia, jos kuvittelee hakevansa vaikka vain tilauksen toimipisteen perusteella.

 • [Muutos] Lietekuljetuksiin liittyen muutoksia: lisätty alueryhmittelytekijälle mahdolliseksi laittaa vastaanottopaikka ja toimipiste. Perusrekisteri-osio, Alueryhmittelytekijät-välilehti.

 • [Uusi] Asetukset, Käyttäjät: mahdollisuus antaa kuljettajalle oikeus luoda uusia asiakkaita Fluidissa (vaatii Fluidista version 150 toimiakseen). Luontipainike näkyy seuraavilla sivuilla, jos luonti on sallittu: siirtoasiakirja, kiviaines, jälkitallennus, tuntiajo, yleisajo, lieteajo, jätekuljetus ja jätehuolto. Huom: asiakkaan tietoja on käytävät Zeuksessa täydentämässä ennen kuin asiakasta voi laskuttaa, Fluidissa annetaan vain asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 • [Uusi] Asetukset, Kustannuspaikat-välilehti: lisätty sarakkeisiin haut ja/tai sorttaukset, jotta saa haettua esimerkiksi pelkät projektit esiin. Lisätty myös Tyhjennä-nappi, jolla haut ja/tai sorttaukset saa nollattua.

 • [Uusi] Asetukset, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehti. Mahdollista järjestää Zeuksen työmaatilaukselle noutokohde ennen tuotevalintoja.


 • [Uusi] Asetukset-osio, Järjestelmäasetukset-välilehti, Ajoneuvoasetukset: lisätty mahdollisuus vaikuttaa salasanan muistamiseen käyttäjän kirjautuessa Fluidiin (vaatii Fluidista version 150 toimiakseen).
  Peek 2023-12-08 15-19

 • [Muutos] Työmaamestarin raportille lisätty rivin huomautus: Ohje: Työmaamestarin raportti / Työmaaraportti

 • [Uusi] Työmaatilaukset: näytetään varauksella liikennöitsijä.

 • [Uusi] Tilausten hallinta, kiviainestilaus: näytetään pyöräkuormaajan liikennöitsijä.
  Peek 2023-12-07 14-32

 • [Uusi] Jälkitallennus mahdollista tallentaa suoraan Tarkastettu-tilaan.

 • [Muutos] Laskutus/tilitys: lisätty pudotusvalikoille hakukenttä sekä tilityspuolella lisätty tilille tilin “tyyppi”.

 • [Muutos] Hinnastot, lisätty tarjousten luomiseen (sekä myyntisopimuksen että Myyntitarjoukset-välilehden kautta) Hinnaston nimi -sarake.

 • [Muutos] Varastot: tuotantoerän omakustannushinnan laskennan muutos. Tuotantoerissä on korjattu negatiivisten arvojen käsittelyä, lähtöarvo voi olla negatiivinen ja määrät mennä negatiivisiksi. Tällä on luonnollisesti vaikutusta myös omakustannushinnan laskentaan.

 • [Uusi] Työntekijöiden hallinta: Fluidista tulleet huomiot lisätty tulemaan työvuoroseurantasivulle.

 • [Muutos] Työntekijöiden hallinta: lasketaan näytetyn aikajakson palkkatunnit. Esimerkissä on 8-16 työvuoro, josta on tehty pakolliset vähennykset.

 • [Muutos] Esitilitys, esilaskutus: kun valituista esitilityksistä tai esilaskuista haetaan PDF-tiedostoja, disabloidaan PDF-painike kunnes haku valmis.

 • [Korjaus] Dimensiosäännöt, jos säännöllä on tuoteryhmä tai muu tarkenne, rajataan käyttö vain kyseiseen sääntöön, ei oteta muita sääntöjä huomioon kun tarkenne on käytössä tilauksella. Asetukset → Kustannuspaikat-välilehti → Dimensiosäännöt.

 • [Korjaus] Perusrekisteri, liikennöitsijän muokkaus: “Tilitysparametrit”-kohdassa kooste näytti käyttöliittymässä aina “normaali” vaikka oli valittu “Tuotekooste”. Taustalla valinta toimi oikein. Kyseisellä valinnalla saa tilitysraportille esimerkiksi jätehuollon keikoista koosteen sen sijaan, että näytetään jokainen tyhjennys omana rivinään.

 • [Korjaus] Tilausten hallinta: korjattu csv-tiedoston tiedot. Tiedot näkyvät nyt samalla tavalla kuin listanäkymässä.

 • [Korjaus] Perusrekisteri, asiakaslistaus: korjattu csv-tiedoston tiedot. Tiedot näkyvät nyt samalla tavalla kuin listanäkymässä.

Fluid 150:

 • [Uusi] Pyöräkuormaajakokonaisuus. Tällä hetkellä lastaus-/punnituspyyntöjä voi testata lähettää Zeuksesta, laitettava käyttöoikeusryhmissä näkyviin “Punnituspyynnöt”-välilehti Tilausten hallintaan. Siellä valitaan tilaus, lähettävä ajoneuvo sekä vastaanottava ajoneuvo ja luodaan punnituspyyntö.

 • [Muutos] Yleisajo: toimitettu yleisajo voidaan avata ja sille on mahdollista lisätä liitteitä.
  Peek 2023-12-15 16-21

 • [Uusi] Kappaletavara: lisätty kuormakirjanumero ja uusi automaattituotevalinta-painike.

 • [Uusi] Kiviainestoimitus: lisätty mahdollisuus kerätä automaattisesti tunteja ja/tai kilometrejä. Vaativat, että Zeuksessa on asetettu automaattisesti kyseisiä määreitä kerääviä tuotteita vähintään yhdet. Ohje: Fluidista automaattisesti kilometrejä ja tunteja keräävien tuotteiden asettaminen

 • [Muutos] Työmaatilaus laskee automaattisesti kilometrit tilaustasolle, jos sitä ei ole erikseen annettu (eli kuljettaja ei ole syöttänyt kilometrejä).

 • [Muutos] Jätekuljetuksen suorittaminen muokkaa myös siirtoasiakirjan tuoterivejä, jos sellainen on liitetty jätekuljetukseen. Automaattisen liittämisen saa päälle Asetukset-osiosta, Käyttäjät-välilehdeltä, laittamalla käyttäjälle päälle (“true”:ksi) automatiikan, joka luo siirtoasiakirjasta aina myös jätekuljetuksen. Liitoksen voi tehdä myös manuaalisesti Fluidissa (luomalla sekä siirtoasiakirjan että jätekuljetuksen ja linkittämällä siirtoasiakirjan jätekuljetukseen) sekä Zeuksessa (linkittämällä siirtoasiakirjan jätekuljetukseen).

 • [Uusi] Muutoksia kirjainkoon päättelyyn eri laitteilla.

 • [Uusi] Poista- ja kamera-ikonit saman kokoisiksi ja mukautumaan eri laitteille.

 • [Muutos] Tuotevaroituslaatikon ulkoasumuutoksia.

 • [Muutos] Etusivulle ajotyyppeihin tulevan numeroindikaattorin laskuria muutettu (keltapohjainen numero, joka näyttää uusien tilausten lukumäärän). Näyttää kuitenkin edelleen työmaatilausten tapauksessa indikaattorin kaikkien niiden ajotyyppien kohdalla, jotka perustuvat työmaatilaukseen (työmaatilaus, pikatyömaa…)

 • [Muutos] Ensimmäinen versio ajoneuvon automaattisesta liikkeellelähdöstä/pysähtymisestä. Kun pupu istuu, järjestelmä tulkitsee Fluidin olevan “ei ajossa” ja kun pupu juoksee, tulkitsee järjestelmä Fluidin olevan “ajossa”.

 • [Muutos] Karttasivun tekstivärimuutokset: musta → valkoinen. Tällä toiminnolla pystyy siis tarkistamaan esimerkiksi sen, kuinka monta satelliittia “näkee” laitteen. Näkymään pääsee tilauksilta suoraan, oikean yläkulman paikannus-ikonista.

2.12.2023

Zeus:

 • [Uusi] Kuljetussuunnittelu yhdistetty Zeukseen, aikaisemmin ollut erillinen projektinsa. Samalla tuotiin käyttöoikeus kyseisen rajapinnan käyttämiseen. Asetukset → Käyttöoikeusryhmien hallinta → Zeus/Fluid: Aktiivisen yhteyden käyttöoikeus.
 • [Muutos] Laskutus ja tilitys, laskun/tilityksen muokkaus: estetään tallennuksen ajaksi “Tallenna”-napin painaminen.

Fluid 149:

 • [Muutos] Haketus: piilotettu tuotteen huomautus-kenttä tuotteen muokkauksesta.

 • [Muutos] Tuotu uusi tapa valita automaattituotteita, vie vähemmän tilaa näkymän yläosasta. Valkoisena automaattituote ei ole valittu, sinisenä on valittu, voi edelleen valita myös kummatkin.

 • [Muutos] Tuntiajo: keikan kopiointi kopioi automaattituotteet myös uudelle tilaukselle.

 • [Uusi] Lisätty laitteen antureiden testisivu. Osa kehitystä, jossa tavoitteena on saada laite tunnistamaan automaattisesti ajoon lähteminen ja pysähtyminen. Mahdollista saada omaan ympäristöön niin, että laitetaan ns. kehitysmoodi päälle teidän testi-Fluidiinne. Ottakaa yhteyttä tukeen jos haluatte testata tät