Jätehuollon tyhjennyssäännöt

Jätehuollon tyhjennysrytmejä hallinnoidaan jätehuollon nouto-osoitteissa, Perusrekisteri → Jätehuollon nouto-osoitteet.

Tyhjennyssääntöjen perusperiaatteena on, että jokaiselle astialle luodaan oma sykli. Kaikki saman astian eri rytmit (talvi-, kesärytmi) asetetaan saman syklin sisälle. Syklille valitaan vakituinen viikonpäivä ja määritellään jaksoittain tyhjennysvälit. Tyhjennyssäännöt määritellään koko vuoden ajalle ilman vuosilukua. Kuvassa esimerkki tyhjennyssäännöillä määritellyistä tyhjennyksistä.

“Muokkaa tyhjennyssääntöjä” -painikkeesta avautuu ponnahdusikkunassa näkymä muokkaukseen:

Tyhjennyssääntöihin asetetaan voimasssaoloaika, tyhjennysväli, tyhjennysvälin tyyppi (viikko/kuukausi). Sääntöön voidaan myös määritellä ajoneuvo, järjestysnumero ja lisätä rivillä näkyvä kommentti. “Viikko” -kentässä voi valita parillisen tai parittoman viikon. Tämän voi jättää tyhjäksi, jos astia tyhjennetään parillisen viikkomäärään (esim. 4 tai 6 viikkoa) välein, koska silloin tyhjennys pysyy automaattisesti joko parillisella tai parittomalla viikolla, koska seuraava tyhjennys lasketaan aina edellisestä tyhjennyksestä. Tätä määrittelyä voidaan tarvita, jos tyhjennysrytmi on parittomien viikkojen välein, katso alempaa poikkeustapaukset. Jokaisen tyhjennyssäännön alussa on painike sille onko sääntö käytössä vai ei.

Tulevat tyhjennykset -painikkeesta näkee listauksena tulevat tyhjennyspäivät viikkonumeroineen.

Poikkeustapaukset tyhjennyssäännöissä

Tyhjennyssääntöjen “Viikko” -kentässä on valinta sille onko viikko pariton/parillinen. Kun kohteen tyhjennysrytmi on parillisten viikkojen välein, esim. 2,4,6 viikkoa, voi sen jättää tyhjäksi, koska viikkojen parillisuus/parittomuus ei muutu, vaan jos edellinen tyhjennys on tehty parillisella viikolla, tehdään seuraavakin parillisella viikolla. Tätä kenttää käytetään, jos esim. asiakkaalla on talvirytmin tyhjennykset 3 viikon välein vuorotellen parittomilla/parillisilla viikoilla ja kesällä 2 viikon välein, ja kesärytmi halutaan sitoa joko parillisiin tai parittomiin viikkoihin.

Alla esimerkki 3 viikon välein tyhjennettävästä astiasta. 3 viikon välein tyhjennettävät astiat tyhjennetään joka toinen kerta parillisella viikolla, joka toinen kerta parittomalla viikolla. Tyhjennyssääntöön asetetaan tyhjennykset 3 viikon välein parilliselle ja parittomalle viikolle. Seuraava tyhjennys lasketaan aina edellisestä tyhjennyksestä tyhjennysvälin mukaan, joten molempiin asetetaan tyhjennysväliksi 3 viikkoa. Jos esim. parillisten/parittomien viikkojen tyhjennykset tehdään eri viikonpäivänä kuin mitä syklille on asetettu, sen voi määrittää tyhjennyssäännön kautta “Viikonpäivä” -kenttää käyttäen. Tässä esimerkissä on myös asetettu kesärytmi 2 viikon tyhjennysvälillä. Koko kauden tyhjennykset määritellään säännöillä saman syklin sisälle.

Tulevat tyhjennykset -painikkeesta näkee listauksena tulevat tyhjennyspäivät viikkonumeroineen.