Hintaluokat

Hintaluokan avulla määritellään mihin kategoriaan mikäkin ajoneuvo kuuluu. Ajoneuvot jaotellaan hintaluokkiin esim. tyypin tai muiden ominaisuuksien mukaan. Hintaluokat löytyvät Asetuksista, niitä voi luoda ja muokata. Autolle määritellään Perusrekisterissä auton tiedoissa oletushintaluokka, mutta hintaluokan voi yliajaa tilauksella valitsemalla minkä tahansa hintaluokan.

Hintaluokat ovat niitä, joilla voi niin hinnastoissa kuin sopimuksilla määritellä hintaluokalle omia hintoja. Hintaluokkien avulla voi valita mitä hintoja myynti- ja ostohinnastoista ja -sopimuksista haetaan tilaukselle. Hintaluokka on tyypillisesti sidoksissa auton kokoon tai ominaisuuksiin, mutta sitä voi käyttää myös erottelemaan yksittäisiä tapauksia. Esimerkiksi myyntisopimuksille saa hintaluokkien avulla eri autoille omat asiakaskohtaiset hinnat. Lisäksi hintoja voi olla useita myös hintaluokalle asiakkaan alla riippuen vaikkapa noutokohteesta tai työmaasta (sopimusrivit).

Hintaluokalla hintojen määritteleminen on hyvä tapa toimia, kun asiakkaalle ajaa keikkoja useampi ajoneuvo, joilla on omat hinnat. Pelkkä asiakaskohtainen hinnoittelu ei riitä, koska silloin kaikilla autoilla olisi samat hinnat kun he ajavat keikkoja kyseiselle asiakkaalle. Kääntäen: hinnastoissa ja sopimuksilla ei ole pakollista antaa hintaluokkaa, vaan jos hintaluokan jättää valitsematta, on sen alle koottujen tuotteiden hinnat samat kaikille autoille hintaluokasta huolimatta.

Hinnastoihin ja sopimuksille voidaan luoda hintaluokattomia (=kaikki käyttävät, jos hintaluokalle ei löydy omaa hintaa) ja hintaluokkiin sidottuja hintoja. Yleishinnastot ovat voimassa kaikille asiakkaille (myynti) ja liikennöitsijöille (osto) mutta voi luoda myös asiakasluokkakohtaisia hinnastoja, jolloin saa yhteiset hinnat kaikille asiakasluokkaan liitetyille asiakkaille. Hinnastot ovat voimassa niillä asiakkailla, joille ei ole määritelty omaa sopimusta tai jos sopimukselle on laitettu valinta päälle, että hinnastosta saa hakea ne hinnat, joita sopimuksilla ei ole määritelty. Sama idea pätee liikennöitsijöihin ostohinnastoissa ja -sopimuksilla; sillä erotuksella, että siellä ei ole asiakasluokkia, vaan sopimusryhmiä. Sopimusryhmät määritellään Hinnastoissa (oma välilehtensä).

Esimerkki: Asiakas Aapelille on määritelty omalla sopimuksella hinnat kahdelle hintaluokalle: puoliperille ja nostureille. Aapelin sopimukselle on laitettu päälle valinta, että hintoja voi hakea myös hinnastosta. Aapeli kuuluu asiakasluokkaan “PK-yritykset”. Yleishinnastoon on määritelty kaikille avoin hinnasto sekä luotu asiakasluokkakohtaisia hinnastoja. PK-yritykset"-asiakasluokan hinnastossa on hinnat kaikille hintaluokille, mm. täysperille ja pakettiautoille. Aapelille tehdään tilaus, johon liitettävän auton oletushintaluokka on nosturi, mutta tällä kyseisellä kerralla hintaluokaksi valitaan tilauksella täysperä. Järjestelmä hakee hinnan asiakasluokkakohtaisesta hinnastosta täysperän kohdalta. Keikan ajaneelle autoilijalle on tehty oma sopimus, mutta siellä ei ole hintaa täysperävaunulle. Sopimuksella on päällä valinta, että hintoja voi hakea myös hinnastoista, joten järjestelmä hakee yleishinnastossa määritellyn hinnan täysperälle, koska autoilija ei kuulu mihinkään sopimusryhmään.

Hintaluokissa olevaa omavastuuaikaa käytetään erottamaan maksullinen odotusaika omavastuullisesta odotuksesta. Tämä ominaisuus on käytössä esimerkiksi asfalttiajo-tilaustyypillä.

Lue hinnoittelusta lisää: Hinnastot ja sopimukset