Asfalttiajot / Massanajot LogiPlanissa

Perusasiat

LogiPlanissa asfalttiajot / massanajot on rakennettu työmaatilauksen sisälle.

Työmaa

Asfalttiajojen kokonaisuuden rakentaminen alkaa siten aina siitä, että asiakkaalle luodaan työmaa. Työmaan tiedoissa on “Ulkoinen viite/työnumero” -kenttä, jota kannattaa hyödyntää, jos asiakas haluaa laskulle näkyviin juurikin esimerkiksi työnumeron. Lisäksi työnumero sisältää tiedon työmaasta: Fluidissa ajettavat Siirto/Tuntiajo-tyyppiset asfalttiajokokonaisuuden sisällä olevat ajot sidotaan työmaahan antamalla työmaan työnumero.

Työmaalle tulee lisätä vähintään yksi kohde. Jos halutaan työmaamestarin raportti menemään automaattisesti joka yö jollekin henkilölle, tulee henkilö lisätä työmaan kohteelle työmaamestariksi ja laittaa Sähköposti-kenttään sähköpostiosoite. Automaattisen raportin saa päälle pyytämällä sitä tuestamme.

Jotta asiakkaalle menee työmaakohtainen lasku, tulee asiakkaan tiedoissa olla laskutusjakso, jossa on valintana “Koonti työmaittain”. Tämän voi halutessaan sitoa tilaustyyppiin.

Tuotteet

Asfalttiajo kerää automaattisesti odotusaikaa, jos järjestelmään luodaan tuote, jonka lisätunniste on “Ajoneuvo: odotus”. Lisäksi asfalttiajo kerryttää ajoaikaa, tuntiajoa ja tuntityötä, sekä kilometrejä (punnituksen hyväksymisen ja purkupaikalle saapumisen väliseltä matkalta).

Kyseiset tuotteet tulee määritellä näin:


Tällöin Odotusaika = purkupaikalle saapumisen ja purun aloittamisen välinen aika


Tällöin Tuntiajoa = asfalttiajon suorittamiseen kulunut kokonaisaika


Tällöin Tuntityö = purun aloituksen ja lopettamisen välinen aika


Tällöin Ajoaika = punnituksen hyväksymisen ja purkupaikalle saapumisen välinen aika


Tällöin Ajomatka = punnituksen hyväksymisen ja purkupaikalle saapumisen välinen matka

Yllä olevista “Tuntityö” ja “Ajomatka” toimivat myös muissa tilaustyypeissä automaattisesti kerryttävinä tuotteina.

Huom: jos ei halua asfalttiajotilauksiin automaattisesti tulevia tuotteita järjestelmäoletuksista, kannattaa asiakkaalle asettaa oletustuotteet:

Hinnoittelu

Tämän jälkeen on hyvä laittaa laskutus- ja tilityshinnat kuntoon. Jos asiakkaalle on ihan omat hintansa, tulee tehdä myyntisopimus. Jos asiakkaalla ei ole tarkoitus käyttää mitään yleisiä hintoja, tulee hintojen käyttö rajata myyntisopimuksen sisälle (“Hae hintoja vain sopimukselta” -valinta) ja hinnoitella myyntisopimuksella kaikki kyseisen asiakkaan hinnat. Myyntisopimuksella voi rajata erilaisia reittejä Mistä- ja Mihin-kohtien avulla tai rajata hintoja työmaan perusteella. Jos hinnoitteluun liittyy kilometripohjaisuutta, voidaan palvelutuotteiden hinnoittelussa määritellä erilaisia taulukkopohjaisia kilometrihinnoitteluja.

Takuuhinnoittelu on mahdollista päiväkohtaisesti. Viikkotuntitakuu on määrittelyvaiheessa.

Kun myyntihinnat on laitettu, voidaan myyntihinnasto tai sen rivejä kopioida osto- eli tilityshinnastoon, joko olemassa olevaan tai jos on tarve, niin voidaan luoda esimerkiksi sopimusryhmäpohjainen hinnasto. Jos hinta riippuu yksittäisestä liikennöitsijästä, tulee heille tehdä omat ostosopimuksensa. Sopimusryhmä toimii hyvin silloin, kun omille liikennöitsijöille on omat hinnat (jotka voivat olla yleisessä ostohinnastossa tai sopimusryhmäkohtaisessa hinnastossa) ja ulkopuolisille on omat hinnat (heille luodaan sopimusryhmä ja sen jälkeen sopimusryhmäkohtainen hinnasto).

Työmaatilaus

Seuraavaksi luodaan työmaatilaus, johon liitetään asiakas ja asiakkaan työmaa. Työmaatilauksen voimassaolo voi olla mitä tahansa, yleisesti ottaen sen kannattaa olla vähintään sama, kuin mitä työmaan on arvioitu kestävän.

Tallentamisen jälkeen perustietojen alle tulee näkyviin lisää tietoalueita. Materiaalit-kohtaan kannattaa rajata tuote tai tuotteet, joita Fluidissa voi käyttää. Asfalttiajossa näkyy se tuote, joka tilaukselle laitetaan, mutta tuotetta on mahdollista vaihtaa. Se, mitä voi valita, rajataan tosiaan Materiaalit-kohdassa. Jos rajausta ei tehdä, näkyy Fluidissa kaikki tuotteet.

Sallitut kohteet -osiolla ei ainakaan toistaiseksi ole vaikutusta Fluidin asfalttiajoon, koska tällä hetkellä siellä ei voi valita nouto- tai toimituskohdetta. Zeuksessa tilaukselle määritelty asfalttiasema ei ole siis vaihdettavissa Fluidissa, mutta tällaista muutosta suunnitellaan parhaillaan.

Varaukset

Varaukset-kohdassa määritellään ajoneuvot, jotka työmaalla ajavat. Kun työmaatilausta tekee, ei välttämättä vielä tiedät mitkä autot tulevat ajoon, joten varauksia voi tehdä myös ilman autoja. Halutessaan voi lisätä hintaluokan.

Varausten suhteen voi käyttää myös vakioautovarauksia. Perusrekisterissä voi luoda työmaaporukoita (Työmaaporukat-välilehti, jos kyseinen ei näy, sitä ei todennäköisesti ole laitettu käyttöoikeusryhmällesi näkyviin), joille voi lisätä autoja. Kun työmaaporukan lisää työmaatilaukselle, saa “Lisää vakioautovaraukset” -napilla lisättyä kerralla kaikille porukan autoille varaukset.

Tilaukset

Kun ajoneuvolle lisää asfalttiajon, tulee sinne automaattisesti tiettyjä järjestelmätuotteita. Nämä liittyvät ajoaikaan, odotusaikaan, tuntitöihin ja kilometreihin. Yllä kehotettiin lisäämään nämä tuotteet suoraan asiakkaan oletustuotteiksi ja se onkin varmin tapa saada tuotteet, jotka haluaa.

Asfalttiasemat on hyvä luoda järjestelmään kohteiksi, niiden tulee olla tyypiltään “Kuoppa”, jotta tulevat valittaviksi Asfalttiasema-kenttään.

Asfalttiajoon on hyvä tehdä yksi tilaus valmiiksi, jota kuljettaja sitten Fluidissa kopioi.

Kun tilaus on tehty ja sille lisätty haluttu tuote, voi varauksen lähettää autolle joko työmaatilaukselta suoraan tai kuljetussuunnittelusta.

Laskutus

Kun ajot on toimitettu, näkyvät ne listana ja ne voidaan koko varauksen ajot tarkistaa ja/tai hyväksyä kerralla varauksen riviltä.

Tarvittaessa voidaan tarkastella yksittäistä ajoa, jolloin nähdään tarkemmat erittelyt ja mm. se, jos punnitus on tehty käsinsyöttönä; siitä tulee tieto “Sisäiset huomautukset” -kenttään.

Ajoaika = punnituksen hyväksymisen ja purkupaikalle saapumisen välinen aika
Odotusaika = purkupaikalle saapumisen ja purun aloittamisen välinen aika
Tuntityö = purun aloituksen ja lopettamisen välinen aika
Tuntiajoa = asfalttiajon suorittamiseen kulunut kokonaisaika
Ajomatka = punnituksen hyväksymisen ja purkupaikalle saapumisen välinen matka

Vaa´at

LogiPlanissa on mahdollista käyttää erilaisia vaakarajapintoja, niin silta- kuin pyöräkuormaajavaaoille. Ota yhteyttä LogiPlan-tukeen jos tarvitsette rajapintoja.

Jos käytetään vaakoja, on hyvä huomioida se, että “Vaakatulos on kokonaispaino” tarkoittaa sitä, että tuloksesta vähennetään ajoneuvolle (ja sen mahdolliselle perävaunulle) asetettu tyhjäpaino.


Asfalttiajo Fluidissa: Fluid: asfalttiajo