Ajoneuvot ja perävaunut

Tässä näkymässä luodaan ajoneuvot ja muokataan niitä. Pakolliset tiedot: tyyppi, rekisterinumero. Ajoneuvolle on määriteltävä ajoneuvopääte, jotta ajoneuvossa voidaan käyttää mobiililaitetta kirjaamaan tilausten suorituksen tietoja.

Ajovälityspalkkio määritellään jokaiselle ajoneuvolle. Sen tilittäminen/laskuttaminen: katso kohdat 6.1 ja 6.2 tästä ohjeesta. Ajoneuvon tietoihin voi merkitä myös autokohtaisen toimintavakuusmaksun määrän. Toimintavakuusmaksusta lisää: Liikennöitsijän toimintavakuusmaksu

Jos ajoneuvo on liikennöitsijän, voi tässä näkymässä määritellä onko kyseinen auto osakkeellinen vai ei:

Ajoneuvolomakkeen oikeasta alakulmasta pääset lisäämään lisävarusteita. Kirjoita haluamasi lisävarusteen nimi etsi lisävarusteita-kenttään. Logiplan tarjoaa hakuun sopivaa lisävarustetta heti ensimmäisen kirjoittamasi kirjaimen jälkeen. Valitse haluamasi varuste tarjotusta listasta, jolloin se siirtyy hakukentän alle, listaan ajoneuvolle kuuluvaksi lisävarusteeksi.Tallenna lopuksi lomake, jotta valinnat jäävät voimaan. Lisävarusteet pitää luoda omaan rekisteriinsä, jota pääset muokkaamaan ajoneuvon listanäkymästä (ohje aiemmin tässä kappaleessa).

Autojen KTK-numerot ovat merkitseviä LogiPlanissa. Kun KTK-numeroon liitetty auto vaihtuu, niin tyypillisesti historiatiedot eivät saa muuttua.

Auton vaihtamisprosessi on tällä hetkellä tällainen:

  • Jos teillä on määriteltynä asiakkaan tiedoissa, että luottovastuu on liikennöitsijällä, niin tämä tarkoittaa että “Tilitetään kun maksettu”. Näissä tapauksissa kun tiedätte, että jokin auto on vaihtumassa, laittakaa sen viimeisellä tilitysjaksolla kyseisen auton tilauksille tilitystyypiksi “Tilitetään” (tämä valinta tehdään tilauksella).
  • Ajakaa esitilitys, jolloin kyseisen auton esitilitys saadaan järjestelmään
  • Luokaa kopio auton kortista
  • Laittakaa kopioon uuden auton rekisterinumero
  • Poistakaa vanhan ajoneuvon kortti
  • Uudelle autolle voi tehdä normaalisti tilauksia ja laskutuksia
  • Kun tulee aika tilittää vanhalle autolle, niin esitilitys hyväksytään, jolloin tilityksessä näkyy vanha auto/rekisterinumero

Tällä tavalla KTK-numero säilyy eivätkä historiatiedot auton rekisterinumeron näkökulmasta muutu.

Ajoneuvon tietojen näkymässä on myös Pikasyöttötila, joka on hieman yksinkertaistettu versio perustietonäkymästä. Tästä on hyötyä, jos joutuu kiireessä luomaan ajoneuvon järjestelmään.

Perävaunut

Perävaunuista oleellista on se, että ajoneuvoon voi liittää vain sellaisia ajoneuvoja, jotka ovat tyypiltään perävaunuja.

Perävaunua lisättäessä ajoneuvolle kannattaa huomioida, että perävaunuhaku hakee vain sellaiset perävaunut, joita ei ole liitetty mihinkään ajoneuvoon.

Perävaunun voi perustaa erikseen tai ajoneuvon sisällä. Ajoneuvon sisällä luotaessa pitää ensin tarkistaa, ettei samaa perävaunua ole jo tehty. Perävaunu-osiossa on ylimpänä perävaunuhakukenttä, sen alla olevat kentät kun täyttää ja sivun tallentaa, luo järjestelmä uuden perävaunun.