Yritykset ja toimipisteet

Yritykset

Yrityksen omat tiedot ovat täällä. Tarkastetaan yhteystiedot ja muut tiedot. Pankkitili(t) on lisättävä. Huomaa eri välilehdet: Yritys, Toimipisteet, Pankkitilit.

Täällä luotuja yritystietoja käytetään esimerkiksi laskuissa laskuttajatietoina.

Toimipisteet

Jos yrityksellä on useita toimipisteitä, kannattaa ne luoda myös LogiPlaniin. Tällöin myös käyttäjille tulee asettaa toimipisteet, jotta toimipistekohtainen suodattaminen esim. tilausten hallinnan listanäkymässä toimii. Suodatus laittaa listanäkymään valituksi käyttäjän toimipisteen, mutta käyttäjä voi tätä halutessaan muokata, eli ottaa toimipisterajauksen pois tai valita useita toimipisteitä. Tyhjennä-napin painaminen tyhjentää myös toimipistevalinnan.

Toimipiste tilauksilla

HUOM: toimipiste tulee tilaukselle käyttäjän tiedoista. Eli kun Zeuksessa tehdään tilaus, tulee sille toimipiste tilauksen tehneen käyttäjän mukaan. Toimipisteen voi vaihtaa tilauksella toiseksi niin halutessaan. Kun tilaus ajetaan ja kuitataan valmiiksi Fluidissa, tulee sille kuljettajan toimipiste, jos kuljettajalle on sellainen asetettu ja se on eri kuin tilauksella ollut toimipiste. Jos kuljettajalle ei ole asetettu toimipistettä, pysyy tilauksella se toimipiste, joka on Zeuksessa tilaukselle tullut tai vaihdettu. Toimipisteen voi vaihtaa tilaukselle Zeuksessa vielä senkin jälkeen, kun tilaus on palautunut Fluidista.

Kuljettaja voi vaihtaa toimipistettä Fluidissa. Se tapahtuu Fluidin etusivulta joko pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle tai painamalla työkalunappia. Tällöin näkyviin tulee toimipisteen vaihtamiseen tarkoitettu valikko.

Toimipistekohtainen oletusnoutokohde

Kun halutaan, että käyttäjän tehdessä uusia tilauksia, tulee tilaukselle oletuksena tietty noutokohde, pitää tehdä seuraavat asiat:

  1. Asetukset → Yritykset-välilehti → avaa yritys → mene Toimipisteet-välilehdelle.

  2. Valitse “Oletusnoutokohde”-kohdassa alasvetovalikosta haluttu oletus.

  3. Mene Asetuksissa Käyttäjät-välilehdelle, avaa se käyttäjä, jonka tekemille tilauksille haluat hakea oletusnoutokohteen.

  4. Tarkista, että käyttäjällä on sama yritys, kuin minkä toimipisteelle asetit oletusnoutokohteen.

  5. Tarkista, että käyttäjällä on sama toimipiste, kuin mille asetit oletusnoutokohteen.

  6. Tallenna

Oletusnoutokohde haetaan siis käyttäjän mukaan, hänelle asetetun yrityksen toimipisteen tiedoista.