Tuotteet

Tuotteet jaotellaan materiaali- ja palvelutuotteisiin.

Materiaalituotteet

Pakolliset tiedot: tuotteen nimi, tyyppi, koodi, määrän tyyppi. Alityyppi on oleellinen, jotta tuote tulee valittavaksi esim. tilausten tuote-kenttiin. Tuotteen tuoteryhmävalinta puolestaan vaikuttaa tiliohjauksiin: jos tileissä (Asetuksissa) määrittelee jollekin tilille tuoteryhmäksi esimerkiksi “Kalliomurskeet”, täytyy myös tuotteella olla sama tuoteryhmä, jos sen myyntien halutaan ohjautuvan ko. tilille.

Lisäksi on määriteltävä tilitetäänkö tuote liikennöitsijälle.

Huom: jotta tuote näkyy ajoneuvopäätteessä, pitää olla “Näytä ajoneuvopäätteessä” -valinta päällä. Lisäksi Varastossa pitää olla tuote lisättynä niille kuopille, joista tuotetta on tarkoitus hakea. Eli pitää olla luotuna myös varastot (sekä nouto- että vastaanottovarastot). Tämä koskee siis materiaalituotteita. Palvelutuotteille riittää, että on näytä ajoneuvopäätteessä -valinta päällä.

Huom: Toimisto voi tehdä tilauksen, jossa on tuote tai tuotteita, joita ei ole määritetty kuopalle (tai joissa ei ole yllä mainittua valintaa päällä), mutta jonka kuljettaja pystyy ajamaan normaalisti. Kuljettaja ei vaan pysty etsimään ko. tuotetta tai tuotteita itse.

Hakunimi = nimen tarkenne, ei näy laskuilla. Voi olla siis useita samannimisiä tuotteita, joita voidaan tarkentaa hakunimellä. Hakunimi näkyy toimistosovelluksessa esim. kun valitaan tuotteita tilaukselle, mutta ei ajoneuvopäätteessä tai punnitustositteessa.

Nythän tuotteille annetaan nimi sekä hakunimi eli onnistuisiko sellainen että työmaatilauksissa/tilauksissa käytettäisiin tuota hakunimeä, joka voisi olla vähän tarkempi ja sisältää tietoja asfalttilaadusta. Nämä on sellaisia tietoja mitkä ovat vain ehdottomasti meidän sisäisiä tietoja, joilla hinnoittelemme massaa sekä tarkennamme asfalttimateriaalin sisältöä. Varsinaista nimikentän tietoa käytettäisiin sitten kuljetustilauksessa ja punnitustositteissa, jossa olisi sitten vähemmän tietoa itse asfaltista (eli vain asfalttityyppi ja tarvittava yleinen tieto massaan liittyen).

Näytä LogiPlan hauissa → jos pois päältä, niin ei näy LogiPlanissa, mutta ui esim. Kirjanpitoon. Esim. poistettu tuote tai kassatuote.

Tuotteella valitaan, voiko tuotteesta syntyä tilityksiä vaikka tuotetta ei laskuteta. Vaihtoehdot ovat “Tilitä laskutuksesta huolimatta” = tilitetään, vaikka ei olisi laskutettavaa. “Tilitä, jos on laskutettavaa” = tilitetään vain silloin, kun on myös laskutettavaa.

Palvelutuotteet

Tuotteen lisätunnisteen avulla voidaan määrittää palvelutuotteita, jotka kerryttävät ajoneuvopäätteessä automaattisesti työaikaa tai kilometrejä. Avaa perusrekisteristä “Tuotteet”-välilehti ja avaa listanäkymästä haluamasi tuotteen tuotesivu klikkaamalla. Kun halutaan kerryttää työaikaa, valitaan “Tuotteen lisätunniste”-kenttään “Ajoneuvo: tuntiveloitus”, sekä oletus määräntyypiksi “Kesto (h)”.

Kun halutaan kerryttää tuotteelle kilometrejä, valitaan “Tuotteen lisätunniste”-kenttään “Ajoneuvo: kilometrit”, sekä oletus määräntyypiksi “Etäisyys (km)”.

Kun nämä valinnat on tallennettu, ajoneuvopääte kerää automaattisesti tälle tuotteelle tilauskohtaiset kilometrit/tunnit. Jos tilauksella on useampia tuotteita, jotka kerryttävät ajokilometrejä tai tunteja, antaa järjestelmä valita tuotteen, jolle kilometrit/tunnit kertyvät.

Tuoteaineiston sisäänluku

Järjestelmään voidaan lisätä uusia tuotteita tuoterekisteriin CSV tekstitiedostosta. Perusrekisterin Tuotteet -välilehden oikeassa yläreunassa on Tuoteaineiston sisäänluku -painike.

image

Siirtotiedostossa yksi rivi muodostaa tietueen ja tietueen kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä [;]. pilkulla [,] tai sarkaimella [->]. Tietueen merkistönä käytetään Latin 1 (iso-8859-1), UTF-8 (utf-8).

Oletusarvot

Oletusarvoilla voi ohjata sisäänluettavalle tuoteaineistolle alityypin, tuoteryhmän ja kustannuspaikan. Oletusarvot eivät tallennu järjestelmään, vaan ne tyhjenevät, kun sivu ladataan uudelleen. Jos oletusarvoja halutaan käyttää aineistoa sisäänluettaessa, tulee oletusarvot asettaa joka kerta uudelleen.

Ohje -painikkeesta aukeaa taulukkomallinen ohje.