Tilauksen tarkastus: varoitus, jos tilausriveillä on 0-hintaisia rivejä

Tilauksella on tarkastus-painike, jota voi käyttää osana laskutusprosessia.

Merkitse tarkastetuksi voi toimia osana sisäistä laskutusprosessia, kun tilauksen tiedot pitää tarkistaa jonkun muun kuin laskutuksen toimesta ennen hyväksymistä. Tämä henkilö voi olla esim. ajojärjestelijä, joka varmistaa, että tilaukselle laitetut tiedot pitävät paikkaansa. Toiminto estää hyväksynnän vain silloin, kun tilaus on osa työmaata ja työmaalle on laitettu pakolliseksi tilauksen tarkistus.

Järjestelmä mahdollistaa varoituksen näyttämisen, jos jonkin tilausrivin hinta on 0. Varoituksen näyttämistä hallinnoidaan järjestelmäasetuksissa.