Parametrit: Maksuehto

Maksuehtoja hallinnoidaan LogiPlanissa parametreissä. Asetukset - osiosta “Parametrit” -välilehti. Sieltä löytyy parametrityyppi “Maksuehto”.

Uusi maksuehto lisätään “Uusi parametri”-painikkeesta. Parametrityyppiin valitaan “Maksuehto” ja Parametriselityksiin eri kielet. Parametriarvoon laitetaan lukuarvo, joka määrittää maksuehdon pituuden. Mallia voi katsoa esim. jo tehdyistä maksuehdoista.