Päiväajo

Päiväajot

Päiväajon tarkoitus on kerryttää työaikaa sen mukaan miten se on ajoneuvopäätteessä käynnissä. Lisäksi toimistopäässä voi valita veloitetaanko tilausten materiaalituotteista vai ei (erikseen valinnat työmaalle viedyt ja sieltä noudetut). Päiväajon voi luoda sekä toimistopäässä että ajoneuvopäätteessä, mutta materiaalien veloituksista tehdään valinnat vain toimistopäässä (valinta tehdään klikkaamalla nappia vihreästä keltaiseksi ja takaisin). Jos valitsee, ettei esimerkiksi työmaalle vietyjä materiaaleja veloiteta, niin niille tuoteriveille tulee automaattisesti Sovittu hinta -valinta päälle ja hinnaksi 0€. Näin ollen jos haluaakin laskuttaa jonkin tuotteen, niin riittää kun antaa hinnan. Rivikohtaisesti voi siis yliajaa ei veloiteta -valinnan.

Toimistopäässä Päiväajo löytyy Tilausten hallinnasta, sillä on oma välilehti. Annettavat oletusnoutokohde ja -vastaanottopaikka helpottavat Päiväajon teknistä toteutusta, mutta näitä voi vaihtaa tilausriveillä ja ajoneuvopäätteessä. Ajoneuvopäätteessä Päiväajo on hampurilaisvalikossa omana kohtanaan, “Luo päiväajo”. Päiväajon luomisessa on huomioitavaa se, että sille on annettava joko toimitusosoite tai työmaa.

Ajoneuvopäätteessä Päiväajo pitää aina ensimmäiseksi käynnistää, jolloin järjestelmä alkaa laskea tuntityöaikaa. Päiväajo kerryttää siis automaattisesti tuntityötä, sille ei tarvitse lisätä palvelutuotteena tuntityötä.

Ajoneuvopäätteessä Päiväajon vaaleansinipohjaista palkkia tökkäämällä pääsee yhteenvetonäkymään. Tänne kertyvät paitsi ajetut tuotteet, myös järjestelmän laskema tuntityöaika. Kuljettaja voi muokata Päiväajoon kertyvää tuntityöaikaa, mutta muokattu aika tallentuu vasta, kun kuljettaja painaa “Lopeta päiväajo” -nappia, eli lopettaa koko Päiväajon. Samoin Päiväajon päätteeksi kuljettaja voi kirjoittaa viestin, joka niin ikään tallentuu toimiston nähtäväksi vasta, kun Päiväajo lopetetaan. Päiväajon voi laittaa tauolle toisen tilauksen suorittamista varten laittamalla sen pois käynnistä listanäkymässä.

Kuljettaja voi Ajoneuvopäätteessä lisätä Päiväajoon palvelutuotteita ja materiaalituotteita (eritelty nouto- ja vastaanottovaihtoehtoihin), joihin voi lisätä kuvia ja allekirjoituksen sekä materiaalituotteisiin myös litteran ja vaakalapun numeron. Toimistopäässä voi lisätä niin palvelutuote- kuin materiaalituoteriveille huomautuksen.

Päiväajon voi kopioida. Toimistopäässä kopiointi tyhjentää tuotteet, koska ajoneuvopäätteestä tulee työtunnit palvelutuotteena ja materiaalien kohdalla on niin ikään ideana, että kuljettaja syöttää ne ajoneuvopäätteessä. Ajoneuvopäätteessä Päiväajon sisällä olevan tilausrivin voi kopioida suoraan listariviltä, jolloin kopiossa on kaikki muut samat tiedot kuin alkuperäisessä, paitsi vaakalappukentän sisältö.