Liitteet: Zeuksessa ja liikennöitsijäportaalissa

Zeuksessa ja liikennöitsijäportaalissa lisättävät kuvaliitteet pakataan aina .jpeg-kuviksi, jotta Zeukseen ja mahdollisesti laskun liitteinä lähtevät tiedostot pysyvät maltillisen kokoisina.

Zeus pakkaa automaattisesti kaikki laskun liitteet yhteen ZIP/PDF-tiedostoon ja lähettää ne laskun mukana taloushallintoon/välityspalveluun. Vastaanottajapalvelulla on yleensä kokorajoitteita liitepaketille (ZIP/PDF). Sallitun liitepakettin yhteiskoko on vaihdellut 2-10 megatavun välillä. Jos raja ylittyy niin laskun lähetys epäonnistuu.