Liikennöitsijäportaali

Liikennöitsijäportaali on työkalu autoilijoille. Portaalin käyttäminen onnistuu sujuvasti sekä mobiililaitteilla, että toimistoympäristössä. Liikennöitsijä voi luoda jo suoritettuja tilauksia laskutukseen, nähdä omia ajettuja tilauksiaan ja tilityksiään. Keikkojen jako autoille on tulossa seuraavaksi.

Liikennöitsijäportaalin osoite on muotoa https://NIMI.logiplan.fi/subcontractor-portal/ui/ jossa NIMI on teidän yrityksenne nimi tai tunniste, jolla LogiPlan-osoitteenne on luotu.

Jotta Liikennöitsijäportaaliin pääsee kirjautumaan, tulee luoda tunnus, jonka roolina on Liikennöitsijä. Tunnukseen pitää liittää LogiPlanissa oleva liikennöitsijä sekä käyttöoikeusryhmä, jolle on määritelty roolin kautta oikeus päästä Liikennöitsijäportaaliin ja lisäksi valittu ne osiot, joihin sallitaan pääsy.

Huom: Keikkojen jako vaatii toimiakseen myös sen määrittelyn, mitä tilaustyyppejä käyttöoikeusryhmän liikennöitsijä saa käsitellä. Valinta tehdään käyttöoikeusryhmän näkymän yläosassa:

Käyttöoikeusryhmiä voi luoda siis useita, sen mukaan mihin osioihin halutaan liikennöitsijän pääsevän.

Alla olevassa kuvassa olevien toimintojen lisäksi näkyviin voi laittaa myös tilitysten tarkistamisen.

 • Ilmoitustaulu: Zeuksessa tehdyt ilmoitukset, jotka on kohdistettu Liikennöitsijäportaaliin, näkyvät tässä.
 • Toimitettu tilaus: ajetun keikan syöttäminen järjestelmään.
 • Jälkitallennus: kuten edellinen, mutta lisäksi voi antaa hinnat.
 • Keikkojen jako: liikennöitsijä voi jakaa tilauksia/keikkoja autoilleen.
 • Tilaukset: kaikki LogiPlanissa olevat tilaukset, joihin on liitetty liikennöitsijän omia autoja.
 • Siirtoasiakirjat: liikennöitsijän autoihin liitetyt siirtoasiakirjat.
 • Tilitykset: tilitysraportit.
 • Työntekijätapahtumat: liikennöitsijän kuljettajien esim. Fluidissa klikkaamat tapahtumat.
 • Ajoneuvoseuranta: liikennöitsijän autojen seuranta kartalla.
 • Ajoneuvot: liikennöitsijän ajoneuvot listana.
 • Tolppajono: liikennöitsijän autojen sijainnit tolppajonoissa.
 • Käyttäjä: salasanan vaihto sekä valinta siitä, käytetäänkö Liikennöitsijäportaalissa pöytäkoneelle optimoitua käyttöliittymää vai mobiilioptimoitua versiota.