Liikennöitsijäportaali: Uuden tilauksen lähetys autolle

Liikennöitsijäportaalissa liikennöitsijä voi luoda tilauksia sekä lähettää niitä autolle. Lähettämisen jälkeen tilaus lukkiutuu eli sitä ei voi muokata tai vaihtaa autolta toiselle. Jotta liikennöitsijäportaalissa toimii kyseinen toiminnallisuus, tulee Asetukset-osiossa, Käyttöoikeuksien hallinta -välilehdellä laittaa oikeudet kuntoon (“Zeuksen rajapintaoikeudet” → Oikeus lähettää keikka autolle) ja laittaa osio näkyviin (“Liikennöitsijäportaali” → “Liikennöitsijäportaali: liikennöitsijäresursointi”)

Välilehti “Uusi tilaus autolle” tulee näkyviin liikennöitsijäportaaliin.