Kysymys: Miksi automaksut eivät muodostuneet

  1. Tarkista, että ajon käynnitys parametrit ovat oikein (Kts. kuva 1. alla)
  2. Tarkista, että ajoneuvolle on tehty maksutilaus (Tilaukset → Maksutilaukset)
  3. Tarkista, että maksu hinnasto on voimassa (Hinnasto → Maksuhinnastot)
  4. Tarkista, että liikennöitsijälle on laitettu automaksu päälle (kts. kuva 2. alla)

Kuva 1.

Kuva 2.