Kiviainestoimitus: rahtihinnoittelu, materiaalin ja rahdin hinnan erittely

Huom: rahtihinnoittelu toimii ainoastaan Kiviainestoimitus-tilaustyypillä!

Kiviainestoimitukselle / -tilaukselle on mahdollista antaa rahtihinta niin, että se sisältyy ajettavan materiaalin hintaan.

Tämä tehdään niin, että myyntihinnastossa tai -sopimuksella määritellään materiaalituotteelle ja rahdille hinta esimerkin tavoin:

Jos rahtihinta halutaan tilittää liikennöitsijälle, tehdään ostohinnastoon tai -sopimukseen vastaava rahtihinnoittelu:

Huom: jos ostohinnastoissa/-sopimuksilla ei määritellä tilitettävää rahtihintaa, käyttää järjestelmä tilityksessä tilauksella olevan asiakkaan myyntisopimukselta löytyvää rahtihintaa!

Huom: jos käytetään työmaata tai mistä- ja/tai mihin-tietoja, tulee vastaavat löytyä sekä myynti- että ostopuolelta, jotta hinnoittelu toimii. Kullekin eri työmaalle tai mistä-mihin-kombinaatiolle tulee tehdä omat rivinsä hinnastoihin/sopimuksiin.

Sitten kun tehdään kyseiselle asiakkaalle tilaus käyttäen kyseistä liikennöitsijää ja hinnoiteltua tuotetta, näkyy tilauksella näin:

Kun tilauksen tila on vähintään “Tarkastettu”, näkyvät “Veloitukset ja tilitykset” -napista aukeavassa popupissa sekä myynti- että tilityshinnat:

image

Kun kyseinen tilaus laskutetaan, näyttää se laskulla tältä:

Tuotekohtainen rahtihinnoittelu

Jos on tarve hinnoitella rahti tuotekohtaisesti, pystyy sen tekemään ostohinnastoissa/-sopimuksilla käyttämällä yleistä rahtihintaa ns. minimitasona ja määrittelemällä tuotekohtaisesti yleiseen hintaan lisättävän summan. Eli rahtihintakenttä on voimassa kaikille kiviainestoimitusten tuotteille ja se on ns. yleinen minimirahtihinta. Jos jollakin tuotteella on korkeampi rahtihinta, tulee tuote lisätä ostosopimukselle/-hinnastoon ja sen hinnaksi laitetaan yleisen minimirahtihinnan ylittävä osuus. Tuotehinta on siis yleinen minimirahtihinta + tuotteelle annettu hinta.

  • Esimerkki: yleinen minimirahtihinta on 1,40€/tn. Sopimukselle on määritelty lisäksi soramurske 0-32, jolla on hintakentässä 0,30 €/tn. Kun on viety soramurske 0-32:n lisäksi vaikkapa hiekkaa, on tilitys hiekasta 1,40€/tn ja soramurske 0-32:sta 1,70€/tn.

Huom: lue myös muista kiviainestoimituksen erityispiirteistä: Kiviainestoimitus: erityispiirteet (rahti, polttoainelisä, tuoterajaus)