Zeuksen käyttöön liittyviä asioita

Järjestelmä ei siis hae automaattisesti kun annetaan suodatukseen arvo, koska mitä vähemmän on automaattisia, turhia hakuja sitä ekologisempi on järjestelmä.**