Yleistilaus

Yleistilaus on ikään kuin jälkitallennus 2.0, mutta yleistilaus on kytketty myös hinnastoihin. Jos ei ole hinnastoa jota voisi käyttää, niin “Sovittu hinta” -valinnalla voi syöttää hinnat. Yleistilaukseen on mahdollista lisätä liitetiedostoja ja yleistilauksesta saa ladattua ajolapun pdf-muodossa.

Isoin hyöty yleistilauksesta on se, että samassa näkymässä voi tehdä useita tilauksia kerralla haluamalleen aikavälille ja myös kopioida tilauksia. Aikavälivalinta tehdään alkupäivä-loppupäivä -valinnoilla ja “Luo rivit aikavälille” -napilla saa kullekin päivälle oman tilauksen. Jos haluat useamman rivin kyseiselle päivälle, anna ennen rivien luomista rivien lukumäärä. Jos haluat tehdä yhden rivin, määrää ei tarvitse antaa.

Kunkin tilauksen oikeasta yläkulmasta voi monistaa kyseisen tilauksen valitulle aikavälille tai kopioida vain kyseisen tilauksen. Huomaa, että kopiointi säilyttää rivikohtaiset tilattu/toteutunut -määrät. Kun tiedot on täytetty, kokonaisuuden voi tallentaa toimitettuna (Tallenna-napin väkäsestä). Tilaukset hyväksytään yksittäisinä tilauksina Tilaukset -välilehdellä, samalla tavalla kuten tilaukset LogiPlanissa ylipäätään.

Lisää rivi -nappi lisää rivin, jolla on nykypäivä.
Jos haluat, että rivillä on päivämäärä menneisyyteen, esim. 31.12.2020, niin aseta se ylätasolla sekä alku- että loppupäiväksi ja klikkaa sitten “Luo rivit aikavälille” -nappia.

Jos haluat muokata ensin yhden tietyn päivän rivin valmiiksi ja sitten kopioida sitä, niin luo vain yksi rivi kuten yllä kerrottu. Sitten muokkaa rivi sellaiseksi kun haluat sen ja klikkaa sitten “Luo kopioita” -nappia. Jos haluat useamman kopion kuin yhden, niin anna ylätasolla ensin lukumäärä. Jos haluat kopioihin nykypäivän, valitse “Aseta nykypäivälle” -check box.

Käyttötapausesimerkki: paperisesta kuormakirjasta laskuksi:
Tehdään Yleistilaus, jonka sisään luodaan yksi tilaus tarvittavine tietoineen. Sitten tehdään tilauksesta kerralla tarvittava määrän kopioita, esim. 50kpl, muutetaan kopioihin tarpeen mukaan esim. päivämäärä, autotieto ja/tai tuotteen määrä. Tallenna toimitettuna -tallentamisen jälkeen mennään Tilaukset-välilehdelle, laitetaan hyväksyntätila päälle, rajataan näkymää asiakkaan mukaan ja hyväksytään tilaukset massana. Lopuksi laskutetaan asiakas Laskutus-osiossa.