Tuoteryhmät

Täällä voi luoda tuoteryhmiä, joihin tuotteita voi ryhmitellä. Isoin hyöty tuoteryhmistä on se, että niihin voi liittää liiketoiminta-alueen. Ja se, että tuoteryhmälle voi antaa verokoodin. Jos ei tuoteryhmää = vero yleinen.

Ulkopuolinen laskurivi = voidaan ryhmitellä tuotteet yhden tuotteen alle, eikä niin, että esimerkiksi kaikki kiviainekset jotka kuuluvat tähän ryhmään ovat laskulla omina riveinään.

Tuoteryhmä ei ole pakollinen tieto tuotteen luonnissa, mutta sen avulla nimensä mukaisesti voidaan ryhmitellä tuotteita haluttuihin ryhmiin.

Tuoteryhmää voidaan käyttää apuna veloitus- ja tilitystapahtumille kirjanpitotilin automaattisessa määrittelyssä.