Tuoteryhmähinnoittelu

Mahdollisuus luoda koko tuoteryhmän laajuisia hinnastoja tai sopimuksia sekä materiaali- että palvelutuotteille.