Kysymys: Miten raportointi - rajapinta toimii?

Tiedot rajapinnasta löytyvät:
https://demo.logiplan.fi/logiplan/ui/api/swagger-ui/index.html#/

Tokenin saa:
POST https://demo.logiplan.fi/logiplan/ui/api/v1/authenticate
{“username”:“USERNAME”,“password”:“PASSWORD”,“logiplanApplication”:“EXTERNAL_SYSTEM”}

Paluuarvosta tieto löytyy token-muuttujasta. Tätä tietoa pitää käyttää kyselyissä.

Otsikko tietoihin pyyntöihin mukaan.
Authorization: Bearer {Token}

image