Kuljetussuunnittelu

Kuljetussuunnittelu

Kaikki järjestelmän listasivut toimivat seuraavilla tavoilla:

  • Kun halutaan hakea usealla suodattimella, annetaan ensin kaikille halutuille suodattimille arvo ja sitten painetaan “Hae”-nappia.
  • Jos painaa Enter-nappia sen jälkeen kun on antanut jonkin arvon suodattimelle, tekee järjestelmä haun sen perusteella.

Järjestelmä ei siis hae automaattisesti kun annetaan suodatukseen arvo, koska mitä vähemmän on automaattisia, turhia hakuja, sitä ekologisempi on järjestelmä.

Kuljetussuunnittelun yläpalkissa voi valita näytettävät ajoneuvot ajoneuvoluokan perusteella, hakea yleishaulla, valita kuinka monta päivää näytetään, valita aikajänteen sekä päivän, johon näkymä hyppää (joka on näkymän ensimmäinen päivä). Lisäksi vasemmassa yläkulmassa on “Hae kaikki tiedot uudelleen” -nappi, jolla voi hakea tiedot uudestaan:

Yleishaulla “Koivu” löytyneet tilaukset:

Peruskäyttö

  • Valitse vasemman reunan navigaatiosta Kuljetussuunnittelu.
  • Tehty tilaus näkyy Avoimet tilaukset -kohdassa jos sille ei ole tilausta tehdessä valittua autoa, tai auton kohdalla, jos sellainen oli valittu tilausta tehdessä.
  • Avoimissa tilauksissa tilaus on mustataustainen palkki, autolle resuroituna palkki on kaksiosainen: sisempi palkki on tilaus ja ulompi ajosuunnitelma.
  • Ajosuunnitelma tarkoittaa sitä, että kaikki yhden ajosuunnitelman sisällä olevat tilaukset tai muut tapahtumat (pesu, laivaus jne.) kuuluvat samaan kokonaisuuteen. Saman ajosuunnitelman sisälle saa useita tilauksia siten, että kun autolla on ensin yksi tilaus, niin klikkaa avoimista toisen tilauksen aktiiviseksi ja klikkaa sitten autolla olevan ajosuunnitelman sisällä. Tällöin avoin tilaus siirtyy autolla jo olleen tilauksen ajosuunnitelman sisälle. Fluidissa tilaukset näkyvät siinä järjestyksessä, missä ne on klikkailtu ajoneuvon sisään eli miten ne näkyvät Kuljetusssuunnittelussa ajosuunnitelman sisällä.
  • Kun haluaa siirtää tilauksia avoimista autolle, käytetään klikkaamista, koska raahaamalla ei päästä samaan tarkkuuteen. Klikkaa tilausta (muuttuu punaiseksi) ja siirrä hiiri ajoneuvon kohdalle sopivaan kellonaikaan ja klikkaa.
  • Kun tilaus tai tilaukset on resursoitu autolle, ne pitää vielä lähettää autolle. Sen voi tehdä klikkaamalla hiiren oikeaa nappia tilauksen päällä ja valitsemalla “Lähetä ajoneuvolle”. Jos autolle on laittanut useampia tilauksia, voi ne lähettää klikkaamalla hiiren oikeaa nappia ajoneuvon päällä ja valitsemalla “Lähetä kaikki tilaukset ajoneuvolle”.

Jos haluaa lähettää useamman auton tilaukset kerralla, tulee klikata hiiren vasemmalla napilla halutut ajoneuvot ja sitten klikata ajoneuvojen yläpuolelle ilmestynyttä sinistä nappia:
image

Ajoneuvolla voi olla useita tilauksia ja työmaatilauksia myös yhtäaikaa. Tällöin palkit menevät useammalle riville:

Kun tilauksen haluaa siirtää avoimista ajoneuvolle, klikataan avoin tilaus aktiiviseksi, jolloin se muuttuu punaiseksi. Sitten klikataan tilaus joko jonkin ajosuunnitelman sisään tai sitten erilliseksi, yksittäiseksi tilaukseksi. Järjestelmä varoittaa mustapohjaisella tekstillä, kun jokin tilaus on valittuna.

Tilauksen voi siirtää autolta toiselle tai avoimeksi klikkaamalla ensin tilausta, jolloin se muuttuu punaiseksi. Sitten klikataan sinne, minne tilaus halutaan siirtää: toisen auton kohdalle haluttuun ajankohtaan tai alas avoimiin tilauksiin.
image

Työmaatilausten resursoimattomat eli avoimet varaukset näkyvä Kuormansuunnittelu-kohdassa. Se ei ole oletuksena auki, vaan se pitää klikata oikeassa reunassa olevasta väkäsestä auki (ja kiinni):

Palkkien värit kertovat ajosuunnittelman tyypistä (esimerkiksi oranssi = siirtoasiakirjapohjainen jätekuljetus, keltainen = päiväajo, vaaleanruskea = tavallinen tilaus; huom: ajosuunnitelman väri muuttuu siniseksi, kun se on lähetetty autolle) ja tilauksen tilasta (esimerkiksi keltainen = lastattu, vihreä = toimitettu). Myös pienet, ympyrän sisällä olevat ikonit antavat viitteitä tilasta: nuoli = lähetetty, väkänen = valmis.

Ajosuunnitelmalla ja tilauksilla on myös ns. tooltipit, jotka saa esiin kun vie kursorin niiden päälle. Huom: jos viet kursorin tilauksen päälle ja haluat sen jälkeen katsoa mitä ajosuunnitelman tooltipissä lukee, niin käytä kursoria ensin muualla. Sama myös toisinpäin, eli tooltipit eivät tule ns. putkeen, koska muuten jokin olisi melkein jatkuvasti auki.

Tilauksen tooltip:

Ajosuunnitelman tooltip:

Kuljetussuunnittelun ajoneuvoluokka ja yleishakutermi tallennetaan selaimeen, joten valinta pysyy, vaikka käyttäjä käy muualla. Ajoneuvon elinkaaritapahtumat näkyvät Kuljetussuunnittelussa, niitä voi lisätä Perusrekisterissä, ajoneuvon tiedoissa, sivun alaosassa.

Ajoneuvoista voi päätellä, millä on Fluid päällä ja millä ei. Vihreä, sykkivä pystypalkki kertoo, että ajoneuvon Fluid on online, punainen palkki taas kertoo offline-tilasta.

image

Kun ajoneuvon päällä klikkaa hiiren oikeaa nappia, tulee seuraavanlainen valikko:
image

HUOM: Kun tilaus on lähetetty ajoneuvolle ja jos tilauksen aikavarausta muutetaan (kehystä muutetaan vasemman reunan sinisestä palkista tai tilaukselta) tai tehdään muita muutoksia tilaukseen, tulee tilaus lähettää uudelleen autolle - jokaisen muutoksen jälkeen. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella reunusta ja paina “Lähetä ajoneuvolle”.

Kuljetussuunnittelun asetukset

Näkymän oikeassa yläkulmassa on kolme nappia. Vasemmanpuoleisin on ns. venytystila (vihreä = aktiivinen, musta = ei-aktiivinen), jota painamalla palkit saa venymään asetuksissa asetetun mittaisiksi. Keskimmäistä painamalla saa näkyviin työntekijätapahtumat. Oikeanpuolimmaisin on asetukset.
image

Asetuksissa voi klikkailla tilauksen palkkiin näkymään haluamansa tiedot (ilmestyvät alas tekstikenttään $-merkillä merkittyinä kun klikkaa hiiri-ikonia taulukon Klikkaa-sarakkeesta), tietojen väliin voi laittaa haluamiansa merkkejä tai vaikka tekstiä. Lisäksi voi säätää ajosuunnitelman palkin korkeutta ja leveyttä (eli venytystila) sekä ajoneuvojen ja avointen tilausten osioiden korkeuksia. Avoimet tilaukset -osion saa ajoneuvojen yläpuolelle checboxista.

HUOM: jos Kuljetussuunnittelu ei meinaa latautua tai toimii muuten oudosti, voi kokeilla painaa asetuksista “Tyhjennä kuljetussuunnittelun välimuisti” -nappia.