Kohteet

Työmaat luodaan asiakkaan taakse, kuopat/montut (ottoalueet) ja vastaanottopaikat puolestaan luodaan Varastojen hallinnassa.

Kohde on järjestelmässä nimetty paikka tai osoite, josta voidaan hakea tai johon voidaan viedä tuotteita, eli nouto- tai toimituskohde. Kohteita hallinnoidaan perusrekisterissä ja tilaukselle voidaan lisätä perusrekisteriin tallennettuja kohteita nouto- tai toimituskohteeksi. Jos ei ole tarvetta ylläpitää varastosaldoja, voi kohdetta käyttää varaston sijaan.

Kohteet lisätään perusrekisterin ”Kohteet”-välilehdeltä. Klikkaa keltaista ”Uusi kohde”-painiketta ja täydennä tarvittavat tiedot. Perustietoihin tallennetaan nimi, tyyppi ja osoitetiedot. Järjestelmä lisää lisäksi kohteentunnuksen juoksevalla numeroinnilla, joka näkyy “Kohteet”-välilehden hakunäkymässä. Kartan yläpuolella olevilla Hae osoitteella- ja Siirry koordinatteihin -painikkeilla siirrytään kartalla osoitteen tai koordinaattien osoittamaan sijaintiin.

Tyyppi -alasvetovalikosta voi valita kohteelle tyypin, joka tarkentaa kohteen kuvausta.

Kohteelle voidaan tallentaa lisätietoja; asiakas, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköposti, ALV-koodi, viitetieto, tili ja kustannuspaikka.

Lisätietojen avulla voidaan ohjata esim. Kaikki kohteen viennit halutulle tilille tai kustannuspaikalle.

Aukiloajat - laatikossa hallinnoidaan kohteelle lisättyjä aukioloaikoja.

Järjestelmässä varasto on kohde, jonka tyyppi on varasto. Varastoja ja vastaanottopaikkoja hallinnoidaan varastojen hallinnan kautta. Ne ovat käyttöominaisuuksiltaan laajempia kuin kohteet. Varastoa tarvitaan esim. silloin, kun kohteena on kuoppa, jossa halutaan ylläpitää varastosaldoja tai tilittää maanomistajalle. Lisäksi pyöräkuormaajahinnat tulevat varastolta pyöräkuormaajien tilitystä varten. Varastojen ominaisuuksia ja käyttöä käydään läpi tarkemmin käyttöoppaan Varastojen hallinta - osiossa. Jos nämä ominaisuudet eivät ole tarpeellisia, voi kohdetta käyttää varaston sijaan.

Kohteiden tiedoissa näytetään tieto siitä, jos työmaa kuuluu johonkin työmaahan tai varastoon. Jos kohde ei kuuluu kumpaankaan, ei kyseisiä otsikoitakaan näytetä.