Jakelun suorittaminen

Jakelu

Liikennöitsijä voi niputtaa portaalissa tilauksia, jotka on valittu liikennöitsijäportaalissa näytettäväksi. Tarkemmat ohjeet löytyvät Jakelua ja Liikennöitsijäportaalia käsittelevistä kappaleista.

Toimistossa tehdään Tilausten hallinta -osiossa Jakelu-välilehdellä runko, joka lähetetään autolle Kuljetussuunnittelussa. Jakelu perustuu paikkoihin/kohteisiin, joissa voi olla lastauksia tai purkuja tai molempia. Kuljettaja voi muokata ajojärjestystä, lisätä ja poistaa lastauksia ja purkuja. Toistaiseksi lastausten ja purkujen kuittaamiset tehdään paikka/kohdekohtaisesti.

Oikean yläreunan Muokkaa-napista pääsee muokkaustilaan, jossa voi mm. siirtää ja lisätä asioita.