Jakelu käyttäen Liikennöitsijäportaalia keikkojen jakamiseen

Liikennöitsijä voi niputtaa portaalissa tilauksia, jotka on valittu Liikennöitsijäportaalissa näytettäväksi. Käyttäjän ja tilaustyypin on kuuluttava samaan ryhmään, jotta niputus on mahdollista.

  1. Luodaan ryhmä, jonka avulla hallinnoidaan oikeutta niputtaa.

  2. Lisätään juuri luotu ryhmä halutulle liikennöitsijälle.

  3. Sidotaan ryhmä ja tilaustyyppi omat luokitukset -välilehdellä. (Toiminnallisuutta ei ole tehty, ota yhteys tukeen: logiplan-tuki@leanvay.com, 040 220 7069).

  4. Luodaan tilaus, jolta löytyy jakelurivi (ohje).

Jakelutilauksia voidaan myös tuoda LogiPlaniin ulkoisista rajapinnoista (kysy lisää tuesta: logiplan-tuki@leanvay.com, 040 220 7069) tai lukea sisään tiedostoista: Jakelu, sisäänluku tiedostosta ja jakelun suunnittelu

  1. Avaa Liikennöitsijäportaali
  2. Tehdään keikkojen jako eli niputus. Katso ohje täältä: Keikkojen jako eli niputus Liikennöitsijäportaalissa
  3. Katso jakelusivua (Tilausten hallinta, Jakelu-välilehti), siellä pitäisi näkyä Liikennöitsijäportaalissa luotu jakelu, kun se on lähetetty ajoneuvolle.
  4. Suorita Fluidissa loppuun, ohje: Fluid: Jakelu