Asiakkaan piilottaminen asiakashauista Zeuksessa

Kun asiakkaan tiedoissa laittaa kyseisen valinnan päälle, ei asiakasta löydy enää hakukentissä, joissa haetaan asiakkaan nimellä.

Tämä mahdollistaa sen, että asiakkaan saa ns. pois käytöstä ilman että asiakasta tarvitsisi poistaa.

Tästä on hyötyä myös silloin, kun halutaan laskuttaa ulkopuolisen järjestelmän aineiston kautta asiakkaita (esim. kassa-aineisto tai polttoainelaskutus), mutta ei haluta, että heille voisi luoda esimerkiksi tilauksia, laskuja tai työmaita LogiPlanissa. Asiakas on siis olemassa, mutta sille ei käytännössä voi tehdä mitään muuta kuin ulkopuolisen järjestelmän aineiston laskutuksia.

Sama pätee myös asiakas-liikennöitsijöihin, jolloin on se ero, että liikennöitsijää hakevissa hakukentissä kyseinen asiakas-liikennöitsijä löytyy edelleen.

Valintavaihtoehdot: